บทความประกันสังคม | รับทำเงินเดือน - Part 7 บทความประกันสังคม | รับทำเงินเดือน - Part 7

ประกันสังคมลดอัตราเงินสมทบปีหน้า 2552

ข้อมูลวันนี้ (28 เมษายน 2552)

สปส.ลดเงินสมทบ เหลือร้อยละ3 นายจ้าง-ลูกจ้างเฮ

บอร์ด สปส. เห็นชอบปรับลดเงินสมทบส่งเข้ากองทุนประกันสังคม ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างร้อยละ 2 จากเดิมร้อยละ 5 คาดเริ่มเดือน ก.ค.นี้ ส่งผล สปส. สูญเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท

วันนี้ (28 เม.ย.) ที่สำนักงานประกันสังคม นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ให้สัมภาษณ์หลังประชุมบอร์ดสปส.ว่า ที่ประชุมบอร์ด สปส.ได้ มีมติให้ลดเงินสมทบให้กับลูกจ้างและนายจ้างจำนวนร้อยละ 2 คือ จากเดิมที่เคยจ่ายร้อยละ 5 เหลือเพียงร้อยละ 3 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกจ้างนายจ้างที่ได้รับผล กระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งสปส.จะต้องเสียเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมจำนวน 15,000 ล้านบาท กระทบต่อผู้ประกันตนที่จะได้รับเงินกรณีชราภาพในปีพ.ศ. 2557 จำนวน 260,000 คนหรือประมาณ 118 ล้านบาท อย่างไรก็ตามจะมีการออกกฎกระทรวงเพื่อนำเงินที่รัฐบาลส่งเงินสมทบจำนวนร้อย ละ 2.7 มาแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายสมชาย กล่าวอีกว่า หลังจากนั้นจะนำเสนอให้นาย ไพฑูรย์ แก้วทอง รมว.แรงงาน เห็นชอบในวันที่ 1 พ.ค.เพื่อเสนอให้ ครม.อนุมัติต่อไป ทั้งนี้จะเป็นกระบวนแก้กฎกระทรวงจนกระทั่งประกาศใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป โดยการแก้กฎกระทรวงใน 3 ประเด็น 1.แก้กฎกระทรวงงดเก็บเงินสมทบให้กับลูกจ้าง นายจ้างเป็นเวลา 6 เดือน 2. แก้กฎกระทรวงดำเนินการเก็บเงินสมทบในอัตราปกติคือฝ่ายละร้อยละ 5ภายหลังประกาศใช้ไปแล้วครบ 6 เดือน และ 3.แก้กฎกระทรวงเพื่อนำเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายสมทบเดือนละร้อยละ 2.7 มาสมทบในกองทุนกรณีชราภาพ

นายไพฑูรย์ แก้วทอง รมว.แรงงาน กล่าวว่า เป้าหมายในการลดเงินสมทบครั้งนี้เพื่อไม่ต้องการให้เกิดการเลิกจ้าง เนื่องจากเป็นเงินที่เสริมสภาพคล่องให้กับนายจ้าง 3.5 แสนแห่งทั่วประเทศ ในระยะเวลาที่เศรษฐกิจกำลังทุรดตัวอย่างหนักโดยเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีตัวเลขการเลิกจ้าง สถานประกอบการจะทำการปิดกิจการน้อยลง

จบข่าว

ข่าวเก่า

โดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ประมาณต้นปี 2552 เป็นเวลา 1 ปี การลดการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล สำหรับอัตราที่ลดเป็นดังนี้

  • นายจ้าง ลดเงินสมทบลง 1.5 % จากเดิม 5.0 % คงเหลือ 3.5 %
  • ลูกจ้าง ลดเงินสมทบลง 1.5 % จากเดิม 5.0 %  คงเหลือ 3.5 %
  • รัฐบาล ลดเงินสมทบลง 0.5 % จากเดิม 2.75 % คงเหลือ 2.25 %

เพราะฉะนั้นเงินสมทบประกันสังคมขั้นต่ำที่เรียกเก็บจากค่าจ้าง 1,650 บาท เดิมเสีย 5% คิดเป็น 83 บาท คงเหลือ 3.5% คิดเป็น 58 บาท หรือลดลงทั้งปีเท่ากับ 300 บาท ส่วนค่าจ้างขั้นสูงสุดที่เรียกเก็บ 15,000 บาท เดิมเสีย 5% คิดเป็น 750 บาท คงเหลือ 3.5% คิดเป็น 525 บาท หรือทั้งปีลดลง 2,700 บาท

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม (29 มค.2552) ปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎหมายจึงยังต้องใช้อัตราเดิมที่ 5% อยู่นะครับ

บอร์ด สปส. มีมติเห็นชอบในหลักการ ลดการจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนประกันสังคมลงอีกร้อยละ 2.5 จากเดิมที่นายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายร้อยละ 5 ของรายได้ เหลือจ่ายเพียงร้อยละ 2.5 โดยระหว่างนี้ สปส. จะใช้เวลา 60 วัน ในการเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติและร่างกฎกระทรวง ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ ก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งในระหว่างการจัดทำจะมีการประเมินสถานการณ์การเลิกจ้างจริงว่ามีความ รุนแรงหรือไม่ ก่อนนำมาบังคับใช้อีกครั้ง โดยมีระยะเวลาในการลดการจ่ายเงินสมทบจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้

ความเห็นเพิ่มเติม จากข่าวที่เห็นนี้ ยังต้องใช้เวลาอีก 2-3 เดือน และัอัตราที่ลดเปลี่ยนไปเป็น 2.5% และยังไม่แน่ว่าจะนำมาตราการนี้มาใช้หรือไม่ ถ้ามีการลดอัตราเงินสมทบก็คงเป็นมาตรการชั่วคราวคือลดให้ถึงปลายปี

โปรแกรมเช็คแผ่นประกันสังคม

ผมเองทำงานบริษัทและมีหน้าที่จัดทำบัญชีเงินเดือนให้พนักงาน ทุกสิ้นเดือนต้องจัดพิมพ์ รายงานนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) รายงานการนำส่งเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคม สปส.1-10 (ใบหน้า) และ สปส.1-10 (ใบต่อ)

รายงานที่กล่าวมาพิมพ์มาจากโปรแกรมเงินเดือน ซึ่งนอกจากจะสามารถพิมพ์เป็นรายงานแล้ว ยังสามารถโอนข้อมูลลงแผ่นได้ด้วย แรกๆ ก็พิมพ์แล้วเอาไปนำส่ง แต่หลังๆ เริ่มขี้เกียจเพราะพนักงานที่บริษัทมีมากขึ้น อีกอย่างเปลืองกระดาษและเสียเวลาด้วย ก็เลยสอบถามไปทางประกันสังคม ซึ่งเค้าก็ยินดีที่จะรับข้อมูลเป็นแผ่น disk (เพราะเค้าเองก็ไม่ต้องไปคีย์ข้อมูล และทำให้ข้อมูลการนำส่งเงินพนักงาน update ที่ประกันสังคมได้เร็ว มีส่วนช่วยให้การทำเรื่องเบิกเงินชดเชยประกันสังคมในภายหลัง รวดเร็วตามไปด้วย เพราะไม่ต้องรอประกันสังคมตรวจสอบ)

มีบ้างบางครั้งที่เอาแผ่นไปส่งแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งมาว่า แผ่นเสียหรือข้อมูลไม่ตรงกับในรายงานที่พิมพ์ หรือมีพนักงานบางคนไม่ได้กรอกบัตรประชาชน หรือคีย์เลขที่บัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยให้โปรแกรมสำหรับเช็คแผ่นมาให้

ผมเองก็ใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยปกติโปรแกรมเงินเดือนจะไม่สามารถเช็คว่าบัตรประชาชนคีย์ถูกหรือไม่ แต่ถ้าคีย์ตัวเลขไม่ครบ 13 ตัวมันจะฟ้อง eror แต่ถ้าคุณเอาแผ่น Disk ที่ได้มาตรวจด้วยโปรแกรม SSO Media 1.1 มันจะฟ้องด้วยว่า เลขประจำตัวบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ถึงจะคีย์ครบ 13 ตัวก็ตาม นอกจากนี้ ถ้าคำนวณการส่งเงินสมทบไม่ถูกต้อง โปรแกรมก็จะรายงานข้อผิดพลาดด้วยเช่นกัน

ตอนแรกผมเข้าใจว่าโปรแกรม SSO Media 2.0 ที่เปิดให้ download ผ่านเว็บของประกันสังคม สามารถเอามาใช้ตรวจแผ่นได้ ผมลองเอาลงแล้ว อ่านในคู่มือก็ไม่พบว่า สามารถเอามาตรวจแผ่นได้ และก็โปรแกรม SSO Media 1.1 ก็ไม่เปิดให้ download แล้ว (แปลกจัง)

เผื่อใครอยากได้นะครับ ผมเอามาลงไว้ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด SSO Media 1.1

ตัวอย่างหน้าจอ SSO Media 1.1