ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจัดสวัสดิการค่าอาหาร (0702/3552) | รับทำเงินเดือน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจัดสวัสดิการค่าอาหาร (0702/3552) | รับทำเงินเดือน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจัดสวัสดิการค่าอาหาร (0702/3552)

การจัดสวัสดิการค่าอาหารโดยจ่ายเป็นเงินให้กับพนักงาน ถือเป็นประโยชน์เพิ่มจากการจ้างแรงงาน ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)

เลขที่หนังสือ : กค 0702/3552

วันที่ : 8 พฤษภาคม 2555

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจัดสวัสดิการค่าอาหาร

ข้อกฎหมาย : มาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ
สหกรณ์ จัดสวัสดิการค่าอาหารให้แก่ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และพนักงาน โดยจ่ายให้เป็นประจำพร้อมกับ การจ่ายเงินเดือน และจ่ายเฉพาะวันมาปฏิบัติงาน กรณีการจัดสวัสดิการค่าอาหารดังกล่าว ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่

แนววินิจฉัย
การจัดสวัสดิการค่าอาหารดังกล่าว เป็นประโยชน์โดยตรงของพนักงานที่ไม่ต้องเสียเงินค่าอาหาร ถือเป็นประโยชน์ เพิ่มจากการจ้างแรงงาน ต้องนำไปรวมกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา

เลขตู้ : 75/38127

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.