รับทำเงินเดือน รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี รับทำเงินเดือน รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี

รับทำเงินเดือน รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

สำนักงานบัญชี เพย์โรล แอนด์ แท็ค เซอร์วิส (Payroll and Tax Service)
- รับทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing Service) ได้แก่ คำนวณเงินเดือน-ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าพาหนะ อื่นๆ พิมพ์สลิป ส่งแผ่นธนาคาร ส่งแผ่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่งแผ่นประกันสังคม
- รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ปิดงบรายเดือน รายปี ยื่นแบบเสียภาษี ส่งเงินสมทบประกันสังคม
- รับตรวจสอบบัญชี/งบการเงิน ด้วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/ผู้สอบบัญชีภาษี
- รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
- รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
- รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง ตาม พรบ.ประกันสังคม
- MOBILE : 089-890-2929, 080-268-7000
- OFFICE : 02-914-7860, FAX : 02-914-7861