โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90/91 ของสรรพากร

ในช่วงต้นเดือนที่ต้องมีการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.91) เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงานให้ฟัง เนื่องจากผมเองทำงานบริษัทในเครือ (มีบริษัทแม่) นโยบายส่วนใหญ่ก็มักจะเอามาจากบริษัทแม่ ผมเองทำงานอยู่แผนกบัญชี นอกจากเรื่องของการจัดทำบัญชี ปิดงบรายเดือนแล้ว แผนกบัญชีที่นี่ต้องทำบัญชีเงินเดือนให้พนักงานด้วย โดยมีพนักงานในบริษัทประมาณ 500 กว่าคน คิดดูนะครับว่า ถ้าต้องยื่นแบบ ภงด.91 ให้แล้วนี่ มันจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก และในช่วงสิ้นปีที่แผนกบัญชีเองก็มีงานทำค่อนข้างมาก ต้องปิดงบประจำปี เช็ค Stock สิ้นปี มีการตรวจงบประจำปีของผู้สอบบัญชีภายนอก (External Auditor)

ผมเองก็เลยปฏิเสธที่จะไม่ยื่น ภงด.91 ให้พนักงาน โดยถือว่าแบบ ภงด.91 เป็นหน้าที่ของผู้มีเงินได้ที่จะต้องเป็นผู้จัดทำและยื่นแบบเสียภาษีเอง แต่ก็ยังมีหน้าที่ต้องพิมพ์รายงานแสดงผลการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีของพนักงานออกมา โดยในครั้งแรกที่ทำแบบนี้ ทางแผนกบุคคลรับที่จะเป็นคนยื่นแบบ ภงด.91 ให้พนักงานรายวันเอง ส่วนพนักงานรายเดือนต้องไปยื่นแบบเสียภาษีกันเอง ทั้งนี้ผมยกเว้นให้ในส่วนของระดับบริหาร (ผู้จัดการ) โดยผมยังคงเป็นผู้จัดทำและยื่นแบบให้

ผลจากการที่ผมทำแบบนี้ ที่จริง..งานน่าจะลดลงนะครับแต่ที่ไหนได้ งานกลับมากขึ้นแล้วก็ดูวุ่นวายมาก ผมเองต้องรับโทรศัพท์และมีพนักงานมาขอพบเพื่อสอบถามการกรอกแบบบ่อยมากโดยเฉพาะช่วงใกล้ปิดรับแบบ ทำเอาไม่เป็นอันทำงานกันเลย อีกทั้งพนักรายเดือนยังบ่นให้ได้ยินอีกว่า ทำไมยื่นแบบให้แต่ฝ่ายบริหาร (ผู้จัดการ) ไม่ยุติธรรมเลย

สุดท้ายในปีต่อมาผมก็ต้องยกเลิก แต่ตกลงกับทางแผนกบุคคลว่า พนักงานรายวันทางบุคคลจะเป็นผู้กรอกแบบ ภงด.91 ให้เอง โดยผมจะเป็นผู้พิมพ์แบบแสดงการคำนวณภาษีเงินได้ส่งให้พร้อมกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่วนพนักงานรายเดือนและผู้จัดการ ทางแผนกบัญชีจะเป็นคนจัดการให้เอง ซึ่งก็ Happy กันทุกคน งานเพิ่มขึ้นแต่ดูจะเป็นระเบียบมากกว่า

มาตอนหลังสรรพากรเปิดให้ยื่นแบบเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต ผมก็เลยยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ตซึ่งก็สะดวกดีและได้ภาษีคืนไวมาก (2-3 วันก็ได้เช็คกันแล้ว)  นอกจากนี้สรรพากรยังเปิดให้ download โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ซึ่งผมก็มักจะนำมาทดสอบผลการคำนวณก่อน ก่อนนำไปยื่นต่อในอินเตอร์เน็ต ซึ่งก็ประหยัดเวลาตอนยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต เนื่องจากโปรแกรมทำงานในแบบ offline และสามารถ upload ไฟล์ที่ save ไว้จากโปรแกรมได้ด้วย

ผมเองมีโปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ดาวน์โหลดมาไว้ตั้งแต่ปี 2547-2551

 • pnd91_47vbsetup โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด. 91 ปี 2547
 • pnd91_48vbsetup โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 ปี 2548
 • pnd90_setup(2548) โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 ปี 2548
 • pnd91_49vbsetup โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 ปี 2549
 • pnd90_49vbsetup โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 ปี 2549
 • pnd91_50vbsetup โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 ปี 2550
 • pnd90_cal50setup โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 ปี 2550
 • pnd91_cal08setup โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 ปี 2551
 • pnd90_com51setup โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 ปี 2551
 • pnd91_cal52 โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 ปี 2552
 • pnd90_cal52 โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 ปี 2552
 • pnd91_cal53 โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 ปี 2553
 • pnd90_cal53 โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 ปี 2553
 • pnd91_cal54 โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 ปี 2554
 • pnd90_cal54 โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 ปี 2554
 • Pnd9091_SetUp_14012556 โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 และ ภงด.91 ปี 2555
 • PND9091Setup_V255700 โปรแกรมคำนวณภาษีเงินไ้ด้บุคคลธรรมดา ภงด.90 และ ภงด.91 ปีภาษี 2556 (New) สำหรับยื่นแบบระหว่าง 1 มค.-31 มีค.2557

ลิงค์หน้าคำนวณภาษี ภงด.91 ของธนาคาร ใช้ง่ายดีเหมือนกัน ลองดูนะครับ คลิ๊ก

สำหรับใครที่ยังไม่ได้ยื่นภาษีในปีใด ก็สามารถนำไปใช้เพื่อคำนวณภาษีย้อนหลังได้นะครับ เพราะค่าลดหย่อนในแต่ละปี ไม่เท่ากันจะได้ไม่ต้องไปเช็คอีกว่าปีไหนได้ค่าลดหย่อนเท่าไหร่

ซึ่งผมเองก็เอามาช่วยงานที่ผมรับทำให้ลูกค้า งานรับทำบัญชี รับทำเงินเดือน สำหรับลูกค้าบางรายที่ต้องการให้ช่วยคำนวณภาษีในปีก่อนๆ

Comments

 1. ขึ้นว่า the application failed to initialize properly (0xc0000135) ,click on ok to terminate the application ครับ ลอง 3 เครื่องเปนเหมือนกันเลยครับ windows xp

  ตอบกลับตอบกลับ
 2. ลงตีวปี2557 run โปรแกรมไม่ขึ้นครับ เป็น windows xp ส่วนของปีก่อนๆหน้าได้หมดเลยครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 3. @ยุนนท์ จำนงศักดิ์: ยื่นแบบ ภงด.91 ให้ยื่นปีละครั้ง ระหว่างวันที่ 1 มค.-31 มีค.ของทุกปีครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 4. ยุนนท์ จำนงศักดิ์ says:

  ภงด 91เสียครั้งเดี่ยวดอนสิ้นปีเลยได้ไมครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 5. download file save ได้ file
  Pnd9091_SetUp_14012556
  run แล้ว ที่ folder
  C:\Users\CAT\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rdinet\PND9091
  ว่างเปล่า
  ต้องแก้ปัญหาอย่างไร??

  ตอบกลับตอบกลับ
 6. ตอบคุณเด็กหงส์แดง

  1.ถูกต้องครับ ในระบบออนไลน์มีแต่แยกยื่นครับ ยังไม่สามารถยื่นรวมกันได้ (น่าจะยังทำไม่เสร็จ)
  “กรณีผู้มีเงินได้และคู่สมรส ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมกัน กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาโปรแกรมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว”
  2.น่าจะกรอกไม่ถูกต้องครับ
  3.ต้องดูว่าเป็น RMF หรือ LTF
  LTF ย่อมาจาก Long Term Equity Fund หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  RMF ย่อมาจาก Retirement Mutual Fund หรือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  ตอบกลับตอบกลับ
 7. เด็กหงส์แดง says:

  ผมลองโหลดโปรแกรมมาแล้ว แต่ไม่สามารถคำนวณแบบ 90 ได้ครับ (ผมต้องการยื่นร่วมกับภรรยา หรือเปรียบเทียบจากโปรแกรมก่อนว่าแยกยื่น/ยื่นร่วม ดีกว่ากัน เหมือนโปรแกรมปีก่อน จะมีให้เลือกได้เลย) ผมต้องยื่นแบบ 90 เพราะมีรายได้จากคอมมิสชั่นครับ ตอนแรกนึกว่าโหลดโปรแกรมมาไม่ครบหรือโปรแกรมมีปัญหา แต่ลองลงใหม่ก็เป็นเหมือนเดิม … ปัญหามีดังนี้ครับ

  ๑.) โปรแกรมไม่มีให้เลือกว่า จะยื่นร่วมหรือแยกยื่น
  ๒.) ในส่วนลดหย่อนจะมีบางช่องไม่สามารถกรอกได้
  ๓.) ในส่วนของหน่วยลงทุนต้องกรอกอย่างไร? ผมซื้อทั้งแบบกองทุนระยะยาวและตราสารหนี้ครับ

  ขอบคุณมากครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 8. ตอบคุณพิศ

  ไม่ทราบว่าพิมพ์เลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลักถูกต้องหรือเปล่าครับ เพราะระบบสามารถเช็คเลขว่าคีย์ถูกต้องหรือเปล่า

  ตอบกลับตอบกลับ
 9. เวลาพิมพ์จะขึ้นว่า เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง ทั้งที่เอาเลขมาจากบัตร จะทำอย่างไรต่อ

  ตอบกลับตอบกลับ
 10. ใช้โปรแกรมคำนวณภาษีแล้วเวลาพิมพ์ ขึ้นคำว่า Error :- Sectons do not fit vertically on the page ไม่สามารถพิมพ์ได้ เป็นเพราะ
  อะไรครับ มีวิธิแก้ไข มั้ยครับ ช่วยบอกด้วย

  ตอบกลับตอบกลับ
 11. ได้แล้วคะ ขอบคุณคะ ทำตามคำแนะนำใน link คะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 12. กดเริ่มการบันทึกแบบใหม่แล้วขึ้น error run-time error ‘3709’ The connection cannot be used to perform this operation. It is either closed or invalid in this context. อะคะ ต้องทำยังไงคะ เป็น window7 คะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 13. ลองดูวิธีแก้ปัญหาโปรแกรมเบื้องต้น http://rdserver.rd.go.th/publish/news/pnd901_cal55/pnd901_cal55_manual_download.htm

  ส่วนตัวใช้โปรแกรมนี้แล้ว เซฟไฟล์ไปอัพโหลด เจอข้อผิดพลาดว่า หน้าจอไม่ติ๊กลดหย่อนและแสดงเบี้ยประกันชีวิตให้ แต่การคำนวณภาษีถูกต้องและเมื่อพิมพ์เอกสารก็มียอดแสดงออกมา เลยส่งไปแล้วค่ะ

  โชคดีว่าปีนี้มีต้องกรอกใบแนบและโปรแกรมก็ทำมาซัพพอร์ทพอดี แต่ถ้าไปกรอกตรงบนเว็บจะไม่มีปุ่มใบแนบให้กดเหมือนในโปรแกรม (ไม่รู้จะแจ้งใคร)

  ตอบกลับตอบกลับ
 14. ผู้ต้องเสียภาษี says:

  ขอคำแนะนำ โปรแกรมลงไม่ผ่าน / เมื่อผ่านแล้ว ไปเริ่มกรอกใหม่ โปรแกรมเด้งหลุดออกไปครับ ขอบคุณมากครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 15. ปีนี้สรรพากรทำโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2555 ที่ใช้ยื่นในปี 2556 ออกมาเวอร์ชั่นเดียวคือ แบบ ภงด.90 แต่จริงๆ แล้วโปรแกรมคำนวณ ภงด.90 สามารถใช้คำนวณภาษี ภงด.91 ได้เช่นกัน

  แบบคำนวณ ภงด.90 สามารถคำนวณเงินได้ได้ทุกประเภท ทุกมาตรา เพียงแต่แบบคำนวณ ภงด.91 จะตัดวิธีคำนวณอื่นๆ ออกหมดเหลือไว้แค่ เงินได้ตามมาตรา 40(1) เงินได้จากการจ้างแรงงาน-เงินเดือน เท่านั้น

  แต่ถ้ามีแบบคำนวณ ภงด.91 ออกมา ผมจะเอามาลงให้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 16. โปรแกรมไม่แยกให้เหรอคะ อยากได้โปรแกรม ภงด.91 ปี 55 ถ้าแยกมาให้จะมีพระคุณอย่างสูง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 17. โปรแกรมตัวนี้ไม่มีตัวเลือกให้แยกยื่นภาษีหรือครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 18. ตอบคุณฟ้า

  โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 ภงด.91 ปี 2555 เอามาลงให้แล้วครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 19. อยากได้โปรแกรมคำนวณภาษี ภงด.91 ปี 2555 ค่ะ เมื่อไหร่มาค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 20. ในเอกสารระบุว่าเป็นค่าบริการอ่ะคะ หักได้กี่%

  ตอบกลับตอบกลับ
 21. ตอบคุณ newgen

  ต้องมีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ประกอบครับ ในนั้นจะระบุประเภทเงินได้ว่าเป็นเงินได้ประเภทไหน เมื่อได้ประเภทเงินได้ถึงจะนำไปหักค่าใช้จ่ายได้ ในแต่ละประเภทงินได้จะหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เท่ากันครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 22. แล้ว 70 % หัก สามารถคำนวณหักได้ด้วยตัวเองเลย หรือต้องมีรายละเอียดระบุยืนยันในเอกสาร 50 ทวิค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 23. ขอบคุณค่ะ รบกวนถามอีกนิดนึงค่ะ
  ….ดิฉันสามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้เองเลยรึป่าวคะ หรือต้องให้มีการระบุค่าใช้จ่ายแบบเหมาลงในเอกสาร 50 ทวิ ที่โรงงานออกให้ เนื่องจาก ปกติการสั่งจ่ายเงินนั้น ดิฉันจะเป็นผู้เขียนบิลเงินสดให้โรงงานน่ะคะ โดยระบุไปว่า “รายการค่าอาหารประจำเดือน ……” เป็นเท่าไหร่ โดยไม่ได้แจกแจงรายละเอียดในบิลว่าเป้นค่าใช้จ่ายแบบเหมา เท่าไหร่ เมื่อทางโรงงานได้รับบิลแล้ว จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และออกเอกสาร 50 ทวิให้ โดยรายละเอียดในเอกสาร จะระบุเป็น เงินค่าบริการ ……. และภาษีที่หักไว้ ณ ที่จ่าย ….. ตามที่ดิฉันแจ้งไป ไม่มีการระบุรายละเอียดว่าค่าใช้จ่ายแบบเหมาเป้นเท่าไหร่

  ตอบกลับตอบกลับ
 24. ขอบคุณค่ะ
  รบกวนถามอีกนิดนึงค่ะ พอดีว่าเอกสาร 50ทวิ ที่โรงงานออกให้เมื่อมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายนั้น ไม่มีการระบุว่าเงินที่จ่ายนั้นเป้นค่าใช้จ่ายแบบเหมาเท่าไหร่ รายละเอียดระบุเป็นแค่เงินสั่งจ่ายเท่าไหร่ หักภาษีเท่าไหร่ ถ้าดิฉันจะนำมาคำนวณรายได้สุทธิ สามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้เองเลยรึป่าวคะก่อนที่จะยื่นกับสรรพากร หรือจะต้องให้โรงงานระบุมาในเอกสาร 50 ทวิด้วยคะว่าค่าใช้จ่ายแบบเหมานั้นเป้นเท่าไหร่ เพราะปกติดิฉันเองจะเขียนบิลเงินสดให้กับโรงงานน่ะคะ แล้วระบุในบิลว่า รายการค่าอาหารประจำเดือนนั้นๆเป็นเท่าไหร่ ไม่ได้แยกย่อยว่าต้นทุนเท่าไหร่ ส่วนเกินเป้นเท่าไหร่ แล้วเมื่อมีการโอนเงินจากโรงงานเข้าบัญชีแล้ว จะมีเอกสาร 50 ทวิมาให้ ระบุจำนวนเงินสั่งจ่ายตามยอดในบิลที่ดิฉันระบุไป และภาษี ณ ที่จ่าย ที่โรงงานได้หักไว้

  ตอบกลับตอบกลับ
 25. ตอบคุณ newgen

  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะมีเงินได้กี่ประเภท ไม่สามารถแยกยื่นได้ครับ ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปี

  ส่วนเงินได้จากการขายอาหารกล่อง ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) ข้อย่อย 9 การทำกิจการโรงแรมหรือภัตตาคาร หรือการปรุงอาหารหรือเครื่องดื่มจำหน่าย สามารถหักค่าใช้จ่ายเหมาได้ 70%

  เงินได้ทั้ง 2 ประเภทเมื่อหักค่าใช้จ่ายเหมาแล้ว หักค่าลดหย่อนต่างๆ แล้วจึงนำมาคำนวณภาษีครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 26. สอบถามค่ะ
  เป็นพนักงานประจำของบริษัทแห่งหนึ่ง มีรายได้ต่อเดือน 15900 – หักประกันสังคม 636 บาท – สะสมกองทุน 477 บาท เหลือต่อเดือน 14787 บาท
  และรับจ้างทำอาหารกล่องให้โรงงานแห่งหนึ่ง โดยรับค่าจ้างเป็นรายเดือน = 81000 บาท และหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 3% (2430 บาท) เหลือเป็นเงินได้ต่อเดือน 78570 บาท (โรงงานออกเอกสาร 50 ทวิให้) จัดเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมิณตามมาตรา 40(8) ใช่มั้ยค่ะแล้วเงินที่เพิ่มนี้ยังไม่ได้หักต้นทุน สามารถหักกี่ % เพื่อคิดเงินได้สุทธิค่ะ
  เลี้ยงดูบิดา-มารดา/เลี้ยงยายชราภาพ/จ่ายค่างวดกับ ธอส.เช่าซื้อบ้าน/ผ่อนรถยนต์/สถานะโสด/จ่ายเบี้ยประกันแทนมารดา 17500 บาท
  การยื่น ภ.ง.ด.90 ควรยื่นแยกกับเงินเดือนประจำ หรือยื่นแยกกันค่ะ และเงินได้สุทธิคิดเป็นเท่าไหร่ค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 27. ตอบคุณฮุสนา

  ให้ยื่นแบบ ภงด.90 ครับ ถึงจะขอคืนภาษีที่ชำระเกินได้

  ตอบกลับตอบกลับ
 28. อยากสอบถามเรื่องการขอคืนภาษีค่ะ..
  เนื่องจากคุณพ่อเป็นผู้มีรายได้ตามมาตรา 40 (7) น่ะค่ะ..เป็นบุคคลธรรมดา
  และได้มีการถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ และอยากทราบว่าถ้าต้องการที่จะขอคืนภาษีต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ..
  เนื่องจากเมื่อ2ปีก่อนคุณพ่อท่านได้ไปทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่งและได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้เช่นเดียวกันแต่บริษัทนั้นสามารถขอคืนภาษีให้ท่านได้ครบตามจำนวนที่ถูกหักไปน่ะค่ะ..

  ตอบกลับตอบกลับ
 29. ตอบคุณชวิศา

  ไม่แน่ใจว่าหักค่าใช้จ่าย 40% ไม่เกิน 60,000 บาทหรือยัง ถ้ายังไม่ได้หัก รายได้สุทธิน้อยกว่า 150,000 บาท จะไม่มีภาษีต้องเสียครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 30. ตอบคุณชวิศา

  ปีแรกที่จดทะเบียนหย่า ให้หักลดหย่อนคนละครึ่ง ปีถัดมาให้ดูว่าบุตรอยู่ในความอุปการะของฝ่ายใดก็ให้ฝ่ายนั้นป็นผู้หักลดหย่อน โดยดูจากบันทึกหลังทะเบียนหย่า / หรือถ้ามีหลักฐานพิสูจน์ว่าเลี้ยงดูทั้ง 2 ฝ่าย ให้หักลดหย่อนได้เต็มจำนวนทั้ง 2 ฝ่ายครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 31. รายได้ รวมทั้งปี เท่ากับ 255795 บาท ลดหย่อนภาษี รวมประกัน สำรองเลีย้งชีพ ประกันสังคม เลี้ยงดูมารดา ทั้งหมด 90297 บาท ต้องจา่ยภาษีเท่าไหร่ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 32. เงินเดือน 15000 บาท หย่ากับสามีแล้ว มีลูก 2 คน ต้องการหักลดหย่อนลูกคนละ 1 คนได้หรือไม่ ได้หักลดหย่อนคนละเท่าไหร่

  ตอบกลับตอบกลับ
 33. ตอบคุณ Veera

  มีโอกาสครับ แต่ผมได้ข่าวว่าจะปรับขึ้นมาหลายปีแล้ว ยังไม่เห็นปรับเลยครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 34. สงสัยค่าใช้จ่ายบุคคลยังใช้ 60000 บาทอยู่เรอครับ จะมีโอกาสปรับขึ้นมั้ยครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 35. ตอบคุณข้าวสาร

  ซื้อกองทุน RMF กับ LTF ได้ ไม่เกิน 15% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท)

  ซื้อประกันชีวิตได้ครับ ไม่เกิน 100,000 บาท

  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้าน ไม่เกิน 100,000 บาท

  ตอบกลับตอบกลับ
 36. ข้าวสาร says:

  ขอคำแนะนำค่ะ

  ปัจจุบันทำงาน เงินเดือน+โอที ประมาณ 15,000 บาท หัก ประกันสังคม 500บาท
  และทำธุรกิจขายตรง รายได้ทั้งปี 400,000 บาท หัก ภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว

  อยากทราบว่าลดหย่อนอะไรได้บ้าง
  ถ้าต้องซื้อกองทุนหรือประกัน

  เพื่อให้ได้ เงินที่ถูกหัก ภาษี ณ จ่าย ไปบ้าง ซื้อได้เท่าไร

  ยังไม่แต่งงาน
  บิดามารดา มีรายได้จากการทำธุรกิจห้องแถวบ้าง

  ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 37. ตอบคุณเปรี้ยว

  1.ขอคืนได้ ตอนยื่น ภงด.91 สิ้นปีครับ
  2.ลองสอบถามบริษัทดูว่า เป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือถูกหักประกันสังคม
  3.บริษัทหักไว้แล้วนำส่งสรรพากรครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 38. นู๋มีเรื่องสงสัยมากๆๆเลยค่ะกับการเสียภาษีอยยากจะขอคำแนะนำจากพี่ค่ะ
  คือนู๋เริ่มทำงานเดือนพฤษภาคม 2555 เงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาท
  โดนหักภาษี 450 บาท ทุกๆๆเดือนเงินจะเข้าบัญชีนู๋ 1,4550 บาท
  1. เงินส่วนที่เสียไปนู๋สามารถยื่นขอคืนได้หรือเปล่าค่ะ
  2.เงินเดือน 15,000 รับจิง 14,500 ต้องโดนหักภาษีด้วยใช่หรือเปล่าคะ
  3.ภาษีที่หักนี้บริษัทเป็นคนหักจ่ายภาษีให้เราใช่ไหมคะ

  ขอบคุณมากๆๆนะคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 39. ตอบคุณเปิ้ล

  กรณีสามีภริยาจดทะเบียนสมรสระหว่างปี ในปีที่จดทะเบียนสมรส ถือว่าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างแยกยื่น ไม่สามารถนำเงินได้มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีรวมกันได้

  การหักลดหย่อนบุตร กรณีสามีภริยาจดทะเบียนสมรสระหว่างปี และต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนบุตรได้คนละกึ่งหนึ่ง โดยไม่ต้องดูว่าความเป็นสามีภริยาจะอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ ตามมาตรา 47(2) แห่งประมวลรัษฎากร

  ตอบกลับตอบกลับ
 40. จดทะเบียนสมรถปี 55 ถ้าจะยื่นภาษีรวมกันจะใช้เอกสารประกอบการยื่นอะไรบ้างค่ะ (ปล.สามีมีรายได้ทั้งปีประมาณ 4-5 แสน ภรรยา รายได้ทั้งปี 1.4 แสน มีบุตร 1 คน มารดา(สามี) บิดา-มารดา(ภรรยา) ประกันชีวิตภรรยา ถ้าแบบนี้สมควรจะยื่นรวมหรือแยกยื่นค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 41. ตอบคุณ nui

  แยกยื่นได้เฉพาะเงินเดือน หรือเงินได้ตามมาตรา 40(1) เท่านั้น ถ้าเป็นเงินได้ประเภทอื่น ต้องยื่นรวมกับสามีครับ แยกยื่นไม่ได้ ไม่ว่าจะมีมากหรือน้อย

  ตอบกลับตอบกลับ
 42. สอบถามค่ะ กรีณีที่ ภรรยา และสามี แยกยื่นภาษี แต่ในปีนี้ ภรรยา มีค่าคอมมิชชั่น เพิ่มขึ้นมา จำเป็นต้องยื่นรวมกับของสามี หรือไม่ค่ะ แล้วยื่นเป็น 90 หรือ 91 ค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 43. ตอบคุณธนภณ

  ต้องยื่นทั้ง 2 กรณีครับ แต่ถ้ารายได้น้อย ก็จะไม่เสียภาษีครับ

  ส่วนเหตุผลต้องไปดูที่ข้อกำหนดในการยื่น ภงด.94 ซึ่งระบุไว้ว่า ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) ถึง (8) ที่ได้รับระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายนในปี 2555 กรณีโสด มีเงินได้ถึงประเมินเกิน 30,000 กรณีสมรสมีเงินได้เกิน 60,000 บาท หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีเงินได้เกิน 30,000 บาท

  ตอบกลับตอบกลับ
 44. ขอสอบถามเรื่องการเสียภาษี: เมื่อ เดือน กพ. 55 ได้จดทะเบียนยกเลิกร้านเกมส์ รายได้เดือน มค.- กพ. 55 จะต้องเสียภาษีครึ่งปีหรือไม่
  ผู้รับทำร้านต่อได้จะทะเบียนประกอบเมื่อ กพ.55 (วันเดียวกับที่ยกเลิก) รายได้เดือน มีค. – มิย.55 ต้องเสียภาษีครึ่งปีแรกหรือไม่ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 45. ตอบคุณผกาวรรณ

  แนะนำให้เข้าไปอ่านบทความนี้ http://www.kiatchai.com/archives/1631 ผมเขียนสรุปไว้

  ทั้งนี้เงินชดเชยจากการเลิกจ้างเพราะเหตุเกษียณอายุหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่ถ้าทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถใช้สิทธิแยกยื่นในแบบ ภงด.91 ได้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 46. ผกาวรรณ กุลทอง says:

  ดิฉันอายุ 57ปี ทำงานในบริษัทเอกชนมา22ปี กำลังจะขอเกีษณก่อนอายุครบ60ปีตามกฎของบริษัท ในวันที่31ธ.ค.2555
  ดิฉันจะได้รับเงินชดเชยประมาณแปดแสนเจ็ดหมื่นเหตุเพราะออกจากงาน(ไม่รวมเงินเดือนในระหว่างปี)
  คำถาม คือ 1. วิธีการคำนวณภาษีของทั้งสองยอดเป็นอย่างไร
  2. ถ้าแยกคำนวณอยากทราบวิธีคำนวณเงินชดเชยเป็นขั้นตอนอย่างไรบ้าง

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 47. ตอบคุณต่าย

  มีอยู่หลายโปรแกรมนะครับ ทั้งฟรีและไม่ฟรี ถ้าเพิ่งเริ่มต้นก็ใช้โปรแกรมฟรีไปก่อนก็ได้ ลองเข้าไปโหลดได้ที่นี่ http://www.kiatchai.com/archives/972

  ตอบกลับตอบกลับ
 48. ทำงานอยู่บริษัทรับเหมาค่ะ ลักษณะงานที่ทำตอนนี้ก็ ทำบัญชีรับ/จ่าย สรุปกำไรขาดทุน เช็คสต๊อค ใช้โปรแกรม Excel ทั่วไป อยากทำสรุปทั้งหมดแล้วคำนวณภาษีเงินได้ด้วย แนะนำโปรแกรมให้หน่อยค่ะ โหลดแบบ ภ.ง.ด. 90,ภ.ง.ด. 91 ปี 54 แล้วแต่ไม่รู้ว่าต้องกรอกอะไรบ้าง ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 49. ขอบคุณครับ จะลองเอามาใช้เปรียบเทียบกับที่บริษัทคำนวนให้ว่าแตกต่างกันมั๊ย

  ตอบกลับตอบกลับ
 50. หักลดหย่อนบุตร กรณีบุตรศึกษา หักลดหย่อนได้ 17,000 บาท

  ตอบกลับตอบกลับ
 51. ลูก16ปีกับ10ปีหักลดหย่อนบุตรได้15000หรือ17000บาทคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 52. ตอบคุณ Botan

  ประกันชีวิตบุตรไม่สามารถนำหักลดหย่อนภาษีได้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 53. ทำประกันชีวิตให้ลูก2คน16ปีและ10ปีจะนำมาลดหย่อนภาษีได้มั้ยคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 54. ขอบคุณมากครับมีประโยชน์มาก

  ตอบกลับตอบกลับ
 55. ตอบคุณยุ้ย

  1.ต้องยื่นแบบ ภงด.90 ครับ
  2.ต้องยื่นปีละ 2 ครั้งเท่านั้น ยื่นครั้งเดียวไม่ได้ ใช้แบบคนละอันกัน กลางปีจะใช้แบบ ภงด.94 โดยภาษีที่เสียตอนกลางปี สามารถนำมาหักออกตอนเสียภาษีปลายปีได้
  3.สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 2 แบบ คือ 1.หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง (ต้องทำบัญชี) 2.หักค่าใช้จ่ายเหมาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เงินได้จากวิชาชีพอิสระการประกอบโรคศิลปะ ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 60

  ตอบกลับตอบกลับ
 56. ตอบคุณต่าย

  เอกสารรายได้ สามารถขอได้จากที่ทำงานเก่าครับ เคยทำงานที่ไหน ก็ต้องขอจากที่นั้นครับ เค้าเรียกเอกสารนี้ว่า หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(ทวิ)

  ตอบกลับตอบกลับ
 57. ทำไงดี พิมพ์วันเดือนปีเกิดแล้ว มันบอกว่าวันที่ไม่ถูกต้อง จะต้องกรอกข้อมูลแบบไหน

  ตอบกลับตอบกลับ
 58. ผมลอง Download โปรแกรมคำนวณภาษี ภงด.90 ของปี 2554 ไปแล้ว แต่ใช้งานไม่ได้ดังนี้ครับ

  – เครื่องผมเป็น Windows7 64bit พอ install เสร็จ เรียกโปรแกรมทำงาน จะปรากฏ Error ว่า Component ‘comdlg32.ocx’ or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid. เข้าใจว่า น่าจะเป็นโปรแกรมไม่ใช่ 64bit หรือไม่ก็ทำงานบน Windows7 ไม่ได้เพราะรู้สึกจะพัฒนาบน VB6 ซึ่งเก่ามากแล้ว

  – ผมเลยลองเปลี่ยนไปใช้เครื่องที่เป็น WindowsXP 32bit สามารถเรียกใช้โปรแกรมได้ แต่ไม่สามารถพิมพ์วันเดือนปีเกิดได้ คือเมื่อพิมพ์เข้าไป มันจะเปลี่ยนค่าเป็นวันที่อะไรก็ไม่รู้ ซึ่งเป็นค่าที่เป็นไปไม่ได้ ตัวอย่างเช่น พิมพ์วันเดือนปีเกิดเป็น 30/11/2525 เมื่อ Enter เข้าไป มันจะเปลี่ยนเป็น 00/03/0285 แล้วแสดง error ว่า วันที่ไม่ถูกต้อง ถ้าลองเปลี่ยนเป็นพิมพ์ คศ.(1982) -00/16/804 และยังแสดง error เหมือนเดิม ตอนแรกคิดว่าผมตั้ง Regional setting ผิด (ผมตั้งเป็น Thai) เลยลองเปลี่ยนเป็นทั้ง UK และ US ผลก็ยังเป็นคล้ายๆเดิม เพียงแต่วันที่มันเปลี่ยนให้ เปลี่ยนไปเท่านั้น

  ตอนนี้งงมากแล้วครับ ลองทุกอย่างแล้ว ไม่รู้จะลองอะไรอีกแล้ว ท่านอื่นที่ใช้งานโปรแกรมนี้ได้ ช่วยที่เถอะครับ ช่วยบอกว่า ท่าน Run บนเครื่องอะไร ใช้ OS อะไร แล้ว Setup เครื่องแบบไหนถึงใช้งานได้ ผมจะได้เอามา Set ตามมั่งครับ ขอบคุณครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 59. สอบถามวิธีการจ่ายภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญ ค่ะ
  จดทะเบียนเพื่อใช้ประกอบวิชาชีพ ประกอบโรคศิลป
  1 จะต้องยื่นแบบภาษีใดคะ
  2 ต้องยื่นปีละ 2 ครั้งหรือไม่คะ สามารถยื่นปลายปีเลยได้หรือไม่
  3 สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไรคะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 60. รบกวนสอบถามค่ะ คือเริ่มทำงานเดือน มิ.ย-ธ.ค54 คือที่ทำงานที่แรก แล้วลาออกมาเริ่มงานที่ใหม่ เดือน ม.ค.55 เอกสารรายได้จะขอได้จากที่ไหน ใช้ในการประกอบการกรอกยื่นภาษี

  ตอบกลับตอบกลับ
 61. ตอบคุณวณิชยา

  เอกสารที่ใช้ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส สูจิบัตรบุตร หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต หรือดอกเบี้ย อื่นๆ (ถ้ามี)

  ตอบกลับตอบกลับ
 62. ตอบคุณธนภณ

  ผมทดสอบกรอกดูแล้วนะครับ ช่องอัตราร้อยละ ไม่สามารถคีย์เองได้ ต้องเลือกประเภทธุรกิจ เมื่อเลือกแล้วโปรแกรมจะใส่อัตราร้อยละให้เองครับ กรณีที่ประกอบธุรกิจไม่ตรงตามหมวดหมู่ โดยเลือกประเภทธุรกิจเป็นเงินได้อื่นๆ ต้องกรอกค่าใช้จ่ายตามจริง จะหักเหมาไม่ได้ครับ เพราะกฎหมายไม่ได้ไม่อนุญาตให้หักเหมาครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 63. วณิชยา วงศ์คำ says:

  ขอบคุณมากค่ะ เอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างคะ เช่นทะเบียนสมรส สูติบัตรลูก ต้องใช้อะไรบ้าง รบกวนอีกครั้งค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 64. ภงด.90 ในข้อ7 เงินได้มาตรา 40(8) หักค่าใช้จ่ายเป็นแบบเหมา 70% แต่ใส่ช่องอัตราร้อยละ…ไม่ได้ ต้องใส่ช่องจริง จึงจะตัวเลขได้ค่ะ
  พอจะมีข้อแนะนำมั้ยคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 65. ตอบคุณป้อ

  1.ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ/เช่าซื้อ อาคาร ที่พักอาศัย ยังสามารถนำมาหักลดหย่อนได้ ถ้ามีดอกเบี้ยอยู่ครับ
  2.ให้ลองหาแบบมากรอกดูครับ ในนั้นจะมีรายละเอียดบอกไว้ http://download.rd.go.th/fileadmin/tax_pdf/pit/att909154_211254.pdf

  ตอบกลับตอบกลับ
 66. ตอบคุณวณิชยา

  ให้เตรียมเอกสาร แล้วไปยื่นแบบ ภงด.91 ที่สรรพากร (ใกล้บ้าน) เค้าจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยให้คำแนะนำ ผมเห็นที่สรรพากรมีนบุรี เค้ามีเจ้าหน้าที่ช่วยกรอกแบบให้ด้วย แต่เราต้องเตรียมเอกสารไปให้พร้อมนะครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 67. เรียนสอบถามค่ะ
  1. การหักลดหย่อนภาษีจาก ดอกเบี้ยซื้อคอนโด จะยังหักได้หรือไม่ถ้าหากในระหว่างปีมีการขายคอนโดนั้นไปค่ะ
  2. การยื่นภาษีแบบมีใบแนบ กรณีได้รับเงินชดเชยจากนายจ้าง มีรายละเอียดอย่างไรคะ (ขอเป็น reference page) ก็ได้ค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 68. วณิชยา วงศ์คำ says:

  ดิฉันลาออกมาเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกได้ 6 เดือนแล้ว สามีดิฉันทำงานคนเดียว สามีดิฉันให้ดิฉันดำเนินการเรื่องการเสียภาษีให้เพราะสามีดิฉันทำงานอยู่ที่แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางอ่าวไทยไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้ ดิฉันจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 69. ตอบคุณแป้ง

  กรณียื่นแบบรวมกัน สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรส มาหักลดหย่อนได้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 70. เบี้ยประกันชีวิตของดิฉันจะช่วยลดหย่อนภาษีของสามีได้หรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 71. ตอบคุณสารี

  ให้กรอกเป็น 02052523 ครับ ผมใช้งานอยู่ครับ ใช้ได้ปกติ

  ตอบกลับตอบกลับ
 72. โปรแกรมคำณวนภาษี ภงด.90 ปี 54 มีปัญหา ใส่วันที่ ไม่ได้ ไม่ว่าจะ เป็น พ.ศ. หรือ ค.ศ. ทำให้ทำงานหน้าต่อไปไม่ได้ (ควรอธิบายไว้ข้างข้อความ ให้ใส่ อย่างไร เช่น 02/05/2523 ทำนองนี้)

  ตอบกลับตอบกลับ
 73. ตอบคุณนา

  ได้รับเงินจากแฟน ไม่เสียภาษีครับ เช่น พ่อให้เงินลูก สามีให้เงินภรรยา ลูกให้เงินพ่อ ไม่ถือเป็นเงินได้พึงประเมินครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 74. ขอบคุณมากค่ะ
  แต่เป็นเงินที่แฟนโอนมาให้ แต่อาจจะเยอะหน่อยอ่ะค่ะ ทางดิฉันจะต้องเสียภาษีเงินได้มั้ยค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 75. ตอบคุณนา

  ปกติแล้วการโอนเิงินไม่เกี่ยวกับการเสียภาษีครับ ต้องดูว่ามีรายได้จากอะไรครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 76. ถ้าแฟนโอนเงินจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากๆ จะต้องเสียภาษีอะไรมั้ยค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 77. @เจ้าของเว็บ
  วันที่ในเครื่องก็ตรงค่ะ ทดลองกรอกข้อมูลหลายแบบแต่ก็ไม่ได้เลยค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 78. ตอบคุณ Jira

  ผมใช้งานอยู่ครับ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  ลองดูการตั้งค่าวันที่ในเครื่องด้วยนะครับ อาจจะไม่ตรงกับวันปัจจุบัน ทำให้โปรแกรมทำงานไม่ได้

  ตอบกลับตอบกลับ
 79. กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดผู้มีเงินได้ ในโปรแกรมช่วยคำนวนแบบฯ ภ.ง.ด. 90 ปีภาษี 2554 ไม่ได้ค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 80. ตอบคุณ vest

  ต้องยื่นแบบ ภงด.90 ครับ ส่วนใบหักภาษี ณ ที่่จ่าย ถ้าหายไป คงต้องขอสำเนาจากบริษัทที่ออกให้ใหม่ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 81. ผมทำงานประจำ + รับงานนอก หัก ณ ที่จ่าย ผมต้องยื่น 90 หรือ 91 ครับ

  ใบที่ทาง บ. ที่ผมรับงานนอกมา หายไป จะมีปัญหาหรือเปล่าครับ ต้องไปแจ้งความหรือเปล่าครับ

  ขอบคุณครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 82. ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 83. ตอบคุณ Sujittra

  การหักลดหย่อนบิดา มารดา ต้องกรอกเลขที่บัตรประชาชน ถ้ากรอกไม่ได้จะนำมาใช้สิทธิหักลดหย่อนไม่ได้ครับ

  กรณีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในไทยเกิน 180 วัน ถือว่าผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในไทย สามารถหักลดหย่อนภริยาได้ ไม่ว่าภริยาจะอยู่ในไทยหรืออยู่ต่างประเทศ และสามารถหักลดหย่อนบุตรได้ ไม่ว่าบุตรจะอยู่ในไทยหรืออยู่ต่างประเทศ แต่หากบุตรศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศให้หักลดหย่อนเสมือนบุตรที่มิได้ศึกษา ทั้งนี้ ตามมาตรา 47(1)(ข) และ (ค) แห่งประมวลรัษฎากร

  สำหรับการหักลดหย่อนบิดามารดาของผู้มีเงินได้ชาวต่างชาติจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) โดยบิดามารดาจะต้องมีเลขประจำตัวประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ประกอบแบบหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (แบบ ล.ย.03) ด้วย หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก็ไม่สามารถหักลดหย่อนบิดามารดาได้

  ตอบกลับตอบกลับ
 84. แต่มารดาเค้าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยค่ะ(อยู่ที่เกาหลี)

  ตอบกลับตอบกลับ
 85. ขอรบกวนอีกนิดนะคะ นายที่เป็นคนเกาหลี(มีเงินได้ในประเทศไทย)เค้าอยากจะใช้สิทธิลดหย่อนมารดา ซึ่งเป็นเกาหลีเช่นกัน ไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่าค่ะ แล้วถ้าได้จะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 86. ตอบคุณ PPSN

  ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีครับ
  เงินได้ื ที่ได้รับการยกเว้นภาษีต้องเป็น เงินได้ของชาวนาที่ได้จากการขายข้าว อันเกิดจากกสิกรรมที่ตนและหรือครอบครัวได้ทำเอง

  ตอบกลับตอบกลับ
 87. แฟนไปซื้อข้าวเปลือกส่งโรงสี เดือนๆหนึ่งมีเงินหมุนเวียนในบัญชีหลักล้าน(เข้าออก) ตั้งแต่ทำมายังไม่เคยเสียภาษีเลยค่ะ ประมาณ 3 ปีแล้ว … ไม่แน่ใจว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีหรือปล่าวค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 88. โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 และ ภงด.91 ปี 2554 ที่ใช้ยื่นระหว่างเดือน มค.-มีค.2555 นำมาลงให้แล้วนะครับ

  สำหรับวันสุดท้ายในการยื่นแบบจะเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2555 แต่เนื่องจากตรงกับวันหยุดราชการจึงเลื่อนไปเป็นวันที่ 2 เมษายน 2555 แทน

  ตอบกลับตอบกลับ
 89. ตอบคุณนภัสรา

  ภงด.90 โสด มีเงินได้เกิน 30,000 หรือ สมรส มีเงินได้ฝ่ายเดียวหรือรวมกันเกิน 60,000 บาท
  ภงด.91 โสด มีเงินได้เกิน 50,000 หรือ สมรส มีเงินได้ฝ่ายเดียวหรือรวมกันเกิน 100,000 บาท

  ผมดูแล้ว ถ้าเงินได้ทั้งปีน้อยกว่า 240,000 บาท จะไม่มีภาษีต้องเสียแต่อย่างใด เพียงแต่กฎหมายกำหนดให้ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบไว้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 90. การยื่น ภงด 90 , 91 ต้องมีรายได้ทั้งปี เท่าไร ถึงจะต้องยื่นแบบคะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 91. ขอสอบถามค่ะ การยื่นแบบ ภงด 90 และ 91 ต้องมีรายได้ทั้งไปเท่าไร
  ถึงจะต้องยื่นแบบคะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 92. เนื่องจากโปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลที่ผมนำมาลงให้ เป็นโปรแกรมของกรมสรรพากร ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ทำไว้จากโปรแกรม ไป Upload ตอนยื่นแบบ ภงด.90-91 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้เลย แต่ปัจจุบันนี้ผมยังไม่เห็นสรรพากรทำ Version ของปี 2554 ออกมานะครับ

  สำหรับ Version 2553 ยังสามารถนำมาคำนวณได้ตามปกติ เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราและวิธีคำนวณ มีเพียงการเพิ่มค่าลดหย่อนบางตัวเท่านั้น

  ตอบกลับตอบกลับ
 93. มีของปี 54 ด้วยมั้ยครับ
  จะยื่นภาษี แต่ตอนนี้ยังหาโปรแกรมคำนวณภาษีของปี 54 มะได้เลยอ่ะครับ
  ..ขอบคุณครับ..

  ตอบกลับตอบกลับ
 94. ขอบคุณมากนะคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 95. ตอบคุณ sujittra

  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินปันผล สามารถที่จะเลือกเสียภาษีได้ 2 วิธีคือ
  1.เลือกถูกหัก ณ ที่จ่าย 10% (โดยไม่ต้องยื่นแบบ ภงด.90 อีกแล้ว)
  2.นำยอดเครดิตภาษีเงินปันผลมาหักเป็นเครดิตภาษี โดยยื่นแบบ ภงด.90 ใหม่

  ตอบกลับตอบกลับ
 96. ปี 53 ตอนที่ได้รับเงินปันผลโดยถูก หัก ณ ที่จ่าย ไปแล้วค่ะ แล้วถ้าไม่ยื่นเพิ่มเติมจะเป็นไรมั๊ยค่ะ นายเป็นคนเกาหลีค่ะแต่อยู่ประเทศไทยเกิน 180 วัน

  ตอบกลับตอบกลับ
 97. ตอนปี 53 เจ้านายไม่ได้ยื่นเงินปันผลใน ภงด.90 ถ้าจะยื่นต้องนี้ได้มั๊ยค่ะ แค่เสียเบี้ยปรับ 1.5% ต่อเดือนหรือเปล่า

  ตอบกลับตอบกลับ
 98. ตอบคุณธณภณ

  ได้ครับ ปกติการเสียภาษีก็ควรจะเสียจากรายได้จริง ซึ่งก็๋ควรจะมีการเก็บข้อมูลไว้ กรณีไม่มีข้อมูลสรรพากรเค้าก็เลยใช้วิธีประเมินเอาครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 99. ขอสอบถามเรื่องการประเมินภาษีกลางปี แต่ช่วงครึ่งปีหลังรายได้จากกิจการ(เกมส์+อินเตอร์เนต)ลดลงมาก จะขอให้ทางสรรพากรประเมินรายได้ใหม่ ลดจากยอดประเมินเดิมได้หรือไม่

  ตอบกลับตอบกลับ
 100. ตอบคุณหนู

  1.ให้ยื่นแบบ ภงด.90 ครับ
  2.ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท จะมีลูกจ้างหรือไม่ก็ได้ครับ กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้

  ตอบกลับตอบกลับ
 101. ตอบคุณวิเชียร

  ต้องยื่นแบบ ภงด.90 ครับ คณะบุคคลหักลดหย่อนผู้เป็นหุ้นส่วนรวมกันได้ไม่เกิน 60,000 บาท

  ส่วนการหักค่าใช้จ่าย ถ้าเป็นกิจการโรงเรียน(สอนภาษา,กวดวิชา)ที่จัดตั้ง(ได้รับอนุมัติ)ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ เงินได้ที่ได้รับจะได้รับการยกเว้นภาษีครับ ถ้าไม่ใช่จะถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) ซึ่งจะหักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควร (ต้องทำบัญชี)

  ตอบกลับตอบกลับ
 102. รบกวนสอบถามค่ะ คือ เปิด หจก. จด ภพ.20 ยื่น ภาษีซื้อ – ขาย ทุกเดือน และจ้างคนอื่นทำงานโดย หัก ณ ที่จ่ายเค้าไว้ตอนเค้าเบิกเงิน รบกวนถามว่า หจก.จำเป็นต้องจ้างพนักงานประจำรึป่าวค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 103. รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ คือ ตั้งปี ม.ค 2554 ทำงานรับเงินประจำ เดือนละ 15,000 บาท ลาออกตอนเดือนเมษายน 2554 ค่ะ หลังจากเดือนเมษา 2554 มารับจ้างเองมีรายได้ ถึง เดือน ธันวาคม 2554 ประมาณ 250,000 ค่ะ ( ทุกครั้งที่เบิกเงิน เค้าจะหัก ณ ที่จ่ายไว้ด้วยค่ะ 3 % ) ของยอดที่เบิก อยากทราบว่าต้องยื่น ภงด90 หรือ ภงด 91 ค่ะ รบกวนด้วยค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 104. ผมขอความรู้ด้วยครับ คือจะตั้งโีรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ-จีน โดยทำเป็นคณะบุคคล ไม่ทราบว่าต้องยื่นภงด.90 หรือ 91 และมีรายการอะ่ไรที่จะหักลดหย่อนได้บ้าง หรือจะใช่้วิธีเหมาจ่ายได้หรือเปล่าครับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่

  ตอบกลับตอบกลับ
 105. ตอบคุณ suwaporn

  ต้องยื่นเสียภาษีเป็นหน่วยภาษีใหม่ครับ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามคณะบุคคล

  ตอบกลับตอบกลับ
 106. เรียนถามเรื่องภาษีบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดบัญชี บิดากับลูกสาว ทางแบงค์ออกหนังสือรับรองหักณ.ที่จ่าย 2คน จะยื่นแบบไหน แยกยื่นหรือพ่อยื่นคนเดียว ลูกสาวทำงานแล้ว ถ้าเราไปยื่นที่สรรพากร หนังสือรับรองมีต้นฉบับ กับสำเนา พ่อต้นฉบับ ลูกสำเนาได้ไหม ขอบคุณมาก

  ตอบกลับตอบกลับ
 107. ตอบคุณเตียม

  อาจจะโดนตรวจสอบย้อนหลังหรือไม่ก็ได้ครับ ถึงไม่ยื่นเสียภาษี ก็มีโอกาสถูกตรวจเช่นกันครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 108. สอบถามครับ 3 ปีที่แล้วไม่ได้ยื่นเสียภาษีไว้ครับ
  แล้วปีนี้ยื่นจะโดนภาษีย้อนหลังไหมครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 109. ตอบคุณสุภา

  ค่าเช่าที่ได้รับ ต้องเสียภาษีครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 110. ก่อนอื่นเลย ขอบคุณสำหรับ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะ …ขอบคุณค่ะ

  ขอสอบถามเรื่องถาษีค่ะ ปกติทำงานออฟฟิตมีเงินเดือนประจำ ก็เสียภาษีตามปกติค่ะ ปีนี้เพิ่งซื้อคอนโด และ ปล่อยให้เช่า ค่าเช่านี้ต้องเสียภาษีหรือไม่คะ

  โดยเอาค่าเช่านั้นไปผ่อนกับธนาคาร โดยผู้เช่าจ่ายผ่นการโอนบัญชี ไม่มีใบเสร็จแต่อย่างใดค่ะ…

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 111. ตอบคุณ Nou

  โปรแกรมอะไรครับ ผมทดลองดูแล้วก้ได้นะครับ (ถ้าใช้คอมบริษัท อาจจะบล็อคการโหลดไฟล์ exe ก็ได้นะครับ ให้ลองติดต่อ IT ดู)

  ตอบกลับตอบกลับ
 112. โหลดและลงโปรแกรมแล้วแต่ทำไมถึงเปิดไม่ได้คะ หาโปรแกรมไม่เจอเลยค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 113. ตอบคุณปาลิตา

  ต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และยื่นแบบ ภพ.30 ทุกเดือนครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 114. อยากทราบว่าเปิดร้านค้าแล้วจด ภพ.20 จะต้องยื่นเสียภาษีอย่างไร ทำอย่างไรบ้างคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 115. ตอบคุณมอน

  ถ้าทำงานเป็นลูกจ้างได้รับเงินเดือนอย่างเดียว เงินเดือนต้องเกิน 20,000 บาทถึงจะเริ่มเสียภาษีครับ

  กรณีที่ได้รับเงินได้อื่น ไม่ว่าเงินได้อะไรต้องนำมารวมแล้วยื่นแบบ ภงด.90 ครับ

  ถ้ามีภาษีต้องคืนก็จ่ายเป็นเช็คครับ เป็นเช็คของธนาคารกรุงไทย

  ตอบกลับตอบกลับ
 116. คุณเกียรติชัย ครับ
  ผมอยากทราบว่ารายได้บุคคลธรรมดาต้องเท่าไหร่ต่อเดือน หรือต้องเท่าไรต่อปี ถึงต้องยื่นภาษี แล้วที่ว่าคืนภาษีมาเป็นเช็คได้ยังไงครับ พอดีผมไม่ทราบรายละเอียดเลย กรณีรายได้ไม่ถึงตามกำหนดจำเป็นต้องยื่นรึป่าวครับ หรืออย่างเช่นผมทำงานได้รับเงินเดือนทุกเดือนอยู่แล้ว แต่ผมรับจ้างทำงานกับหน่วยงานข้างนอกด้วยซึ่งถือว่ามีรายได้ และผมก็โดนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วด้วย ผมต้องรวมรายได้ทั้งหมดของปีแล้วยื่นทีเดียวเลยป่าวครับ
  ช่วยตอบหน่อย เพื่อเป็นความรู้ผมจะได้ทำให้ถูกวิธี ขอบคุณครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 117. ตอบคุณ ruas

  คำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามปกติครับ คือจ่ายเงินเดือนจะต้องมีการคำนวณเงินได้เสมือนหนึ่งได้รับทั้งปี (กรณีทำงานเต็มปี) หักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน คงเหลือเงินได้สุทธิเท่าไหร่ นำไปคำนวณภาษี และนำภาษีที่คำนวณได้ไปหาร 12 (กรณีทำงานเต็มปี)

  ตอบกลับตอบกลับ
 118. การคำนวนหักภาษี ภงด 1 ต้องหักจากเงินเดือนพนักงานหรือเปล่าค่ะพึ่งได้ทำงานตรงค่ะ เช่นนาย 2มีเงินเดือน 80000 บาทมีลูก 2 คนเรียนอยู่ภรรยาไม่มีเงินได้อย่างอื่นไม่มีค่ะ พึ่งเข้ามาทำงานในประไทยเดือน ก.ค.ค่ะ ลืมเป็นคนใต้หวั่น ลูกและภรรยาอยู่ที่ใต้หวั่นค่ะ ไม่ทราบว่าต้องคำนวนอย่างไรค่ะ คือคำนวนไม่เป็นค่ะ สมมุติว่าถุกหัก 5000บาทนำยอดตรงนี้ไปหักที่เงินเดือนเลยหรือเปล่าค่ะ 80000-5000=75000บาทเงินเดือนที่ได้สุทธิในเดือนนั้นๆ คือ งงค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 119. ตอบคุณจันทนา

  กรณีพนักงานลาออกให้คำนวณตามจริงครับ หักค่าลดหย่อนได้ตามจริง

  ตอบกลับตอบกลับ
 120. จันทนา says:

  กรณีพนักงานลาออกระหว่างปี การหักค่าลดหย่อนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และหักเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในการคำนวณภาษี ณ ที่จ่ายในงวดเดือนที่ลาออก ต้องหักค่าลดหย่อนทั้ง 2 อย่างนี้ โดยคูณ 12 เดือนหรือ คูณจำนวนเดือนที่ทำงานในปีนั้นคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 121. ตอบคุณ tann

  กรณีเงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน หรือปีหนึ่งไม่เกิน 240,000 บาท ไม่เสียภาษี ถูกต้องแล้วครับ

  กรณีทำงานควบ 2 ที่ แล้วรายได้ทั้งปีเกิน 240,000 บาท ต้องเสียภาษี ส่วนประกันชีวิตสามารถนำมาหักลดหย่อนได้

  ประกันสังคมไม่สามารถขอคืนได้ครับ เว้นแต่ว่าจ่ายเกิน 750 บาทต่อเดือน ถึงจะสามารถขอคืนได้

  ตอบกลับตอบกลับ
 122. ทำงานมาสองปี ไม่เคยยื่นภาษีเลย พี่ที่ออฟฟิศคำนวณให้บอกว่าไม่เสียภาษี เงินเดือนเริ่ม19,000บาท ตอนนี้หักประกันสังคมแล้วได้อยู่19,920บาท ประมาณเดือนตุลาจะได้เงินเดือนอีกที่หนึ่ง20,000 ทำงานควบสองที่ แล้วปีนี้ต้องเสียภาษีไหมคะ มีค่าลดหย่อนทำประกันชีวิต25,000บาท อย่างเดียว แล้วที่เคยจ่ายประกันสังคม สามารถขอคืนได้ไหมคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 123. ตอบคุณ Chai

  ให้ยื่นแบบ ภงด.90 ครับ ส่วนค่าลดหย่อนต่างๆ สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามปกติครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 124. ผมได้ลาออกจากบริษัทฯ โดยขอเกษียณก่อนอายุ ในปี2552 ได้ยื่นเสียภาษีในปี 53 แต่ยังมีเงินได้ส่วนหนึ่งที่จ่ายในปี 53 ก็ได้ยืนเสียภาษีปี 54 เมื่อต้นปีเรียบร้อยแล้ว ปี 54 นี้ไม่มีรายได้จากการทำงาน แต่มีรายได้จากเงินฝาก คือ ดอกเบี้ย และ เงินปันผล ซึ่งโดนหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 15% 10% อยากถามว่า ต้องยื่นแบบการเสีย ภงด 90,91 ต้นปี 55หรือไม่ และเราสามารถนำอาค่าลดหย่อนต่าง ๆ มาหัก เช่น พ่อแม่ เบี้ยประกันชีวิต RMF ฯลฯ มาลดหย่อนเหมือนปีที่ผ่านมา เพื่อขอคืนภาษีได้หรือไม่ครับ ขอบคุณสำหรับคำตอบมาก ๆ ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 125. ตอบคุณ Prasert

  ให้ยื่นแบบ ภงด.91 นะครับ ส่วนการคำนวณภาษีทำได้ 2 แบบคือ
  1.ถือเป็นเงินได้ปกติ โดยยื่นรวมกับเงินเดือน หักลดหย่อนได้ตามปกติ
  2.คำนวณโดยแยกยื่นแบบ ให้นำเงินที่ได้จากกองทุน มาคำนวณแยกในใบแนบ ซึ่งหักจะค่าใช้จ่ายได้ 7,000 x ปีที่ทำงาน เหลือเท่าไหร่ ให้หักค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 50% คงเหลือเงินได้ที่ต้องนำไปคำนวณภาษีในอัตรา 5-37% ได้ภาษีเท่าไหร่ค่อยนำไปรวมกับ ภงด.91 อีกที
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ http://www.kiatchai.com/archives/242

  ตอบกลับตอบกลับ
 126. ผมทำงาน 14 ปี และลาออกจากงานจะได้เงินสะสมจากบริษัท 2,000,000 บาท การคำนวภาษีจะใช้แบบ ภงด90 หรือ ภงด91ดี จะได้ค่าลดหยอนอะไรบางและคำนวนแยกจากฐานเดิมของเงินเดือนใช่หรือไม่ ขอบคุณครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 127. ตอบคุณพิม

  1.เราไม่มีสิทธิเลือกครับ กฎหมายกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วนำส่ง ถ้าไม่หักบริษัทจะต้องรับผิดชอบ

  2.ส่งแบบ ลย.01 ให้ฝ่ายบุคคลก็ได้ครับ แจ้งว่ามีรายการหักลดหย่อนอะไรบ้าง อาจจะแนบใบเสร็จไปด้วยก็ได้ (เท่าที่มี)

  ตอบกลับตอบกลับ
 128. รบกวนถามนะคะ ดิฉันเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีเงินเดือนประจำ
  1. อยากจะทราบว่าเรามีสิทธิไม่ให้ฝ่ายบุคคลบริษัทหักภาษีทุกเดือนไหมคะ ต้องการไปจ่ายเองทีเดียวตอนสิ้นปี หรือเรามีสิทธิในการเลือกจ่ายขั้นต่ำไหมคะ
  2. ดิฉันกู้ซื้อบ้าน ซึ่งดอกเบี้ยจะจ่ายแบบลดต้นลดดอกอยู่แล้ว ดิฉันคำนวณดอกเบี้ยทั้งปีคร่าวๆ แล้วแจ้งฝ่ายบุคคลให้หักแต่ละเดือนได้ไหมคะ ต้องมีเอกสารอะไรให้ฝ่ายบุคคลบ้าง เพราะเอกสารที่จะแสดงว่าทั้งปีเราจ่ายเป็นดอกเบี้ยเท่าไหร่จะได้ตอนสิ้นปี ดอกเบี้ยที่แสดงในเอกสารจำนองก็เป็นดอกเบี้ยสูงสุดน่ะค่ะ ฝ่ายบุคคลจำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรประกอบบ้างคะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 129. ตอบคุณปืน

  ร้านอินเตอร์เน็ต ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) เงินได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา 40(1) ถึง (7)

  ในหมวดนี้ กำหนดการหักค่าใช้จ่ายเหมาไว้ 43 ธุรกิจ แต่ธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ตไม่ได้มีกำหนดไว้ จึงอยู่ในข้อ 44 ให้หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร (หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง) พูดง่ายๆ ก็คือ เอารายได้ หักค่าใช้จ่าย หักค่าลดหย่อนต่างๆ คงเหลือเท่าไหร่ ก็ไปคำนวณเสียภาษีครับ

  ผมเห็นบางคนก็หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา 80% โดยเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทร้านซักรีด ที่จริงก็ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงาน ลองไปดูที่ที่ลิงค์นี้นะครับ http://ict.in.th/5602 (ของ http://www.ict.in.th)

  ตอบกลับตอบกลับ
 130. ผมเปิดกิจการส่วนตัวร้านอิเตอร์เน็ท รายได้เดือนล่ะประมาณ30000บาท ยังไม่ได้หักค่าลูกจ้าง ค่าเช่าสถานที่ คือรวมแล้วรายได้ไม่ถึง10000 บาท ผมต้องเสียภาษีเท่าไหร่ครับ แล้วผมต้องทำอย่างไรบ้าง จากคนไม่เคย

  ตอบกลับตอบกลับ
 131. ตอบคุณต่าย

  เหมือนของคนไทยครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 132. เป็นนิติบุคคล ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับบริษัท ซึ่งแต่ละคนมีบัตรเรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงเวลาจ่ายเงิน มีหลักเกณฑ์การหัก ณ ที่จ่ายเหมือนคนไทยหรือไม่

  ตอบกลับตอบกลับ
 133. เปี้ยว says:

  ขอบอบคุณมากค่ะสำหรับคำตอบ

  ตอบกลับตอบกลับ
 134. ตอบคุณเปี้ยว

  กรณีมีการแอบอ้าง คุณก็ให้ข้อเท็จจริงกับสรรพากรไปครับ ถ้ามีหลักฐานพิสูจน์ได้ไม่น่ามีปัญหา ทางตรวจสอบเค้าจะมีคนมาบันทึกปากคำแล้วให้คุณเซ็นรับรอง

  ส่วนประเด็นปัญหาภาษีที่ถามมา
  – กรณีมีเงินได้จากเงินเดือน เกิน 1.8 ล้าน ไม่ต้องจด VAT เงินได้อื่นๆ นอกนั้นต้องจดครับ
  – ให้นำเงินได้ทุกประเภท นำมารวมเพื่อยื่นแบบ ภงด.90 ถ้ามีเงินเดือนอย่างเดียวให้ยื่นแบบ ภงด.91
  – ปกติบริษัทจะยื่นแบบ ภงด.1 ให้ทุกเดือน และ ภงด.1ก ทุกสิ้นปีเท่านั้นครับ (ไม่ถือเป็นการยื่นแบบเสียภาษีให้พนักงาน) พนักงานยังคงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภงด.90-91 อยู่ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 135. เปี้ยว says:

  รบกวนแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิด
  1.มีรายได้ประจำ(เงินเดือนจากการเป็นพนักงานขับรถไปทำข่าว)
  2.มีรายได้อื่น(จากบริษัทประกัน)
  3.ทั้ง2รายการนี้มีการหักภาษีณที่จ่ายถูกต้อง
  4.ยื่นแบบไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ทราบว่ารายได้จากเงินเดือนและรายได้จากบริษัทประกันสามารถยื่นแบบได้เพียงชุดเดียว และเข้าใจว่านายจ้างยื่นแบบภาษีเงินเดือนให้แล้ว จึงยื่นแบบรายได้จากบริษัทประกันเข้าไปอีก1รอบ เพื่อขอภาษีคืนในส่วนนี้เพราะรายได้ไม่ถึงเกณท์
  5.สรรพากรแจ้งให้นำส่งเอกสาร จึงนำเอกสารเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ ปรากฎว่ามีรายได้จากบริษัททำข่าวเข้ามากว่า2ล้าน
  6.ตรวจสอบชื่อที่มีรายได้เข้ามา ทราบว่าเป็นบริษัทรายการข่าวที่ว่าจ้างให้บริษัทที่เราเป็นพนักงานขับรถทำข่าวให้
  7.มีภาษีที่ต้องชำระ4แสนกว่าบาท
  8.ภาษีหักณที่จ่ายชำระไว้เพียง6.9หมื่นกว่าเอง
  9.บริษัทที่รับเงินเดือนจากการขับรถไม่เคยยื่นแบบภาษีใดๆให้เลยตั้งแต่ปี52

  ตอบกลับตอบกลับ
 136. เปี้ยว says:

  หากสรรพากรจัดส่งทีมออกตรวจสอบจริงๆ เป็นไปได้หรือไม่ว่าเมื่อความจริงปรากฎ สรรพากรจะลบรายชื่อของเราออกจากระบบเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง

  ตอบกลับตอบกลับ
 137. เปี้ยว says:

  ทำอย่างไรดีหากนายจ้างแอบนำชื่อ/บัญชีของเราไปรับเงินค่าจ้างจากที่อื่น แล้วไม่ยื่นแบบภาษีใดๆให้เลยไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินเดือนของเราเองมาทราบเอาเมื่อสรรพากรแจ้งให้นำส่งเอกสาร เช็คดูปรากฎว่ารายได้ที่เค้าแอบอ้างชื่อ/บัญชีมียอดเกิน1.8ล้านซึ่งต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยโดยที่เค้าเองไม่เคยแจ้งให้เราทราบเลยปล่อยให้ชื่อของเราแบกรับภาระภาษี อย่างนี้จะแจ้งความฟ้องรองเค้าได้หรือไม่ในเค้ามีเจตนแอบอ้างและจงใจหลีกเลี่ยงภาษี
  (ลาออกจากงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 ทราบเรื่องเมื่อวันที่ 11 เมษษยน 2554)

  ตอบกลับตอบกลับ
 138. ตอบคุณเจี๊ยบ

  ใช่แล้วครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 139. เจี๊ยบ says:

  ขอบคุณค่ะ อย่างงี้ต้องทำเรื่องเปลี่ยนชื่อผู้กู้คนเดียวใช่ไหมค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 140. ตอบคุณเจี๊ยบ

  ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยต้องหาร 2 ซึ่งถูกต้องแล้วครับ (กรณีต้องการลดหย่อนคนเดียว ก็ต้องทำเรื่องกู้ยืมคนเดียวครับ)

  ตอบกลับตอบกลับ
 141. เจี๊ยบ says:

  มีเรื่องรบกวนค่ะ
  พอดีเพิ่งได้รับเช็คแจ้งคืนภาษีมา แต่ว่าได้น้อยกว่าที่ขอค่ะ โดยระบุว่า “เหตูที่คืนน้อยกว่าที่ขอเนื่องจากหักลดหย่อนและยกเว้นดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อนซื้อ เช่าซื้ออาคาร หักได้ตามส่วนเฉลี่ยของผู้มีเงินได้เท่าที่จ่ายจริงตามมาตรา 47(1)(ซ)”
  ต้องทำไงค่ะ ยื่นอุทธรณ์ได้ไหม
  – บ้านใช้ชื่อกู้ร่วมกับพ่อค่ะ (แต่พ่อออกจากงานตั้งแต่สิ้นปี 52 ปีนี้เลยไม่ได้ยื่นภาษี ก็เลยลดหย่อนเต็มจำนวนจริงค่ะ)
  – ค่าดอกเบี้ยบ้านประมาณ 30,000 กว่าบาท

  ตอบกลับตอบกลับ
 142. ตอบคุณหมี

  สามารถจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ได้ครับ (เสียภาษีแบบบุคคลธรรมดาเหมือนคณะบุคคล)

  ตอบกลับตอบกลับ
 143. สอบถามครับ อาชีพรับราชการครับ แต่มีอาคาพาณิชย์ให้เช่าด้วย ถ้าต้องการลดฐานภาษีส่วนนี้ สามารถตั้งคณะบุคคลได้ไหมครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 144. ตอบคุณ lann

  เนื่องจากเงินได้ที่กล่าวมาถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(1) ทำให้คู่สมรส สามารถแยกคำนวณภาษีต่างหากจากสามีได้ครับ โดยให้ยื่นแบบ ภงด.91

  ตอบกลับตอบกลับ
 145. ตอบคุณปุ้ม

  วิธีกรอกวันเดือนปีเกิดให้ใส่ตัวเลขทั้งหมดไม่ต้องใส่เครื่อง / เช่น 30062515 เป็นต้น

  ตอบกลับตอบกลับ
 146. ตอบคุณนวภรณ์

  กรณีกู้ร่วมต้องหารตามจำนวนผู้กู้ร่วมครับ ใช้สิทธิคนเดียวไม่ได้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 147. รบกวนสอบถามค่ะ
  สามีมีรายได้ เฉพาะเงินเดือน
  ดิฉันมีรายได้ เงินเดือน+INCENTIVEC+เงินกองทุนสำรรองเลี้ยงชีพทำงานเกิน5 ปี
  อยากถามว่า ดิฉันสามารถแยกยื่นภาษีจากสามีได้ใช่ไหมค่ะ
  และสามารถแยกยื่นได้ ในส่วนเงินเดือน+INVENTIVE ภงด91 ปกติ
  ในส่วนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภงด91 เพิ่มเติม
  ใช่ไหมค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 148. กรอกวันเดือนปีเกิดใน ภงด.90 ไม่ได้ค่ะ ทำอย่างไร

  ตอบกลับตอบกลับ
 149. นวภรณ์ says:

  เรียนถามอาจารย์ค่ะ
  ดิฉันกู้บ้านร่วมกับน้องชาย ได้ดอกเบี้ยเงินกู้มา 100,124.17 บาท ตอนนี้น้องชายฐานเงินเดือนไม่ถึงที่ต้องยื่นภาษี ในกรณีนี้ดิฉันสามารถใช้สิทธิได้ 100% หรือไม่คะ.. ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 150. ตอบคุณ mbs

  ค่าซื้อบ้านใหม่ ลดหย่อนได้ 300,000 บาทสำหรับปีภาษี 2552 ที่ยื่นในปี 2553 เท่านั้นครับ เป็นมาตรฐานการชั่วคราวเพื่อกระตุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ปีนี่ไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ครับ

  แต่สามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อหรือสร้างอาคารอยู่อาศัยมาหักลดหย่อนได้ ไม่เกิน 100,000 บาท

  ตอบกลับตอบกลับ
 151. ขอบคุณ สำนักงานบัญชี ครับ เข้ามาตอบเร็วมาก
  ผมขอถามต่อนะครับ
  เนื่องจากผม พบอ่านเจอกระทู้ของคุณ janenarong เมื่อ jan 29th, 2010 กับ ของคุณ เกียรติชัย เมื่อ jan 31st, 2010 สอบถาม-ตอบ ถึงกรณีการซื้อบ้านใหม่ครับ และช่อง ค่าซื้ออาคาร จึงตั้งกระทู้เพื่อสอบถามต่อครับ
  ถามต่อนะครับ ถ้าผมมีใส่ชื่อไว้สองคน ซื้อ/ โอนในปี 53 จะหักได้คนละ 50,000 บาท ผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 152. ตอบคุณ mbs

  น่าจะหมายถึง ดอกเบี้ยเงินยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อหรือสร้างอาคารอยู่อาศัย ในโปรแกรมก็มีครับ

  โดยปกติ ภงด.90 คือเงินได้ทั้งปีอยู่แล้ว ต้องนำเงินได้ตั้งแต่ มค.-ธค.มาคำนวณ ถ้ามีการยื่นเสียภาษีกลางปี สามารถนำมาหักออกได้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 153. อีกข้อนะครับ
  ถ้าไม่ได้ยื่น ภงด 94 ตอนกลางปี จำนวน 40,000 บาท จะต้องทำอย่างไรครับ
  หรือว่ามียื่นรวบยอดเป็น ภงด 90 ตอนมี ค ได้เลย
  แล้วถ้า ไม่ได้ยื่น ภงด 94 ตอนกลางปี จำนวน 400,000 บาท จะมายื่นรวบเป็น ภงด 90 ตอนมี ค ได้เลยรืเปล่าครีับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 154. ไม่ทราบว่าช่อง ค่าซื้ออาคาร ใน ภงด 90 ในโปรแกรมที่โหลดมาไม่มี แต่เวลายื่นจริง จะมีรึเปล่าครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 155. ตอบคุณวี

  ต้องนำมายื่นรวมกันครับ ยื่นแบบ ภงด.90

  ตอบกลับตอบกลับ
 156. ขอรบกวนถามหน่อยครับว่าผมมีรายได้จากเงินเดือน และรายได้จากการให้เช่ารถยนต์ต้องนำมารวมกันหรือแยกยื่นภาษีครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 157. ขอบคุณสำนักงานบัญชีและคุณเกียรติชัย อย่างสูงที่ช่วยตอบคำถามค่ะ คิดว่าเป็น websiteที่มีประโยชน์มาก ดิฉันเสียภาษีไปแล้วทางinternet ทุกปี เพราะสรรพากรจังหวัดเคยคิดภาษีให้มารดาดิฉันผิด ( แล้วต้องเสียค่าปรับอีกต่างหากทั้งที่ไม่ใช่ความผิดเรา) แต่ละปีก็จะมีรายการทั้งรายรับ และ ลดหย่อนที่เข้ามาในชีวิตใหม่ๆให้ศึกษา
  แต่สงสัยว่าคุณ suchat ผู้ไม่มีปัญหาใดๆในชีวิตจะเข้ามาpostในwebที่เจ้าของ เค้าช่วยเหลือตอบข้อสงสัย คนมีปัญหาทำไม งง?

  ตอบกลับตอบกลับ
 158. ทำใม่ ไม่ทำให้การเสียภาษี เป็นเรือ่งที่ง่าย คนทั่วไปสามารถกรอก ผ่าน web ได้ เสมือน การจองตั๋วเครือวบิน

  ตอบกลับตอบกลับ
 159. ตอบคุณนุช

  ไม่น่าจะใช่นะครับ เพราะประกันชีวิตแบบบำนาญ เพิ่งออกมาไม่นานเท่าไหร่ ทางทีดี ให้สอบถามบริษัทที่เราทำประกันชีวิตด้วยดีกว่า

  ตอบกลับตอบกลับ
 160. ขอรบกวนถามนิดนึงคะ ดิฉันไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ มันคืออะไรคะ
  คือซื้อประกันไว้หลายแบบ ตอนเริ่มทำงานปีแรกมีคนมาขายประกันในที่ทำงาน( แล้วไม่เคยติดต่อได้อีกเลย)เป็นแบบที่ซื้อแล้วตัดบัญชีกับธนาคารแล้วค่อยเอาเงินก้อนตอนอายุ 60 ปี ถ้าไม่ตายหรือพิการไปก่อน (เน้นเก็บเงินเป็นหลัก) แบบนี้ใช่ที่เรียกว่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญไหมคะ (ตัวแทนประกันสาปสูญไปนานมากแล้ว) ถ้าไม่รบกวนเกินไปช่วยตอบให้ ทางemailได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 161. ตอบคุณน้ำมนต์

  เงินได้จากการชิงโชค ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) ซึ่งปกติจะหักค่าใช้จ่ายไม่ได้ครับ ให้ยื่นแบบ ภงด.90 ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 162. ตอบคุณวีระ

  เนื่องจากคุณวีระ เป็นผู้รับเงิน และผู้จ่ายเป็นบุคคลธรรมดา ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ แจ้งเค้าไปตามนี้ก็ได้

  ตอบกลับตอบกลับ
 163. ตอบคุณ ตย์

  ใช้หลักการเดียวกับคนไทยครับ ส่วนการหัก 15% เป็นการโอนเงินไปยังต่างประเทศครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 164. ตอบคุณ Moooo

  เงินชดเชยจากการเลิกจ้างให้กรอกในข้อ 1 ครับ กรณีกรอกเต็มจำนวน สามารถนำมาหักลดหย่อนในข้อ 6 ได้ไม่เกิน 300,000 บาท

  ส่วนเงินปันผลถ้าจะนำมาขอคืนก็ได้ แต่คงต้องเปลี่ยนไปยื่นแบบ ภงด.90 แทน เนื่องจากสามารถกรอกเงินได้ได้หลายประเภท

  ตอบกลับตอบกลับ
 165. น้ำมนต์ says:

  รบกวนถามหน่อยค่ะว่า
  -ภาษีทีหัก ณ. ที่จ่าย 2400 บาท จากการชิงโชคสามารถเอามาลดหย่อนได้ไหมค่ะ
  แต่ในใบหัก ณ.ที่จ่ายเป็นชื่อภรรยา แต่ในแบบฟอร์มบอกไปว่าเป็นผู้ไม่มีเงินได้
  – ถ้าเอามาคิดได้ต้องกรอกลงในช่องไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 166. พอดีเพิ่งยื่นภาษีภงด.90ไปครับ แล้วทางสรรพากรขอเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับค่าเช่าบ้าน แต่เนื่องจากผมเก็บค่าเช่าบ้านเป็นเงินสดและไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและไม่มีใบเสร็จเลยครับ ฝ่ายที่เช่าบ้านเป็นบุคคลธรรมดาครับ กรณีนี้ต้องทำอย่างไรดีครับ ขอบคุณครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 167. วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับชาวต่างชาติ ใช้หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนและภาษีอัตราเดียวกับคนไทยหรือเปล่าคะในปัจจุบันพราะเดิมเรียนมาคือ 15%

  ตอบกลับตอบกลับ
 168. ผมได้เงินชดเชยเลิกจ้าง 500000 บ มาเดือนมกราปี 53 เเละไม่ได้มีรายได้อื่นเลยทั้งปี (ส่วนตัว ) ส่งนตัวมี ค่าลดหย่อน ดอกเบี้ยบ้าน 100000 บ ค่าประกัน 10000 บ ค่าบิดา เเละ ผมจ่าย เงินประกันสังคมเองทุกเดือน ( จ่าย เดือนละ 4XX บ ระยะเวลา 5 ด) อย่างนี้ผมต้อง กรอกอย่างไร เเละ ยื่น เเบบ ประเภทใหน อ้อ! ผมมีรายได้จากปันผลหุ้น เเต่ไม่มาก หลัก 1000 บ (ถ้ายื่นเเล้วยุ่งยากกรอก ไม่ยื่นก็ได้) ผมสงสัยว่า ตรงช่อง รายได้ ผมไม่มี จะมีเเต่ เงินเลิกจ้างของผมต้องกรอกอย่างไร เเยก เป็น รายได้ 200000 บาท เเละ ลดหย่อน 300000 หรือเปล่า ขอบคุณมากครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 169. ตอบคุณปาน

  เนื่องจากการจดทะเบียนบริษัท ทำก่อนที่จะมีบริษัทเกิดขึ้น เป็นบุคคลจ้างบุคคลให้จดทะเบียนบริษัท ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายก็ได้ (แต่ถ้าจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ก็ต้องเปลี่ยนวันที่ในการออกใบเสร็จรับเิงินให้มาอยู่หลังจากบริษัทจดทะเบียนและขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีแล้ว แบบนี้จะหักภาษี ณ ที่จ่ายก็ได้)

  ตอบกลับตอบกลับ
 170. ตอบคุณมณี

  สามารถเลือกที่จะไม่นำไปรวมคำนวณเสียภาษีตอนสิ้นปีก็ได้
  ส่วนเงินได้ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ในการคำนวณเสียภาษีครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 171. เรียน เกียรติชัย
  รบกวนสอบถามว่า- กรรมการจ้างบุคคลจดทะเบีนยนจัดตั้งบริษัท เดือน มิ.ย 53 แต่ไม่ได้ใบเสร็จกรมพัฒนาฯ แต่ผู้รับจ้างจะออกใบเสร็จในนามบุคคลให้ย้อนหลัง ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือเปล่าคะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะว่าจะใช้อะไร บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจดจัดตั้งบริษัท

  ขอบคุณมากค่ะ

  ปาน

  ตอบกลับตอบกลับ
 172. ขายที่ดินเปล่าที่ได้รับมาจากคุณพ่อเมื่อปี ก.พ ปี50 ขายไปเมื่อ พ.ย ปี53 ค่ะ
  ตอนนี้มีการยื่นภาษีเงินได้กัน ไม่ทราบว่าต้องยื่นเสียภาษีอีกมั้ยค่ะ
  เอายอดไหนมาคิดคำนวนค่ะ แล้วคิดอย่างไร ราคาประเมิณ หรือยอดขายจริงมาตั้ง แล้วสามารถหักอะไรได้บ้างค่ะ เพราะเสียภาษีที่กรมที่ดินก็มากอยู่ ทั้งเงินได้บุคคลธรรมดา , ภาษีธุรกิจเฉพาะเนื่องจากถือครองได้ 4 ปี ,รายได้ส่วนท้องถิ่น ,ค่าธรรมเนียม เอามาทำอะไรได้บ้างค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 173. ตอบคุณ Soombut

  ให้ยื่นแบบ ภงด.90 และคำนวณภาษีตามประเภทของเงินได้
  เงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องเสีย ถ้าไม่มีก็ไม่เสียครับ และค่าปรับไม่ยื่นแบบ

  ตอบกลับตอบกลับ
 174. ตอบคุณพีระพงศ์

  ยื่นแบบ ภงด.90 กรอกในข้อ 7 โดยหักค่าใช้จ่ายเหมาได้ 80%
  คำนวณเสียภาษี 2 แบบ แบบไหนมากกว่าให้เสียแบบนั้นคือ
  1.คำนวณโดยนำรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ มาคูณ 0.5
  2.คำนวณเสียภาษีตามปกติ

  สำหรับการถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ต้องเป็นกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งกิจการมีมูลค่าของฐานภาษีต่ำกว่ามูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม (รายรับไม่ถึง 1,800,000 บาทต่อปี) เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนการขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงจะมีสิทธิขอให้อธิบดีสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ตามมาตรา 85/10(1) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 432) พ.ศ.2548

  ตอบกลับตอบกลับ
 175. ตอบคุณคมสัน

  ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) ข้อ 15 หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ 80% ครับ และหักลดหย่อนอื่นๆ ได้ตามปกติ (ถ้ามี)

  ตอบกลับตอบกลับ
 176. ตอบคุณนคร

  คำนวณเสียภาษีตามปกติในแบบ ภงด.91 ครับ สิทธิในการคำนวณแยกในใบแนบต้องเป็นการลาออกจากงานและทำงานเกิน 5 ปี

  ตอบกลับตอบกลับ
 177. ภาษีที่ผมไม่ได้ยื่นแบบคือหัก ณ ที่จ่าย 3 % ครับรายได้ไม่เกิน1800000 ต้องเสียเบี้ยปรับเท่าไรครับ และเงินเพิ่มคดอย่างไรครับ อยากทำให้ถูกต้องครับแต่กลัวย้อนหลังเยอะ ไม่มีเงินจ่าย

  ตอบกลับตอบกลับ
 178. พีระพงศ์ says:

  ผมเปิดร้านขายยา (ขายปลีก)ช่วงแรกที่เปิดร้าน มีเจ้าหน้าที่แนะนำให้ทำภาษี

  มูลค่าเพิ่ม ผมเองไม่เข้าใจเลยครับ แต่เพิ่งรู้ที่หลังว่ายุ่งยากมากๆ ร้านของผมราย

  ได้ต่อปี ประมาณ 800,000 – 1,200,000 บาท ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องทำ

  ผมจะยกเลิกได้ไหมครับ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง รบกวนถามอีกข้อนะครับ

  เรื่อง ภงด.90 ผมต้องกรอก ข้อ ไหนครับ เห็น สรรพากรพื้นที่ให้กรอกข้อ 8 เอา

  ยอดรายได้ทั้งปี คูณ 0.50% ไม่ค่อยเข้าใจเลย ที่ถูกต้องควรกรอกข้อไหน

  ขอบคุณมากครับ

  เพิ่ม ผมเองไม่เข้าใจ

  ตอบกลับตอบกลับ
 179. ผมมีอาชีพขับรถตู้ เมื่อ มิ ย – ธ ค 53 ได้รวมตัวกับเพื่อนๆ วิ่งงานบริษัทมีรายได้ประมาณ 600000 บาท แต่ใช่ชื่อผมคนเดียวในการรับเงิน อยากทราบว่าต้องยื่นแบบไหนมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่และต้องทำอย่างไรบ้าง ขอบคุณครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 180. เกียรติชัย บอกผิดไปครับผมทำเลยห้าปีแล้วเลยลาออกจากกองทุนแต่ยังทำงานอยู่ที่เดิมครับ ถ้าแบบนี้แล้วตามที่ผมถามไว้ครั้งที่แล้ว ผมต้องเอาเงินกองทุนมาคำนวนหรือไม่ครับ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 181. ตอบคุณ soombut

  นอกจากภาษีแล้ว (กรณีมีภาษีต้องเสีย) จะมีค่าปรับอาญาไม่ยื่นแบบ และเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 182. ตอบคุณ raksaporn

  ภรรยาสามารถแยกคำนวณภาษีเงินได้จากเงินเดือนเท่านั้น ส่วนเงินปันผลถือเป็นเงินได้ของสามีครับ ส่วนเงินปันผลสามารถเลือกว่าจะนำมารวมคำนวณตอนสิ้นปีหรือไม่ก็ได้

  ตอบกลับตอบกลับ
 183. ตอบคุณพฤณฑ์

  เงินได้บางประเภทไม่ได้รับการยกเว้นภาษีในส่วนของ 150,000 บาทแรกครับ ส่วนคุณพฤณฑ์ ต้องลองคำนวณหรือทดสอบภาษีดูก่อนว่า คุ้มหรือไม่ ถ้าไม่คุ้ม เราสามารถเลือกที่จะไม่นำเงินได้จากการขายที่ดินมารวมคำนวณก็ได้ตอนสิ้นปีก็ได้

  ตอบกลับตอบกลับ
 184. ตอบคุณนคร

  อายุงาน 5 ปีจะใช้สิทธิได้ต้องลาออกจากงานครับ ลาออกจากกองทุนไม่ได้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 185. ไม่เคยยื่นแบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเลยตั้งแต่ปี45 รายได้ไม่เกิน 1500000 ถ้ายื่นปีนี้จะโดนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอย่างไร โดนย้อนหลังมั๊ยครับ ขอบคุณครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 186. กรณีภรรยามีรายได้จากเงินเดือนและ มีเงินปันผล ถ้าจะแยกยื่น ภงด 90 กับ 91 ในส่วนของค่าลดหย่อนของภรรยาจะบันทึกในแบบภงด.ใด สามารถแยกกระจายไปทั้ง2แบบได้หรือไม่ สามีมีรายได้แบบ40(6)

  ตอบกลับตอบกลับ
 187. รบกวนเรียนถามว่า 1) ผมขายที่ดินมรดกไปและเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปแล้วแต่สนง.ทีดินคำนวณโดยหักค่าใช้จ่าย 50% แล้วหารด้วย 10 ปี เหลือปีละ 100,000.- บาท และคำนวณโดยคิดอัตรา 100,000.- บาทแรก ที่ 5% เป็น 5,000.- บาท และคูณ 10 ปี เป็น 50,000.- บาท แต่ปัจจุบันรัฐบาลยกเว้นภาษี 150,000.- บาทแรกให้ กรณีนี้ถ้าไปยื่นแบบภงด 90 จะได้สิทธิคืนภาษีส่วนนี้ไหม
  แต่ถ้าไปรวมยื่นอาจเสียเพิ่มอีกหรือไม่ เพราะมีรายได้อื่นอีก 2) กรณีที่ไม่ต้องการยื่นรวมคำนวณเงินได้ค่าขายที่ดินเพราะอาจจะเสียภาษีเพิ่มนั้น เราจะต้องแสดงรายการขายที่ดินที่เสียภาษีไปแล้วในแบบภงด 90 อีกหรือไม่ครับ ผมดูในแบบที่ยื่นทาง Internet แล้วไม่แน่ใจครับ
  ขอบคุณมากครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 188. ขอบคุณมากครับคุณเดียรติชัยสำหรับคำตอบและคำแนะนำ พอดีว่าผมไปอ่านดูที่เว๊บนี้แล้วไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องไหม ผมทำงานที่นี่เกิน 5ปีแล้วจึุงถอนออกจากกองทุนครับ

  ข้อ 9-10)
  http://th.wikipedia.org/wiki/ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา_(ประเทศไทย)

  ข้อ 22)
  http://www.boi.go.th/thai/how/taxation_011.asp

  ข้อ 22) เหมือนลิงค์ที่สอง
  http://www.waddeeja.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=574911&Ntype=4

  รบกวนอีกครั้งครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 189. ตอบคุณนคร

  ให้ยื่นแบบ ภงด.91 ครับ กรอกตรงข้อ 1 รวมกับเงินเดือน ค่าจ้าง
  ส่วนเงินได้ที่จะนำมาคำนวณ ให้ดูที่หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือแบบคำนวณภาษีเงินได้ที่กองทุนให้มา ใช้เงินได้ตามนั้นครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 190. คุณเกียรติชัย ถามเพิ่มเติมครับ ถ้าต้องเอาเงินกองทุนรวมมารวมเป็นเงินรายได้ด้วยแล้ว ผมต้องเอายอดตรงไหนมาครับ คือผมได้ใบรับรองมาจากกองทุนรวมด้วย ในนั้นมีระบุว่า ” เงินได้สุทธิ” หรือ “จำนวนเงินที่จ่าย” ครับ เพราะว่าสองจำนวนนี้ไม่เท่ากัน ขอบคุณล่วงหน้าอีกครั้งครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 191. คุณเกียรติชัย รบกวนถามเกี่ยวกับเงินกองทุนรวมหน่อยครับ คือว่าผมได้ลาออกจากกองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพ แต่ยังทำงานอยู่ที่เดิม ผมต้องเอาเงินสะสมนั้นมารวมเข้ากับรายได้หรือไม่ครับ ถ้าต้ิองเอามารวมผมต้องใช้ฟอร์มในครับ ภงด.90 หรือ ภงด.91 และต้่องเอาไปใส่ตรงช่องไหนครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 192. ตอบคุณจิตภา

  กรณีแม่ไม่มีเงินได้ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 193. การเสียภาษี รายได้ต่อปี 350000 บาท พ่อเปิดร้านขายของ อายุ 64 ปี แม่เป็นแม่บ้าน อายุ 63 ปี พ่อต้องเสียภาษี ขายของ แต่ที่ดินและบ้านเป็นชื่อแม่เทศบาลเขียนใบเสียภาษีโรงเรียนเป็นชืื่อ แม่ ทั้งที่แม่ไม่มีอาชีพ เราสามารถเอาแม่มาลดหย่อนภาษีได้หรือคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 194. ตอบคุณทัศนีย์

  น่าจะเกี่ยวกับว่าเป็น Window 7 ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 195. ตอบคุณอดิศักดิ์

  ให้ยื่นแบบ ภงด.90 ครับ ค่านายหน้า ถือเป็นเิงินได้ตามมาตรา 40(2)

  ตอบกลับตอบกลับ
 196. ตอบคุณวรรณา

  กรณีไม่ได้จดทะเีบียนสมรส ถือว่าโสดครับ หักลดหย่อนบุตรไม่ได้

  ตอบกลับตอบกลับ
 197. ทัศนีย์ says:

  โปรแกรมคำนวณภาษีที่โหลดไป มี message ว่า This program might not have installed correctly เป็นเพราะอะไรคะ เพราะใช้ window 7 หรือเปล่า

  ตอบกลับตอบกลับ
 198. อภิศักดิ์ says:

  สอบถามครับ ผมมีรายได้ 2 อย่าง คือ 1) เงินเดือน (ภงด.1ก) และ 2) ค่านายหน้า (ภงด.3) ในส่วนของค่านายหน้านั้น บริษัทได้ลงประเภทเงินได้พึงประเมินอยู่ใน “ข้อ 6. อื่นๆ (ระบุ) ค่านายหน้า” แล้วหัก 3% อยากทราบว่าต้องยื่นภาษี ภงด. 90 ใช่หรือไม่ครับ และค่านายหน้าให้ใส่ในข้อไหนครับ ผมไม่แน่ใจว่าจะใส่ 40(2) ได้หรือไม่ เพราะเขาลงไว้ในข้อ 6 ไม่ใช่ข้อ 2

  ตอบกลับตอบกลับ
 199. หากกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาและภรรยาไม่มีเงินได้ แต่มีบุตร และบุตรคลอดในเดือน ธ.ค.53 สามารถนำบุตรมาหักภาษีได้หรือเปล่าค่ะ หากหักได้จะได้คนละครึ่ง หรือหักได้เต็มจำนวนค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 200. ตอบคุณซัค

  ได้ครับ แต่ควรมีหลักฐานการซื้อกองทุนนด้วย สามารถนำมาหักได้เต็มจำนวนครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 201. บุญมาก says:

  ลำดับขั้นในการเสียภาษี คิดที่รายได้เท่าไหร่บ้างครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 202. ถ้าต้องยื่นภาษีครึ่งปี(ภงด94) และเพิ่งซื้อประกันชีวิตกับLTFกับธนาคาร เมื่อเดือน กพ.54 สามารถนำมาหักค่าลดหย่อนตอนครึ่งปีได้ไม๊คะ และคำนวนยังไงคะ (แต่ธนาคารจะออกเอกสารลดหย่อนภาษีให้ตอน มค.55

  ตอบกลับตอบกลับ
 203. ตอบคุณชุมพล

  ให้ยื่นแบบ ภงด.90 ครับ นำรายได้ของคุณชุมพลและของภรรยามารวมกันยื่น

  ตอบกลับตอบกลับ
 204. ขอสอบถามผมมีรายได้เดือนละ 15,000 บาท ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ภรรยาไม่มีรายได้ มีแต่รายได้จากดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล ผมมีส่วนลดจากการทำประกันชีวิต, ประกันสังคม และดูแลมารดา ถ้าจะขอคืนเงินภาษีที่เกิดจากดอกเบี้ยของภรรยาจะดำเนินการยื่นอย่างไร

  ตอบกลับตอบกลับ
 205. ตอบคุณจุฬารัตน์

  ไม่มีครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 206. จุฬารัตน์ says:

  สอบถามหน่อยค่ะ มีโปรแกรมช่วยคำนวณ ภงด.90 แบบหน้าเดียวมั้ยคะ
  เพราะที่ load มาแต่แบบ 10 หน้า มันเสียเวลา
  เพราะเราต้องการดูตัวเลขเอง แล้วไปยิ่นผ่านเน็ตอีกทีนึง

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 207. ตอบคุณพีระ

  ยื่นแบบ ภงด.90 ครับ หรือไม่ยื่นเสียภาษีก็ได้ แต่ไม่ได้มาจากว่าไม่มีเงินเดือนนะครับ เหตุผลมาจากว่า เงินปันผล ดอกเบี้ยรับ สามารถเลือกใช้สิทธิว่าเมื่อถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว สิ้นปีจะเลือกนำมาคำนวณภาษีตอนปลายปีหรือไม่ก็ได้

  ตอบกลับตอบกลับ
 208. เรียน คุณเกียรติชัย

  ผมได้เกษียณจากการทำงานตั้งแต่ปี 52 โดยในปีล่าสุด 53 ที่ผ่านมานั้น ตัวผมไม่มีรายได้ประเภทเงินเดือนแต่อย่างใด มีรายได้จากการซื้อขายหุ้น เงินปันผลหุ้น และดอกเบี้ยรับจาก บัญชีพันธบัตรรัฐบาล และบัญชีเงินฝากประจำของธนานคารพาณิชย์ เท่านั้น โดยผมมี คชจ หลักๆ ในเรื่องของ ค่าประกันชีวิต ค่าเล่าเรียนของบุตรสาว (มหาวิทยาลัยปี 1) ผมต้องยื่นเสียภาษีในลักษณะใดครับ ภงด 90 หรือ 91 หรือไม่ต้องยื่นเพราะผมไม่มีรายได้จากเงินเดือน ครับ

  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาตอบคำถามครับ

  พีระ

  ตอบกลับตอบกลับ
 209. ตอบคุณปฏิภรณ์

  ก็คงต้องยื่นเท่าที่มีไปครับ ส่วนนั้นถ้าสรรพากรตรวจพบก็คงต้องไปยื่นเพิ่มเติมเอาทีหลัง

  ตอบกลับตอบกลับ
 210. ตอบคุณหวาน

  1.ถูกต้องครับ ส่วนเงินได้ที่จะนำมาคิดภาษี ให้ดูจากหนังสือรับรองที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพออกให้ ใช้ยอดเงินตามนั้นครับ

  2.กรณีไม่ใช้ใบแนบ จะนำค่าลดหย่อน ตามข้อ 1 มาใช้ไม่ได้ครับ

  3.โหลดใบแนบ ภงด.90 ภงด.91 ปี 2553 ได้ที่นี่ครับ http://www.kiatchai.com/archives/1810

  ตอบกลับตอบกลับ
 211. ตอบคุณเนตร

  น่าจะเกี่ยวกับการตั้งค่าวันที่ใน Control Panel ของ Windows ด้วย แต่ผมว่าถึงไม่ถูกก็ไม่เป็นไร เนื่องจากไม่มีผลกับการคำนวณภาษี

  ตอบกลับตอบกลับ
 212. เรียน คุณเกียรติชัย สืบเนื่องจากคำตอบ เมื่อวันที่ 22 ค่ะ
  กรณีถ้าน้องเค้าจะยื่นขอคืนภาษี แต่ไม่ระบุเงินได้ตาม 40(1) ได้หรือไม่คะ
  เพราะไปขอ ใบหักภาษี ณ ที่จ่ายจากบริษัทเดิมที่เคยทำงาน แล้วเค้าไม่ยอมออกให้ค่ะ เพราะถ้าไม่ใส่เลขที่ประจำตัวผู้จ่ายเงินได้ก็ยื่นแบบทางเน็ตไม่ผ่าน แล้วอีกอย่างเดี๋ยวสรรพากรก็ต้องขอดูใบหัก ณ ที่จ่ายอีก

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 213. รบกวนช่วยอธิบายการยื่นภาษีกรณี ในปี 2553 ดิฉันมีรายได้จากเงินเดือนรวมประมาณ 250,000 บาท และลาออกจากงานได้เงินสะสมจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ 130,000 บาทเฉพาะส่วนของนายจ้าง (ทำงาน 8 ปี)
  คำถาม
  1. การคำนวณภาษีในส่วนของเงินสะสมจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้มาคิดอย่างไร มีค่าลดหย่อนได้ด้วยหรือไม่ (ดิฉันได้ใบคำนวณภาษีจากบริษัทมาที่คิดมาให้ดู ส่วนนี้หักลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้ 2 อย่าง คือ ค่าใช้จ่าย 7,000 บาท x 8 ปี = 56,000 บาท บวกกับ หักค่าใช้จ่าย 50% ของ (130,000 – 56,000 บาท) = 37,000 บาท รวมแล้วหักลดหย่อนได้ = 56,000+37,000 =93,000 บาท) ดังนั้นเงินในส่วนนี้คิดเงินเฉพาะส่วนของนายจ้างหักลดหย่อนตามที่กล่าวมาด้านบนนี้แล้วจึงนำไปคำนวณภาษี 5 % ใช่หรือไม่
  2. ถ้ายื่นแบบรวม ในช่องเงินได้ส่วนข้อ ก. ต้องนำเงินเดือนมาบวกกับเงินได้ส่วนของเงินสะสมเฉพาะส่วนของนายจ้าง แล้วส่วนที่ลดหย่อน 93,000 บาทของเงินสะสมไปใส่รวมในช่องไหนในแบบ
  3. ถ้ายื่นแบบแยก ในส่วนของเงินสะสมต้องใช้แบบฟอร์มไหน หมายเลขอะไร

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 214. ขอบคุณมากคะ สำหรับโปรแกรมคำนวณภาษ๊ ภงด.90 ปี 2553 (New) แต่สงสัยวิธีการกรอกวันเดือนปีเกิดคะ กรอกแบบไหนก็ตามไม่ถูกต้อง เลยรบกวนถามหน่อยคะ ว่าต้องกรอกแบบไหน /ขอบคุณคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 215. ตอบคุณก่อพงศ์

  ให้ยื่นปรับปรุงแก้ไขครับ ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1
  แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เมื่อได้ยอดภาษีแล้ว จะมีช่องให้ติ๊กว่า กรณีมีการยื่นเสียภาษีแล้ว ให้กรอกตัวเลขเก่าลงไป จะได้ผลต่างส่วนที่ต้องได้คืนมา

  เช่น ที่ถูกต้องต้องได้คืน 10,000 บาท หักที่ยื่นขอคืนไว้แล้ว 8,000 บาท คงเหลือส่วนที่ต้องได้คืนจากการยื่นเพิ่มเติมอีก 2,000 บาท

  ตอบกลับตอบกลับ
 216. ตอบคุณปฏิภรณ์

  1.เป็นไปได้ครับ กรณีไม่มีภาษีต้องเสียจะยื่น ภงด.1 หรือไม่ก็ได้ (จะยื่นก็ได้) แต่ตอนสิ้นปี ยังคงต้องยื่น ภงด.1ก (สรุปยอดจ่ายเงินได้ทุกคนทั้งปี)

  2.กรณีขอเงินภาษีคืนเยอะ ก็อาจจะมีการตรวจสอบ แต่น้อยๆ เค้าจะตรวจหรือไม่ก็ได้ (หรืออาจจะใช้วิธีสุ่มก็ได้)

  3.ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) เงินได้จากการรับทำงานให้

  ตอบกลับตอบกลับ
 217. ตอบคุณปฏิพัทธ์

  ถูกต้องครับ ภงด.91 กรอกเงินได้ได้เพียงประเภทเดียว (เงินเดือนค่าจ้าง) ถ้ามีเงินได้มากกว่า 1 ประเภท ต้องกรอก ภงด.90 ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 218. ผมยื่น ภงด. 91 ปี 53ทางเน็ตแล้ว แต่กรอกข้อมูลไม่ครบ จะแก้ไข

  เพิ่มเติมได้อย่างไรครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 219. สอบถามเรื่องการยื่นอุทธรณ์ขอคืนเงินภาษีเพิ่มเติม กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการได้คืนภาษีน้อยลง ต้องทำยังไงบ้างคะ มีแบบฟอร์มให้หรือเปล่าคะ พอดีลองหาข้อมูลดูเค้าบอกว่า

  “ไม่เห็นด้วย กรณีไม่ได้รับเงินคืนภาษี หรือได้รับเงินคืนภาษีน้อยกว่าที่ขอคืน”
  กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ขอคืนเงินภาษี แต่ไม่ได้รับเงินคืนภาษีที่ขอคืน หรือได้รับเงินคืนภาษีน้อยกว่าที่ขอคืน หากไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาคืนเงินภาษีดังกล่าว ให้ทำหนังสืออุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งไม่คืนเงินภาษีอากร ค.30 ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในหนังสือแจ้งไม่คืนเงินฯ โดยจัดทำหนังสืออุทธรณ์ขึ้นเองและชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมแนบเอกสารประกอบ

  ถ้าต้องจัดทำหนังสืออุทธรณ์เอง ต้องทำยังไงคะ มีตัวอย่างบ้างมั้ยคะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 220. เรียน คุณเกียรติชัย

  มีน้องคนหนึ่งฝากถามมาค่ะ คือเค้าต้องการยื่นแบบ ภงด.90
  เพราะมีเงินเดือน จากบริษัทแห่งหนึ่ง เมื่อปี 53 รวมทั้งปี ประมาณ 75000 บาท และได้เลิกทำงานกับบริษัทดังกล่าวแล้ว และในปีเดียวกันมีรายได้ค่านายหน้าจากบริษัทอื่นอีกประมาณ 181000 ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 9050 มีใบหัก ณ ที่จ่าย และน้องเค้าต้องการขอคืน ซึ่งต้องใช้ ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ของ 40(1) แต่เมื่อติดต่อไปยังที่ทำงาน เจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาว่า เงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีเลยไม่ได้ยื่น แถมยังบอกอีกว่า ฐานเงินได้40(1) จะไม่ปรากฎในข้อมูลของสรรพากร

  คำถามค่ะ
  1. เป็นไปได้เหรอคะ ว่าบริษัทที่จ่ายเงินเดือนไม่นำส่ง ภงด. 1
  2. ถ้าไปยื่นขอภาษีคืน แล้วใช้แบบ ภงด.90 ระบุแต่ เงินได้ค่านายหน้าอย่างเดียว สรรพากรจะมีการตรวสอบหรือเปล่าคะ
  3. น้องคนนี้ปรกติก็ให้บริการอาชีพรับจ้างส่วนตัวเช่ารถตู้ด้วยค่ะแต่ให้บริการกับบุคคลธรรมดา ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย แล้วต้องนำรายได้ส่วนนี้มารวมคำนวนด้วยหรือไม่คะ ถ้าต้องรวม ให้ใส่เงินได้ประเภทไหน

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 221. ถ้าอย่างนั้นกรณีนี้ ถ้าผมจะนำเงินปันผลที่ได้จาก LTF มาคำนวณใหม่ ผมก็ต้องยื่นแบบ 90 ใช่หรือเปล่าครับ แต่ถ้าผมจะยื่นแบบ 91 ผมจะไม่สามารถนำเงินปันผลมารวมคำนวณภาษีใหม่ถูกไหม๊ครับ..ขอบคุณมากครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 222. ตอบคุณณัฐกานต์

  ได้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 223. ถามเพิ่มเติมค่ะถ้าลองคำนวณภาษีดูแล้ว ยื่นร่วมจะถูกหักมากกว่า หากแยกยื่นสามีดิฉันจะสามารถส่ในช่องดอกเบี้ยเงินกู้บ้านได้ครึ่งนึงของดอกเบี้ยของดิฉันหรือไม่(หากผู้กู้เป็นดิฉันเพียงคนเดียว)

  ตอบกลับตอบกลับ
 224. ตอบคุณ eddy

  1.ถ้ามีรายได้เงินเดือน ค่าจ้าง ให้ยื่น ภงด.91
  2.ยื่น ภงด.91
  3.ช่องเงินได้ (รวมกับเงินเดือนทั้งปี)
  4.กรณีได้รับเงินจากกองทุนมาก การใช้ใบแนบจะดีกว่าครับ เนื่องจากหักค่าใช้จ่ายได้มากกว่า

  ตอบกลับตอบกลับ
 225. ตอบคุณปฏิพัทธ์

  เงินปันผลจะนำมารวมตอนปลายปีหรือไม่ก็ได้ครับ (เหมือนดอกเบี้ย เค้าจะให้เราเลือกว่าจะนำมารวมเพื่อคำนวณใหม่ หรือจะยอมถูกหัก ณ ที่จ่ายไป แล้วไม่ต้องนำมารวมตอนปลายปีก็ได้)

  ตอบกลับตอบกลับ
 226. สอบถามผู้รู้
  รับเงินจากกองสำรองเลี้ยงชีพ (ลาออกจากงาน)
  1.ต้องยื่นแบบภาษี ภงด.อะไรครับ
  2. กรณีไม่เลือกไม่ใช้ใบแนบ ต้องยื่นแบบ ภงด.อะไรครับ
  3. ต่อจากข้อ 2 ถ้าเป็น ภงด.91 ยอดเงินผลประโยชน์ต้องกรอกในช่องอะไรของ ภงด. ครับ
  4. การเลือกระหว่าง ใช้สิทธิ์ใบแนบ กับ ไม่ใช้ ผลประโยชน์ต่างกันอย่างไง เลือกวิธีไหนดีกว่ากันครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 227. ขอบคุณมากครับคุณเกียรติชัย..ผมขอถามต่อเนื่องนิดนึงครับ แล้วเงินปันผลที่ได้จากกองทุน ผมเข้าใจว่าต้องนำมารวมเป็นเงินได้พึงประเมินถูกต้องหรือเปล่าครับ ส่วนภาษีที่กองทุนหักนำส่งไว้ ผมก็ต้องเอาไปรวมกับภาษีที่นายจ้างหักนำส่งไว้ถูกต้องหรือเปล่าครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 228. ตอบคุณปฎิพัทธ์

  หน่วยลงทุน LTF ซื้อในปีไหนก็ต้องลดหย่อนในปีนั้นครับ นำมาลดหย่อนข้ามปีไม่ได้

  ตอบกลับตอบกลับ
 229. ตอบคุณณัฐกานต์

  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของคู่สมรส สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ครับ แนะนำว่ายื่นรวมกันดีกว่า

  ตอบกลับตอบกลับ
 230. อยากทราบว่าดิฉันมีรายได้ต่อปีไม่ถึงจึงไม่ถูกหักภาษีแต่มีการกู้เงินซื้อบ้านร่วมกับพ่อมีดอกเบี้ยแต่ไม่เคยอ้างถึงในภงด91 ปีก่อนๆมา ปีนี้กู้เป็นปีที่3 แล้ว ตอนนี้แต่งงานมาได้2ปีถ้ายื่นคู่จะช่วยลดหย่อนให้สามีได้หรือไม่เพราะสามีช่วยจ่ายค่าบ้านด้วย ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 231. ผมซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 30000 บาท ตั้งแต่ปี 52 และถือจนถึงปัจจุบัน ผมอยากทราบว่า ผมสามารถนำไปหักลดหย่อนในปีภาษี 53 ได้อีกหรือเปล่าครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 232. ตอบคุณสมพร

  ขายหน่วยลงทุน LTF ก่อนกำหนด กำไรจากการขายหน่วยลงทุนต้องเสียภาษี และยื่น ภงด.90/91 ปรับปรุงรายการหักลดหย่อนที่เคยใช้สิทธิลดหย่อนในแต่ละปี (เนื่องจากใช้สิทธิ์หักลดหย่อนไม่ได้)

  ส่วน RFM ถ้าซื้อก่อน 1 ตค.50 และขายคืนภายใน 5 ปี กำไรจากการขายไม่เสียภาษี แต่ยังคงต้องยื่นปรับปรุง ภงด.90/91 ที่ใช้สิทธิหักลดหย่อนมาก่อน ลองเข้าไปอ่านได้ที่นี่ http://www.kiatchai.com/archives/163

  ตอบกลับตอบกลับ
 233. ตอบคุณสมพร

  หักเบี้ยประกันชีวิตตามปกติได้ 100,000 บาท ส่วนเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญซื้อได้ไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อดูจากรายได้ 2 ล้านแล้วลองคำนวณดูที่ 15% แล้ว สามารถซื้อได้เต็มสิทธิ 200,000 บาท (ในส่วนของ 200,000 บาทต้องนำไปรวมคำนวณกับ RMF อีกทีว่าเกิน 15% หรือไม่ และ RMF+ประกันชีวิตแบบบำนาญรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท)

  ตอบกลับตอบกลับ
 234. ถ้าขายคืนหน่วยลงทุน ltf ก่อนถึงกำหนดเวลา คือซื้อปี 2551 แต่จะขายคืนปี 2554 ต้องจ่ายคืนภาษีอย่างไรค่ะ แล้วหน่วยลงทุนที่ซื้อในปี 50 เราขายคืนปีนี้ 2554 นี้ได้หรือเปล่าค่ะ ขอบคูณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 235. อยากทราบเกี่ยวกับการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิต ที่ว่าได้ไม่เกิน 300,000 บาท นี่คือได้ลดอย่างไรค่ะ ถ้ามีเงินได้ เกิน 2 ล้านบาท ยืน ภงด.90 ค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 236. ตอบคุณศิริรัตน์

  ได้ครับ แต่ที่ถูกต้อง บริษัทเก่าต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50ทวิ ซึ่งจะบอกเงินได้ที่ได้รับทั้งสิ้นกับภาษีที่หักไว้ (ถ้ามี)

  ตอบกลับตอบกลับ
 237. ตอบคุณสุนี

  ภงด.91 จะยื่นได้แบบเดียวคือมีรายได้จากเงินเดือนค่าจ้าง ถ้ามีเงินได้ประเภทอื่นนอกจากนี้ ต้องยื่น ภงด.90 ซึ่งจะมีเงินได้หลายประเภทให้กรอก

  ตอบกลับตอบกลับ
 238. ตอบคุณนพา

  ไม่ได้ครับ ถ้าตรวจสอบพบก็จะมีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

  ตอบกลับตอบกลับ
 239. เรามีรายได้จากงานประจำประมาณ10 เดือน
  และมีรายได้จากธุระกิจ เครือข่าย ถ้าเราจะยื่นจะเฉพาะรายได้จากธุระกิจเครือ
  จะเป้นอะไรไหมคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 240. ศิริรัตน์ says:

  อยากทราบว่าดิฉันลาออกจากที่บริษัทเก่าไปเมื่อมีนาคม53ค่ะ แล้วตอนนี้ก็ทำงานที่ใหม่แล้ว ทางบ.ที่ใหม่เขาต้องการแบบ ภงด. ค่ะ ซึ่งทางบริษัทเก่าที่ดิฉันทำงานจะทำการให้หมดค่ะ แต่ถ้าเกินต้องไปจ่ายเอง ตอนนี้ดิฉันจะคำนวณรายได้ใน3เดือนนั้นคะ เพราะทางบริษัทเก่าไม่ได้ส่งเอกสารมาให้ จะสามารคำนวณจาก Slip เงินเดือนที่ได้รับได้ไหมค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 241. ประกันชีวิตหมด รับเงินมา 1.4 แสนบาท นำเงิน 1 แสนไปซื้อพันธ์บัตร์ออมทรัพย์ ไทยเข้มแข็ง ได้หนังสิอรับรองการหักภาษีตาม มาตรา 50 ทวิ จะนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 ต้องลงแบบไหน ช่องไหนคะ และจะนำมาคำนวณภาษี ดีหรือไม่

  ตอบกลับตอบกลับ
 242. อยากทราบว่าปีที่แล้วยื่น ภงด.90 และได้เงินภาษีคืน
  แต่ปีนี้ถ้าจะยื่น ภงด91 จะเป็นอะไรไหม
  เพราะถ้ายื่น 91 จะ ต้องจ่ายเพิ่ม มีวิธีบอกไหคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 243. อยากทราบว่าปีที่แล้วยื่น ภงด.90 และได้เงินภาษีคืน
  แต่ปีนี้ถ้าจะยื่น ภงด91 จะเป็นอะไรไหม
  เพราะถ้ายื่น 91 จะ ต้องจ่ายเพิ่ม มีวิะีบอกไหคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 244. ตอบคุณ Jac

  สามารถนำมาหักเพิ่มได้อีก 60,000 บาท กรณีเป็นผู้ให้การดูแลตามกฎหมาย

  ตอบกลับตอบกลับ
 245. ตอบคุณสุทิน

  กรอกให้ข้อ 8 ครับ แต่แนะนำให้ตรวจสอบก่อนว่า ใช้สิทธิได้หรือไม่ ที่ http://www.rd.go.th/publish/28654.0.html

  ตอบกลับตอบกลับ
 246. ถ้าแม่แฟนเป็นคนพิการด้วยมีบัตรคนพิการ สามารถนำมาหักลดหย่อนได้อีกหรือไม่ครับ นอกเหนือจากหักค่าเลี้ยงดูพ่อแม่คนละ 30000 บาท แล้วจะหักเพิ่มได้อีกเท่าไรครับ หรืออย่างไร

  ขอบคุณครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 247. สุทิน แต้มแก้ว says:

  ผมได้บริจาคเงินให้โรงเรียน จำนวนหนึ่ง
  อยากทราบว่าเงินบริจาคจำนวนนี้ เมื่อยื่นแบบภาษีเงินได้
  บุคคลธรรมดา 91 กรอกในข้อ 8 หรือข้อ 10

  ผู้มีเงินได้

  ตอบกลับตอบกลับ
 248. ตอบคุณประสงค์

  เงินปันผลสามารถเลือกได้ว่าจะเีสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 โดยไม่นำไปรวมกับเงินได้ประเภทอื่นตอนยื่นแบบปลายปี ก็ได้

  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้าน ต้องเฉลี่ยเป็น 3 ส่วนครับ รวมกันแล้วไม่เกิน 100,000 บาท กรณียื่นรวมสามารถนำส่วนลดหย่อนของภรรยามาหักได้ เป็น 2/3 ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 249. ขอโทษครับ มีคำถามเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อครับ คือบ้านของผมมีผู้กู้ 3 คนมี ผม ภรรยา และพี่เขย ซึ่งพี่เขยและ ภรรยาผมไม่มีรายได้แล้วจึงไม่ได้ใช้สิทธ์ลดหย่อนภาษี ผมสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได่เต็มจำนวนหรือไม่? หากไม่ได้ ผมยื่นร่วมกับภรรยา ผมสามารถใช้สิทธิ์ 2/3 ใช่หรือไม่ครับ?
  ขอบคุณมากครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 250. ขอบคุณเวปของคุณมาก เป็นประโยชน์กับคนที่มีความรู้เกี่ยวกับภาษีน้อยๆอย่างผมที่สามารถเข้ามาอ่านหาความรู้ได้เยอะจริงๆ ต้องขอขอบคุณอย่างจริงใจครับ
  ผมเองมีอยู่หนึ่งคำถามคือ หากผมได้เงินปันผลจากการเล่นหุ้น เงินดังกล่าวถือเป็นรายได้หรือไม่ครับ? จริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะแบบเป็นนัยยะ (ประมาณหลักหมื่นบาทต้นๆ) ซึ่งเงินดังกล่าวได้ถูกหักณ.ที่จ่ายไปแล้ว 10% แต่เอกสารเยอะมาก หากผมไม่ยื่น จะมีปัญหาตามหลังหรือไม่ครับ?
  ขอบคุณมากอีกครั้งครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 251. ตอบคุณ jac

  ถือเป็นเงินได้ของสามีครับ ต้องมาขอคืนที่สามี

  ตอบกลับตอบกลับ
 252. ถ้าภรรยามีดอกเบี้ยเงินฝากประจำและพันธบัตร เป็นชื่อของภรรยา จะนำมาขอคืนภาษีที่ใคร แยกยื่น

  ตอบกลับตอบกลับ
 253. ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ เวปคุณดี และมีประโยชน์มากค่ะ ไว้ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีจะเขียนมาขอคำแนะนำอีกน่ะค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 254. ตอบคุณ Pikzyy

  แนะนำให้ยื่นรวมกันดีกว่าครับ จะประหยัดภาษีกว่าแยกยื่น

  ตอบกลับตอบกลับ
 255. ดิฉันมีรายได้รวมปี 53 240,000 กว่าบาทค่ะ สามีรายได้ประมาณ 1.6 ล้านบาท
  มีบ้านที่กู้ร่วมกัน ดอกเบี้ยเต็มอัตรา 100,000 บาท ควรยื่นรวมหรือว่ายื่นแยกดีค่ะ ดิฉันมีประกันชีวิต 50,000 สามี 30,000 บาทค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 256. ตอบคุณ Frank

  ภงด.90 สำหรับเงินได้บุคคลธรรมดาทุกมาตรา ทุกประเภท
  ภงด.91 สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(1) หรือเงินเดือน ค่าจ้าง เท่านั้นครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 257. อยากทราบว่า ภงด.90 กับ 91 ต่างกันอย่างไรครับ พอดีว่าเพิ่งทำงาน

  ตอบกลับตอบกลับ
 258. ตอบคุณดาว

  จำได้ว่ายื่นทางเน็ตไม่ได้ ต้องยื่นเป็นเอกสารนะครับ
  เอกสารโหลดที่นี่ก็ได้ http://www.kiatchai.com/archives/1810

  ตอบกลับตอบกลับ
 259. ตอบคุณ Special_hp

  ผมใช้ XP ทำได้ครับ ตัวอื่นไม่เคยลองเหมือนกัน

  ตอบกลับตอบกลับ
 260. สวัสดีค่ะ อยากสอบถามเกี่ยวกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้ในกรณีออกจากงาน และทำงานมากกว่า 5 ปี โดยอยากยื่นแยกกับเงินได้ปกติ สามารถยื่นออกไลน์ได้มั้ยค่ะ หรือต้องยื่นเป็นเอกสารเท่านั้น
  และหากยื่นเป็นเอกสาร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากที่ใดได้บ้างค่ะ หรือต้องขอจากกรมสรรพากรเท่านั้น

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 261. ใช้โปรแกรม ภ.ง.ด. 91 Offline Version 1.0/2553
  แล้ว Save เป็น text file เพื่อ Upload ไม่ได้ครับ

  ใช้ Windows Vista ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่า?

  มีท่านไหนทำได้ครับ
  ขอบคุณครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 262. ตอบคุณ eddy

  1.ไม่ต้องยื่นแบบครึ่งปีครับ
  2.มีค่าปรับอาญาไม่ยื่นแบบ กับ เงินเพิ่ม ครับ
  3.ให้ยื่นแบบ ภงด.91 ครับ ให้กรอกเงินได้ตามหนังสือรับรองที่กองทุนออกให้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 263. ตอบคุณ PAT

  ให้ออกเป็น RECEIPT หรือ INVOICE ครับ ออกเป็นภาษาอังกฤษก็ได้

  ตอบกลับตอบกลับ
 264. สอบถามว่า เกี่ยวกับแบบที่ใช้ยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  1. ได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วันที่ 1 พ.ค. 53 ต้องยื่นแบบเสียภาษีครึ่งปีหรือไม่ และถ้าใช้ ใช้แบบอะไร
  2. ถ้าไม่ได้ยื่นแบบตอนสิ้นปีมีผลอย่างไร
  3. ถ้าสิ้นปีเลื่อกใช้วิธีไม่แยกยื่น (กรณีทำงานมากกว่า 5 ปี) ต้องใช้แบบเสียภาษีอะไร กรอกจำนวนเงินสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนนายจ้าง+ผลประโยชน์ ตามแบบภงด. 90 หรือ 91 ครับ

  ขอบคุณครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 265. อยากปรึกษาการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ จะทำธุรกิจเกียวกับงานแปลเอกสาร โดยรับงานจากเมืองนอก เพราะตอ้งการออก invoice ให้กับผู้จ่ายเงินจากเมืองนอก ตอ้งทำอย่างไรคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 266. ตอบคุณ luksana

  ให้สามีคุณยื่นแบบ ภงด.91 แล้วหักลดหย่อนบุตร หักเบี้ยประกัน ก็จะสามารถขอคืนภาษีที่ชำระไว้เกินคืนกลับมาได้ครับ

  ส่วนเงินได้ของปี 2554 ต้องคำนวณภาษีแล้ว หัก ณ ที่จ่ายไว้ครับ ใช้โปรแกรมคำนวณเงินได้ ก็ได้ คำนวณแบบทั้งปี แล้วหาร 12 เพื่อหัก ณ ที่จ่าย เป็นรายเดือน

  ตอบกลับตอบกลับ
 267. ตอบคุณอัชฌาณัติ

  เสียภาษีแบบแยกน่าจะดีกว่านะครับ ผมดูจากเงินได้ประจำของคุณแล้ว เริ่มจะเสียภาษีในอัตรา 20% แล้ว ทั้งนี้ต้องลองทดสอบการคำนวณดูอีกครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 268. ขอบคุณครับ
  ณรัฐ

  ตอบกลับตอบกลับ
 269. สามีเป็นต่างชาติมีที่ผ่านมาทำงานบริษัทนึ่ง ทำมาประมาณ 5 ปีแล้ว
  สามีมีเงินได้ 40,000 / เดือน และได้จดทะเบียนกับดิฉันกลางปี 2552 ค่ะ
  ดิฉันมีเงินได้ 10,000 / เดือน
  เรามีบุตรด้วยกัน 2 คน ยังไม่ได้ศึกษา ,
  มารดาดิฉันอายุ 72 ปี และปีที่ผ่านมามีเบี๊ยประกันชีวิต 3 ฉบับ
  ของดิฉัน 25,000 ,ของสามี 2 ฉบับยอดรวม 32,632.80 บาท
  แต่ทางบริษัทที่สามีทำอยู่เค้าไม่ได้ยื่นเรื่องการสมรส ,มีบุตร , มีประกัน
  เค้าหักภาษีไปเต็ม ๆ ดิฉันควรทำยังไง ดิฉันจะสามารถขอคืนเงินภาษีได้หรือไม่ค่ะ และจริง ๆ ต้องเสียภาษีเท่าไหร่เท่าไหร่กันแน่ค่ะ

  ปล.ปัจจุบันนี้สามีเริ่มต้น 1 ม.ค. 2554 สามีได้ย้ายออกมาบริษัทเดิม ไปทำที่ใหม่ซึ่งเป็นกิจการของเราเองโดยสามีมีหุ้นส่วนและเป็นผู้มีอำนาจลงนามด้วย อย่างนี้ควรคิดภาษีของสามียังไงบ้างค่ะ ขอบอกตรง ๆ ว่าคิดคำนวณภาษีไม่เป็นค่ะและไม่รู้ว่าต้องยื่นยังไง ยื่นเดือนละเท่าไร

  รบกวนช่วยแนะนำให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 270. อัชฌาณัติ says:

  เรียน คุณเกียรติชัย
  ขอโทษทีครับ ขอถามใหม่อีกครั้ง ผมขายคอนโดราคา 700000 บาท (มีเจ้าของ 2 คน ผมกับแฟน ยังไม่แต่งงานกัน) โดยผมเป็นผู้ออกค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีธุรกิจเฉพาะ (เสียภาษีไปแล้ว) โดยส่วนตัวผมมีรายได้ปีละ 600000 บาท ส่วนแฟนมีรายได้ไม่ถึง 150000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี ดังนั้น ผมควรจะนำรายได้ประจำรวมหรือแยกกับรายได้จากการขายคอนโดเพื่อยื่นลดหยุดภาษ๊ดีครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 271. อัชฌาณัติ says:

  ตอบคุณณรัฐ
  ผมใช้ win 7 เปิดได้ตามปกติครับ แต่ตอนลงโปรแกรมระบบเสร็จ จะให้ reinstall อีกครั้ง

  ตอบกลับตอบกลับ
 272. ตอบคุณอัชฌาฌัติ

  ต้องดูก่อนว่า กรณีแยกยื่นคู่สมรสเสียภาษีหรือไม่ ถ้าเสียแสดงว่าคู่สมรสหัดลดหย่อนได้ครบหมดแล้ว แบบนี้แยกยื่นดีกว่าครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 273. ผมDownloadโปรแกรมคำนวนภาษีปี53แต่ไม่สามรถเปิดได้ขอเรียนสอบถามว่าโปรแกรมนี้Win 7เปิดได้หรือเปล่าครับ
  ขอบคุณครับ
  ณรัฐ

  ตอบกลับตอบกลับ
 274. อัชฌาณัติ says:

  กลางเดือน ธ.ค.53 ผมได้ขายคอนโด (มีเจ้าของ 2 คน ผมกับแฟน) โดยผมเป็นคนเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 12915 บาท และภาษีธุรกิจเฉพาะ 22140 บาท
  โดยส่วนตัวแล้วผมมีรายได้ตกปีละ 600000 บาท ผมควรจะรวมหรือแยกเพื่อขอลดหย่อนภาษี และวิธีการยังไงบ้างครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 275. ตอบคุณ nat

  บุตรสามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คนครับ เพราะฉะนั้นคุณ nat จะหักลดหย่อนบุตรได้ 3 คน
  บุตร 2 คนแรก หัดลดหย่อนได้เต็มจำนวน บุตรคนที่ 3 หารครึ่งกับสามี

  ตอบกลับตอบกลับ
 276. ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลต่างๆ

  ตอบกลับตอบกลับ
 277. ผมสื่อสารอะไรผิดหรือเปล่าไม่ทราบ แต่รบกวนอีกครั้ง
  คือเจตนาผม จะให้เฉพาะเงินก้อนนี้ไปคำนวณจ่ายภาษีตาม”ใบแนบ 90″ ให้ได้ยอดหนึ่งก่อน แล้วจึงค่อยยก มารวมในชุดเต็มของ”90″ ซึ่งมีนานาชนิดเงินได้(1)-(8) ไม่ได้ต้องการยกเว้นภาษี และอายุงานกว่า 20 ปี ครับ
  ขอขอบคุณ+ขอโทษที่ถามบ่อย.

  ตอบกลับตอบกลับ
 278. ดิฉันมีบุตรอยู่แล้ว2คน ต่อมาแต่งงานใหม่มีบุตรเพิ่มอีก1คน มีรายได้จากการติดต่องานโดนหักณ.ที่จ่าย 3% ไม่สามารถแยกยื่นภาษีได้ ต้องคำนวนรวมกับสามีใหม่ อย่างนี้จะสามารถหักลดหย่อนบุตรได้ทั้ง3คนเลยหรือไม่คะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 279. ตอบคุณ Pim

  กรณีฝ่ายหญิงสามารถหักลดหย่อนบุตรได้เลย กรณีฝ่ายชายจะหักลดหย่อนบุตรได้ต้องมีทะเบียนสมรส หรือใบรับรองการเป็นบุตร ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 280. ตอบคุณ Son

  ยังไช้ได้อยู่ครับ แต่แนะนำว่าลองไปยื่นแบบผ่านเว็บสรรพากรก็ได้ หรือจะยื่นเพื่อคำนวณทดสอบการคำนวณภาษีก่อนก็ได้ เมื่อมั่นใจค่อยกดยื่นจริง

  ตอบกลับตอบกลับ
 281. ตอบคุณนพดล

  เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำเหน็จ จากการ Ealry Retire ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่ถ้าทำงานเกิน 5 ปี คำนวณแยกในใบแนบได้ ถือเป็นการลาออกจากงาน (กรณีเกษียณอายุก่อนกำหนดแต่ยังอยู่ในข้อกำหนดของกองทุนถึงจะได้รับการยกเว้นภาษี)

  เงินก้อนตอบแทนพิเศษ ไมได้รับการยกเว้นครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 282. มีคำถามเรื่องการยื่นแบบ ภงด.90 ดังนี้ ได้คำนวณ ภงด.90 รายได้ทั้งปี 670,000 บาท และภาษีที่ถูกหักไป 20,171 บาท และได้คำนวณแบบแล้ว ต้องได้ภาษีคืน ประมาณ 19,000 บาท พอไปยื่นแบบที่ สรรพากรแห่งหนึ่ง พอตรวจแบบเสร็จได้คืนแค่ 2000บาท เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ดึงใบเกิดบุตรออก เจ้าหน้าที่ถามว่ามีใบรับรองบุตรหรือเปล่ายังไม่ทันได้ตอบอะไรเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าหมดอายุแล้ว ในเมื่อบุตรก็เป็นของตนเองมีชื่อในใบเกิด ทะเบียนบ้านก็ถูกต้องตามกฎหมาย ทำไมนำไปลดหย่อนไม่ได้เป็นเพราะสาเหตุอะไร ต้องการคำตอบด่วน ถ้านำไปลดหย่อนไม่ได้เท่ากับสรรพากรก็หลอกลวงประชาชนเอาเงินเข้ารัฐบาลอย่างเดียว ไม่เห็นใจประชาชนแล้วรัฐบาลจะให้ประชาชนยื่นเสียภาษีไปทำไม เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเพราะเรื่องพึ่งเกิด ต้องการคำตอบเพื่อที่จะเครียลข้อสงสัยเพราะเท่าที่กรอกแบบและยื่นแบบไม่เคยเจอ จึงทำให้ไม่อยากยื่นแบบอะไรอีก

  ตอบกลับตอบกลับ
 283. โปรแกรมภ.ง.ด.90 ปี 2552 ที่นำมาให้โหลดนั้น นำมาคำนวณภาษีภ.ง.ด. 90 ปี 2553 ได้หรือไม่ครับ ขอบคุณ

  ตอบกลับตอบกลับ
 284. เพิ่มเติมคำถาม ข้อ 2 วันที่ 20 ม.ค.
  เป็นเงินบำเหน็จ เงินกองทุน เงินก้อนตอบแทนตอนออกที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียว นะครับ
  ไม่ได้เป็นเงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง ค่าแรง หรือ จากการทำงาน
  รบกวนอีกครั้งด้วยครับ ขอบคุณ.

  ตอบกลับตอบกลับ
 285. ตอบคุณโชคชัย

  ก่อนอื่นต้องขอชมนะครับ ส่วนใหญ่คนมักจะเลี่ยง ไม่อยากเสียภาษีกัน ยิ่งรวยก็ยิ่งไม่อยากเสียภาษี

  แนะนำคุณโชคชัยว่า ต่อไปเวลารับเงินมาให้จดบันทึกไว้ก็ได้ จดใส่สมุดง่ายๆ นี่แหละครับ ว่ารับเงินจากใครมาเท่าไหร่ เป็นรายได้จากงานอะไร เมื่อวันที่เท่าไหร่ (ปกติสรรพากรจะให้ทำบัญชีเงินสดรับ-จ่าย แต่จะทำแต่เงินสดรับก็ได้)

  กรณีแจกแจงที่มาของรายรับไม่ได้ สรรพากรจะใช้วิธีประเมินเอา เช่น ถ้าเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยว ก็จะไปดูว่าวันหนึ่งขายได้กี่ชาม ถ้าเป็นร้านขายของชำก็เช่นกัน จะดูว่าวันหนึ่งขายได้เท่าไหร่ และนำไปคำนวณเป็นรายเดือน และเป็นรายปีต่อไป

  สำหรับเคสของคุณโชคชัย กรณีที่ต้องการเสียภาษีจริงๆ แนะนำว่า ลองนำสมุดมา แล้วบันทึกไว้ว่ารับเงินจากใคร เมื่อไหร่ เป็นค่าอะไร ทำเท่าที่จำได้ อันไหนไม่ได้จดบันทึกไว้ก็คงตรวจสอบไม่ได้หรอกครับ สรรพากรเค้าก็จะถามเอาจากคุณโชคชัยเช่นกัน ก็ยืนยันไปว่า รับมาเท่าที่มีบันทึกไว้ก็พอ (อันนี้เฉพาะกรณีไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเท่านัน)

  ปกติสรรพากรจะขอดูใบเสร็จ แต่เนื่องจากไม่มี ก็เอาสมุดบันทึกให้เค้าดูก็ได้ สรรพากรจะรู้ข้อมูลเท่าที่คุณโชคชัยแจ้งไปเท่านั้น

  ตอบกลับตอบกลับ
 286. โชคชัย says:

  ปี 53 ไม่เคยทำงานประจำ เคยจดบริษัท แต่ยกเลิกและชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน มีรายได้จากการ รับทำงานนอกระบบ เช่น ทำงานให้เพื่อนหรือคนรู้จัก งานเสร็จแล้วเค้าก็โอนเงินให้หรือรับเงินสด

  ไม่มีสัญญา ไม่เคยออกบิล หรือใบเสร็จ และไม่มีการโดนหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ เป็นการรับงานและจ่ายเงินปากเปล่า มีรายได้ราวๆ 4 แสนต่อปี แต่ไม่มีหลักถานการชำระเงินใดๆในระบบ

  นอกจากบางยอดเค้าโอนเงินเข้าให้บัญชีเรา แทนการให้เงินตรงๆ เพราะไม่สะดวกเอามาให้ ต้องเสียภาษีอย่างไรครับ ภงด 90 หรือเปล่า แต่ไม่มีหลักภานหรือใบเสร็จใดๆทั้งฝ่ายเราและฝ่ายลุกค้าเลย รู้แค่ว่าได้เงินมาทั้งปีประมานสี่แสน

  บางคนบอกไม่ต้องไปแจ้ง แต่อยากแจ้งและเสียภาษีให้ถูกต้อง แต่กลัวว่าจะโดนให้แจกแจงยอดเงินเข้าในบัญชีเข้าซึ่งจำไม่ได้แล้วว่ามาจากไหนบ้าง เพราะยอดเงินเข้าแบ้ง เกิน 4 แสน เพราะมีจากญาติ พ่อแม่ จากเพื่อนโอนมาใช้อย่างอื่นด้วย

  และไม่เคยบันทึกไว้ว่ายอดนี้เป็นของใครได้มาอย่างไร กลัวว่าถ้าโดนให้แจกแจงที่มา จะไม่สามารถทำได้ เพราะไม่ได้บันทึกไว้ครับ รู้แค่คร่าวๆว่าได้เงินมาจาการทำงานสี่แสนกว่า

  ตอบกลับตอบกลับ
 287. ตอบคุณวีระ

  ทำได้ครับ ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนมีสภาพเป็นบุคคลธรรมดา จึงเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา จึ่งไม่ต้องทำบัญชี ไม่ต้องส่งงบการเงิน

  ตอบกลับตอบกลับ
 288. ถามเรื่องการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญแบบไม่จดทะเบียน
  พอดีผมมีตึกแถวให้เช่าอยู่ รายได้ทั้งปีต่ำกว่าแสน
  นอกจากนั้นมีรายได้ประจำจากการทำงานด้วย
  ถ้าผมจะจดห้างหุ่นส่วนสามัญในส่วนรายได้จากค่าเช่า
  เพื่อเป็นการลดฐานภาษีของตัวเอง ทำได้ไหมครับ
  แล้วห้างหุ้นส่วนสามัญต้องจัดส่งงบอะไรไหมครับ
  ขอบคุณมากครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 289. ตอบคุณนพดล

  1.ให้ยื่น ภงด.90 ครับ
  2.ค่าตอบแทนจากการทำงาน ใส่ในใบแนบไม่ได้ครับ
  3.เงินได้ของภรรยา ยกเว้นเงินเดือน นอกนั้นให้ถือเป็นเงินได้ของสามีครับ ส่วนเลขประจำตัวของผู้จ่าย กรอกของใครไปก็ได้หรือจะกรอกที่เงินได้มากสุดก็ได้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 290. รบกวน 3 ข้อ
  1.เออร์ลี่ ตั้งแต่ 1 มี.ค.53 ตกลงมีเงินได้ปี 53 คือ เงินเดือน ม.ค.-ก.พ.53 ,เงินก้อนตอบแทนออกจากงาน ,ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร,ดอกเบี้ยพันธบัตร ต้องยื่น ภ.ง.ด.90 ใช่หรือไม่ ?(ก่อนหน้านั้น 91 ตลอด)
  2.เฉพาะส่วนเงินก้อนตอบแทนออกจากงาน จะแยกยื่นเป็นแบบ”ใบแนบ ภ.ง.ด.90″ ได้หรือไม่ และควรหรือไม่ ?
  3.ภรรยาไม่ได้ทำงาน แต่มีเงินได้จาก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร,พันธบัตร ด้วย จะต้องรวมปั้นก้อนกับสามีอย่างไร และกรณีผู้จ่ายเงินได้(ธนาคาร)หลายแห่ง แต่ในแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.90 มีช่องให้ระบุเลขประจำตัวฯผู้จ่ายเงินได้เพียงช่องเดียว จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?

  ตอบกลับตอบกลับ
 291. ตอบคุณ Molly

  1.ถือเป็นประโยชน์เพิ่มของพนักงาน ต้องนำมารวมคำนวณภาษี
  2.เบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรมประกันภัยกลุ่มไม่เกิน 1 ปี เฉพาะในส่วนที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล(ประกันสุขภาพ) ได้รับการยกเว้นไม่ถือเป็นประโยชน์เพิ่มของพนักงาน ดูประกาศฉบับที่ 126

  ส่วนโปรแกรมคำนวณภาษีแบบ excel ผมจะลองหาดูให้นะครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 292. ตอบคุณธีร

  ให้ยื่นแบบ ภงด.91 ของปี 2552 อีกครั้ง โดยติ๊กว่าเป็นการยื่นเพิ่มเติม แล้วคำนวณภาษีใหม่ทั้งหมด เมื่อได้ยอดภาษีที่ชำระเกินไว้ ให้นำยอดภาษีที่ยื่นไว้ครั้งก่อนมาหักออก จะได้ยอดภาษีที่ชำระเกิน (สุทธิ) ครับ

  ปกติบุคคลธรรมดาเวลาขอคืนภาษีไม่ต้องยื่นแบบ ค.10 ยกเว้นว่ากรณียื่นแบบไว้แล้วไม่ประสงค์จะขอคืนภาษี หรือลืมเซ็นชื่อในช่องขอคืนภาษี แต่ต่อมาเปลี่ยนใจจะขอคืนให้ยื่นแบบ ค.10

  ตอบกลับตอบกลับ
 293. ขอรบกวนสอบถามนะคะ
  ดิฉัน มีหน้าที่ต้องคำนวนภาษีให้พนักงานจึงอยากทราบว่าเงินได้ที่เราให้แก่พนักงานต้องนำมาคำนวนภาษีหรือไม่อย่างไรค่ะ

  1.บริษัทฯจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์ให้พนักงานรวมทั้ง พรบ เวลานำมาคิดภาษีต้องทำอย่างไร
  2. ประกันสุขภาพที่บริษัทมีให้พนักงานต้องนำเบี้ยประกันมาคำนวนภาษีด้วยหรือไม่อย่างไร
  อยากทราบว่าจะให้โปรแกรม excel ที่ใช้คำนวนภาษีเงินได้ของพนักงานในแต่ละเดือนได้ที่ไหน รบกวนด้วยนะคะ

  ขอบพระคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 294. ขอยกย่อง ความเป็นผู้รู้ ที่ให้ความรู้
  ขอถาม กรณี
  บุตรแท้ ที่พิการแต่กำเนิด มีสมุดคนพิการ แต่มิได้ยื่นขอลดหย่อนในปีภาษี 52 เพราะไม่ทราบ และ แบบ/โปรแกรม ภงด. ปี 52 ไม่แสดงไว้ให้กรอก
  ขอถามว่า
  1. ผมสามารถ ขอยื่นคำนวณ ภาษีใหม่ ได้ไหม ?(ปี 52, มีชำระเพิ่มไปแล้ว)
  2. ต้องมีวิธีการยื่น อย่างไร ?

  ขอบคุณครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 295. ตอบคุณฉัตรแก้ว

  1.ยังสามารถหักลดหย่อนมารดาได้ในปี 2553
  2.สามารถหักลดหย่อนได้ 30,000+60,000 บาทครับ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้กำหนดห้ามไว้ มาดูตัวอย่างที่สรรพากรตอบไว้นะครับ

  กรณีบุตรมีเงินได้เป็นผู้เลี้ยงดูและมีชื่อในบัตร ประจำตัวคนพิการ บิดาหรือมารดาซึ่งพิการอายุเกิน 60 ปี และไม่มีเงินได้ ที่เสียชีวิตระหว่างปีภาษี บุตรสามารถหักลดหย่อนสำหรับปีภาษี (ที่เสียชีวิตได้) ดังนี้
  1. ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา จำนวนคนละ 30,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136)
  2 ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการและคนทุพพลภาพได้ จำนวนคนละ 60,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 182)

  ตอบกลับตอบกลับ
 296. ฉัตรแก้ว says:

  ต้องการทราบเกี่ยวกับค่าลดหย่อนบิดา/มารดา ดังนี้ค่ะ
  1. มารดาอายุเกิน 60 ปี (หักลดหย่อนทุกปี) เสียชีวิตเมื่อเดือน พ.ย.53 จะสามารถนำมาลดหย่อนในปี 53 ได้หรือไม่คะ
  2. บิดาอายุเกิน 60 ปี แต่ทุพพลภาพ ลดหย่อนได้ 30,000+60,000 บาท หรือว่าลดหย่อนได้เพียง 60,000 บาท คะ
  รบกวนช่วยตอบหน่อยนะคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 297. ตอบคุณอุษา

  ใช้แบบ ภงด.90 รับได้ที่หน่วยงานสรรพากรทุกแห่ง หรือจะดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บก็ได้ ส่วนโปรแกรมแนะนำให้ทดลองคำนวณผ่านเว็บของสรรพากรก็ได้

  ตอบกลับตอบกลับ
 298. ภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเติม คือต้องเปลี่ยนแบบภาษีจากภงด 91 เป็น90ใช้แบบเสียภาษีอย่างไร รับได้ที่ไหน และมีโปรแกรมการคำนวณภงด90 หรือเปล่าโหลดจากที่ไหนได้

  ตอบกลับตอบกลับ
 299. ขอบคุณครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 300. ตอบคุณบิน

  กรณีเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้ว ไม่ต้องนำไปกรอกครับ

  ส่วนเงินฝากประจำ กรณีไม่ได้รับการยกเว้นภาษีใ้ห้ขอหนังสือรับรองการหักภาษีภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ จากธนาคาร

  ตอบกลับตอบกลับ
 301. ไม่ได้ทำงาน แต่มีรายได้จากดอกเบี้ย

  1. เงินฝากออมทรัพย์ 10,000 บาท
  2. เงินฝากประจำ 50,000 บาท

  อยากจะขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายครับ ผมสงสัยว่าเวลากรอกรายได้ต้องรวมดอกเบี้ยทั้งออมทรัพย์และฝากประจำเลยหรือเปล่าครับ หรือกรอกแค่ดอกเบี้ยจากเงินฝากประจำอย่างเดียว

  แล้วผมต้องไปขอหลักฐานอะไรจากธนาคารบ้างครับ

  ขอบคุณมากครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 302. ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 303. ตอบคุณเอก&โส

  1.ได้ครับ แต่ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่จะนำมาหักลดหย่อนรวมกัน 3 แห่งต้องไม่เกิน 100,000 บาท
  2.ได้ครับ ถ้าความเป็นสามีภรรยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนได้ คนละไม่เิกิน 100,000 บาท
  3.เงินประกันชีวิต และ LTF ไม่ต้องหาร 2 ครับ ผู้มีเงินได้ที่ซื้อไว้มีสิทธิหักลดหย่อน
  4.ถ้าถือครบตามเงื่อนไข เงินได้ที่ได้รับและกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ได้รับการยกเว้นภาษีครับ
  5. ไม่ต้องครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 304. พอดีปี51 ซื้อบ้านไว้ 1หลังเพื่ออยู่อาศัย(ปัจจุบันยังผ่อนอยู่) ต่อมาก.พ.ปี53 ได้จดทะเบียนสมรส และหลังจากนั้นส.ค. ปี53 ได้ซื้อคอนโดไว้ 2ห้อง เพื่ออาศัย 1ห้อง เพื่อเก็งกำไร 1ห้อง(ปัจจุบันผ่อนอยู่ทั้ง2ห้อง)ถามว่า
  1.สามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง3ที่รวมกันมาลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
  2.สามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้มาลดหย่อนผมคนเดียวโดยไม่ต้องหาร2ได้หรือไม่(กรณีแยกยื่นแบบ) เพราะสมรสระหว่างปี ไม่ได้อยู่กันครบทั้งปี
  3.เงินประกันชีวิตและLTFที่ผมซื้อไว้ต้องหาร2ก่อนนำมาลดหย่อนด้วยหรือไม่(กรณีแยกยื่นแบบ)
  4.ถ้าขายLTFเมื่อครบ5ปีปฏิทิน(ซื้อปี49=20000บาท ขายปี53=25000)กำไรที่เกิดขึ้นจะต้องนำมารวมคำนวณในรายได้พึงประเมินหรือไม่
  5.ถ้าเคลมเงินประกันชีวิตก่อนครบกรมธรรม์10ปี(กรณีไม่ได้ตายแต่อยากเอาเงินมาทำอย่างอื่นแล้ว)ต้องเอาเงินที่เคยลดหย่อนภาษีไปเมื่อปีก่อนๆมาจ่ายภาษีหรือไม่

  ตอบกลับตอบกลับ
 305. พอดีปี 51 ได้ซื้อบ้านไว้1หลังเพื่ออยู่อาศัย(ปัจจุบันผ่อนแบงค์อยู่) ต่อมาได้จดทะเบียนสมรสเมื่อก.พ. ปี 53 และได้ซื้อคอนโดไว้ 2 ห้องตอน ก.ค. ปี 53 เพื่ออยู่ 1ห้องและเพื่อเก็งกำไรอีก 1ห้อง(ปัจจุบันผ่อนแบงค์ทั้งคอนโด 2ห้องและบ้านอีก 1หลัง) คำถามมีอยู่ว่า
  1. สามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้มาลดหย่อนได้ทั้ง 3ที่เลยหรือไม่
  2. ผมสามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งหมดมาลดหย่อนส่วนของผมคนเดียวโดยไม่ต้องหาร 2ได้หรือไม่ (กรณีแยกยื่นแบบ) เพราะจดทะเบียนสมรสระหว่างปีภาษี อยู่กันไม่ครบปีภาษี
  3. ผมซื้อประกันชีวิตกับ LTF ไว้อย่างละ 30000 บาท ส่วนนี้ต้องนำมาหาร 2 กรณีแยกยื่นแบบอีกหรือไม่
  4. กรณีเคลมประกันคืนก่อนครบกรมธรรม์ 10 ปีจะต้องนำเงินที่เคยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีปีก่อนๆมาจ่ายภาษีใหม่หรือไม่ (กรณีไม่ได้ตายแต่อยากถอนเงินคืนมาใช้ทำอย่างอื่น
  5. กรณีขายคืน LTF เมื่อครบ 5 ปีปฏิทินแล้ว ส่วนต่างของราคาซื้อและขายต้องนำมารวมเป็นรายได้พึงฯหรือไม่ (ซื้อ 20000 บาทปี 50 ขายได้ 25000 บาท ปี 54)

  ตอบกลับตอบกลับ
 306. ตอบคุณ rittiporn

  ถ้าเป็นการแยกยื่น ค่าลดหย่อนบุตร ดอกเบี้ยบ้าน หักได้คนละครึ่งครับ ผมแนะนำว่าควรจะยื่นรวมนะครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 307. ตอบคุณ Sathit

  เนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะนำภรรยาและบุตรมาหักลดหย่อนไม่ได้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 308. กรณีที่ภรรยามีรายได้ไม่ถึง 150,000 ต่อปี ภรรยาไม่ได้เอาส่วนลดหย่อนไปยื่น เช่นค่าลดหย่อนบุตร ดอกเบี้ยบ้าน ผมต้องยื่นภาษีแบบไหน

  ตอบกลับตอบกลับ
 309. ปี 2553 ผมมีรายได้ 265,100 บาท มีลูกเรียนอยู่ ป.3 หนึ่งคน แต่ผมยังไม่ได้สมรสผมจะเสียภาษีเท่าไหร่ภรรยาไม่มีรายได้เลยผมจะหักลดหย่อนอย่างไรครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 310. ตอบคุณวิโรจน์

  เิงินรางวัลถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) ปกติแล้วจะหักค่าใช้จ่ายไม่ได้ แต่ยังคงสามารถหักค่าลดหย่อนได้ เช่น ลดหย่อนบุตร ดอกเบี้ย LTF RMF ประกันชีวิต ฯลฯ การยื่นแบบให้ยื่นแบบ ภงด.90 ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 311. วิโรจน์ says:

  ขอถามหน่อยค่ะพอดีได้รางวัลเป็นรถมาราคารถประมาณ 699000 แล้วดิฉันจะต้องเสียภาษียังไง
  ประมาณเท่าไร
  แล้วดิฉันไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้จะคำนวณยังไง
  มีอะไรสามารถลดย่อนภาษีได้ไหมค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 312. ตอบคุณนัน

  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมบ้าน ไม่ว่าใครจะเป็นผู้กู้ก็ตาม ต่อมาจดทะเบียนสมรส กฎหมายจะให้หักลดหย่อนได้คนละครึ่งครับ (แยกยื่น)

  ตามกรณีที่คุณแจ้งมา การยื่นแบบรวมจะประหยัดภาษีมากกว่าครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 313. สอบถามเรื่องลดหย่อนดอกเบี้ยจากการกู้ยืมจากธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัยค่ะ

  ถ้าบ้านถูกกู้โดยฝ่ายหญิงก่อนทำการสมรส (หักลดหย่อนได้ 100,000 บาท) หลังจากสมรสไปแล้วการลดหย่อนสามารถลดหย่อนได้เท่าไหร่คะ

  ในกรณีที่ฝ่ายชายได้ยื่นแบบภาษีทุกปี แต่ว่ารายได้รวม ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี (คือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าประกันแล้วยังเหลือยอดไม่ถึง 50,000 บาท) แต่ฝ่ายหญิงต้องเสียภาษี สามารถนำดอกเบี้ยบ้าน 100,000 บาท มาหักจากทางฝ่ายหญิงทางเดียวได้หรือไม่คะ

  ปล.ในกรณีนี้ควรยื่นแบบอย่างไรคะ มีเงินได้แยกคำนวณ หรือว่ามีเงินได้แยกยื่นแบบ

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 314. ตอบคุณวีระ

  รายได้จากค่าเช่าที่ได้รับต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.90) ครับ ปกติจะยื่นเสียเป็นปีต่อปีอยู่แล้ว ของปีปัจจุบันก็ยื่นของปีปัจจุบันไป ส่วนปีก่อนที่ไม่ได้ยื่น ถ้าสรรพากรตรวจสอบก็จะมีเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 315. พอดีที่บ้านมีตึกแถวให้เช่าประมาณ4ปีแล้วครับ
  แต่ไม่เคยยื่นเสียภาษีทั้งภาษีโรงเรือนและภาษีเงินได้ส่วนบุคคลเลย
  แต่ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ ทางเขตได้มาแจ้งให้ไปเสียภาษีโรงเรือนย้อนหลัง
  ซึ่งได้ชำระไปหมดแล้ว
  อยากทราบว่าภงด.90ที่จะยื่นต้นปีหน้า
  ผมต้องใส่รายได้ค่าเช่าส่วนนี้ลงไปด้วยหรือไม่
  ถ้าใส่จะใส่ของปีนี้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
  แล้วจะมีการเรียกเก็บภาษีส่วนบุคคลย้อนหลังไหมครับ
  หรือควรติดต่อไปที่สรรพากรก่อนดีครับ
  ขอบคุณมากครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 316. ตอบคุณกันยา

  การซื้อ RMF ซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ เมื่อรวมเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกบข.แล้ว รวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาทครับ

  ส่วนการซื้อ LTF ก็ซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้เช่นกัน และลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 เช่นกันครับ

  ซื้อ LTF ก็สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 317. ดิฉันได้ข้อมูลมาว่าการใช้สิทธิค่าลดหย่อนในการซื้อ RMF และ LTF มีข้อแตกต่างในการใช้สิทธิหักลดหย่อนโดยพิจารณาดูจากเงินได้พึงประเมิน

  ถ้าซื้อ RMF จะหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินทั้งปีโดยเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกบข. แต่ต้องไม่เกิน 700,000 บาท หมายความว่ากรณีคนมีรายได้เงินเดือนและมีเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย อย่างกรณีของดิฉันจะต้องซื้อ RMF จึงจะนำมาหักลดหย่อนได้ แต่ถ้าหากซื้อเป็น LTF ก็อาจจะไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ ใช่มั้ยคะ?

  ดิฉันไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้มาถูกต้องหรือไม่ ?

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 318. ตอบคุณกันยา

  1.ต้องยื่นแบบ ภงด.91 ครับ
  2.กรอกในช่องเงินเดือน ค่าจ้าง (ช่องแรก) ถูกต้องครับ เรื่องการซื้อ LTF และ RMF ถ้ามีเงินเหลือเก็บ แนะนำให้ซื้อครับ ส่วนจะซื้ออันไหนก็ดูวัตถุประสงค์ในการออม ถ้าออมระยะสั้นไม่เกิน 5 ปีก็ LTF แต่ถ้าออมระยะยาวจนอายุ 55 ปี (เกษียณ) ก็ซื้อ RMF ก็ได้
  3.เงินได้ในส่วนนี้ ถ้ามีเงินได้มาก การคำนวณในใบแนบจะประหยัดภาษีกว่าครับ แต่ทั้งนี้ควรทดสอบการคำนวณทั้ง 2 วิธีด้วยนะครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 319. ดิฉันออกจากงานกลางปี53 มีรายได้ดังนี้

  1. รายได้จากเงินเดือนรวม 160,000 บาท
  2. เงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน 700,000บาท
  3. เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 300,000 บาท

  ดิฉันมีข้อสงสัยดังนี้ค่ะ
  1. ดิฉันต้องยี่นแบบภ.ง.ด.90 หรือ 91 คะ ? (ไม่มีรายได้อื่น)
  2. ดิฉันจะนำเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปรวมกับรายได้จากเงินเดือนโดยกรอกในแบบภ.ง.ด.ในช่องเงินเดือน ค่าจ้าง (ช่องแรก) ได้มั้ยคะ ? และควรซื้อกองทุน LTF หรือ RMF มาลดหย่อนภาษีคะ แบบไหนถึงจะถูกต้องเหมาะสมที่สุดกับเงินได้สองส่วนนี้
  3. เงินได้ 700,000 บาทแยกไปคำนวณในใบแนบ
  วิธีที่กล่าวมาจะสามารถเสียภาษีได้น้อยที่สุดหรือไม่คะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 320. ตอบคุณบอย

  ภรรยาเป็นชาวต่างชาติ สมรสระหว่างปีภาษี และภรรยาไม่มีเงินได้ สามารถนำภรรยามาหักลดหย่อนได้ในปีที่จดทะเบียนสมรส จำนวน 30,000 บาท

  ส่วนบุตรที่เกิดมา เกิดในปีไหนก็หักลดหย่อนในปีนั้นได้เลยเช่นกัน จำนวน 15,000 บาท

  ตอบกลับตอบกลับ
 321. ภรรยาเป็นชาวต่างชาติจดทะเบียนสมรสแล้วลดหย่อนภาษีได้ไหมครับ
  พึ่งจดเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาถ้าลดหย่อนได้ ได้เต็มไหมครับ
  บุตรก็เกิดเดือนตุลาลดหย่อนได้เต็ม15000ไหมหรือคำนวณยังไงครับ
  และภรรยาต้องเอาหลักฐานอะไรบ้างครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 322. ตอบคุณนฤมล

  จดทะเบียนสมรสปี 2554 ข้อมูลนี้ต้องแจ้งปีหน้าครับ ปี 2555 ปี 2553 ถือว่ายังโสดอยู่ครับ

  ส่วนปี 2554 ก็ให้กรอกไปว่า มีเงินได้แต่สมรสระหว่างปีภาษี

  ตอบกลับตอบกลับ
 323. ตอบคุณนลินี

  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ผู้จ่ายเงินได้เป็นผู้หัก เมื่อหักแล้วก็ต้องนำส่งด้วยครับ
  กรณีผู้จ่ายเงินได้ หักไว้แล้วไม่นำส่งก็ต้องรับผิดชอบครับ

  ส่วนผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ตอนคำนวณภาษีปลายปี (ภงด.90) สามารถนำภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้มาเครดิตออก (หักยอด) ตอนคำนวณภาษีปลายปีได้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 324. เรียนคุณเกียรติชัย

  เดือนหน้า มกราคม 54 กำลังจะจดทะเบียนสมรส ขอสอบถามว่า การยื่นแบบภงด 91ปี 2553 ช่องคู่สมรส

  1. ต้องใส่ข้อมูลหรือไม่คะ
  2. ถ้าใส่ แล้วต้องติ๊กช่องใด

  2.1.มีเงินได้ แต่ สมรสระหว่างปีภาษี
  2.2.มีเงินได้ รวมคำนวณภาษี
  2.3.มีเงินได้แยกยื่นแบบ

  ตอบกลับตอบกลับ
 325. เห็นคำถามคุณธนากร ทำให้นึกสงสัยว่า ในทางกลับกัน ถ้ามีรายได้รับจ้างทั้งปี แต่ไม่ยื่น 3% หัก ณ ที่จ่ายระหว่างปีเลย เก็บไปทำ ภงด 90 ทั้งปีเลยได้ไหมค่ะ ผิดหรือเปล่าค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 326. ขอบคุณมากครับ ผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องภาษี
  และที่ผมไปที่กรมสรรพากรเขต มีหลายรายมาก
  เข้าใจว่าหัก3%นั้นคือจบแล้ว
  และพอผมมาเจอหมายเลยเข้าไปอ่านยิ่งตกใจใหญ่
  ที่ว่า อัตราภาษีนะครับ 150,000 = 0
  300,000 = 10% 500,000 = 20% 1000,000=30%

  ผมเลยตกใจคิดหนัก เลยดิ 380,000 = 38,000.- + 1.5%/เดือน
  และอาจมีปรับ 1เท่า 2เท่า อ่ะครับ คิดไปมากมาย จนเกือบโดด
  ลงมาจากชั้น 6 ที่เช่าอยู่ ซะแล้วครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 327. ตอบคุณธนากร

  ปกติเค้าตรวจย้อนหลังได้ 2 ปี ถ้าจะตรวจย้อนหลัง 5 ปีต้องให้อธิบดีเป็นผู้อนุมัติ เค้าตรวจสอบคุณแล้วและคุณก็ได้ยื่นเสียภาษีพร้อมค่าปรับแล้ว ถือว่าคุณได้ยื่นแบบในปี 2551 และ 2552 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือว่าจบแล้วครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 328. อยากถามครับเรื่อง มีหนังสือจากสรรพากร เป็น หนังสือนำตัว
  ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจ สภาพกิจการ เนื่องจากผมไม่ได้ยื่น ภงด90
  ทำงานรับจ้าง หัก3% มีรายการยอดรวม 51 /52
  เขาบอกเอาแค่2ปีเพราะผมไม่เคยยื่นเลย
  เรื่องภาษีไม่ค่อยมีความรู้เลย ทำงาน บ.เดิมเค้าทำให้หมดเรื่อง
  ภาษี แต่ออกมาตั้งแต่ 2540
  มียอดค้างดังนี้ครับ
  ปี 51 380,000
  ปี 52 506,000(เจ้าหน้าที่ให้ทำหลักฐานและประเมิน ลดหย่อน
  60,000)

  ผมได้จ่าย ค่าปรับ ปี51ออกเป็น ภ.ส. 1 ง. = 3,700.-
  ปี52 ภ.ส. 1ง. = 3,927.- + 200.-

  อย่างนี้จบแล้วใช่ไม๊ครับจะมีอะไรมาย้อนหลังผมอีกหรือเปล่า
  เจ้าหน้าที่แค่บอกให้มาติดต่ออีกทีตอน กพ.54 เพราะผมต้องมี
  ยื่นภงด.90 ของปี 53 บอกยอดคร่าวๆให้น่าจะ 460,000.-
  ช่วยตอบทีนะครับทุกวันนี้นอนไม่ค่อยหลับนะ รู้สึกกังวล
  จนทำงานไม่ค่อยได้เต็มที่ครับ ในชีวิตทำผิดกฎหมายมากที่
  สุดก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมกันน๊อค กับ ทิ้งขยะบนถนน

  ตอบกลับตอบกลับ
 329. ตอบคุณเอ

  กรณีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถ้ากู้เงินซื้อบ้านจึงจะนำดอกเบี้ยมาหักลดหย่อนได้ครับ (ผู้กู้มีกี่คนก็นำมาหารได้ แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท)

  รายได้ค่าเช่าที่ได้รับ ก็ต้องดูว่าใครเป็นผู้รับครับ กรณีผู้รับเป็น 2 คนอาจจะต้องยื่นเสียเป็นหน่วยภาษีแยกออกมา ที่เรียกว่าคณะบุคคลก็ได้ แต่จะหักลดหย่อนอะไรไม่ได้นะครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 330. ตอบคุณ Dechwatch

  รายได้ที่คุณได้รับ ที่ได้จ่ายไปให้คนอื่นไม่ทำให้รายได้ของคุณลดลงครับ รายได้ที่ใครได้รับก็ถือเป็นเงินได้ของคนคนนั้นครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 331. เปิดบริษัท กำหนดค่าจ้างตนเองไว้จากเงินเดือน 500,000 บาท ตัวอาคารกู้สินเชื่อเคหะไว้ และกำหนดค่าเช่าเดือนละ 40,000 บาท (ตึกราคาร 9 ล้าน) ตัวอาคารกู้ร่วมกัน 3 คน แต่กรรมสิทธิ์ 2 คน หัก ณ ที่จ่าย 5 % นำอะไรมาหักลดหย่อนได้บ้าง และดอกเบี้ยบ้านนำไปลดหย่อนได้กี่คน รายได้ต้องนำมาหารกี่คน ต้องยื่นรวมกันใน ภงด.อะไร ค่ะ (มือใหม่ปีแรกค่ะ)

  ตอบกลับตอบกลับ
 332. ผมพึ่งเริ่มทำงานครับ ปีก่อนรายได้ประมาณสองสามแสนแล้วขอคืนภาษีได้ ปีนี้ คำนวนออกมาแล้วประมาณ 470000ยังไม่หักค่าใช้จ่าย ยังจะขอคืนได้รึเปล่าครับ

  ที่จริง ในส่วนนี้มีที่ต้องให้คนอื่นต่ออีกเกือบแสน ผมไปรับแทนมา ผมเลยอยากถามว่า ระหว่างสองทางเลือก คือส่งใบสำเนาทุกคนยืนยันว่าได้รับเงินจากผม เพื่อให้เห็นรายได้จริงผม จะได้ลดลงมาเป็นสามแสนปลาย เพื่อขอคืนภาษีได้ กับ ยอมจ่ายภาษีส่วนเกิน แล้วไปหารกับทุกคนที่มีส่วน อันไหนจะดีกว่ากันฮะ

  เพราะไม่รู้ความเข้าใจผมถูกรึเปล่าที่ว่า ถ้าเกินจุดหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนจากขอคืนภาษีได้เป็นเสียภาษีเลยน่ะฮะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 333. ตารางคำนวณอย่ใหนครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 334. ไม่รู้ว่าแบบช่วยคำนวณภาษีปี 2553 มีมาหรือยังค่ะ เพราะปี2552 ใช้ไม่ได้ตรงรายการคำนวณหักยอประกันสังคม

  ตอบกลับตอบกลับ
 335. ตอบคุณนิดหน่อย

  เงินชดเชยค่าสินไหมที่ได้รับตามสัญญาประกันภัย ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 42(13) แห่งประมวลรัษฎากรครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 336. นิดหน่อย says:

  1.อยากทราบว่าเงินที่ได้รับค่าชดเชยสินไหม จากบจ.AIA ต้องนำไปคำนวน ภ.ง.ด.90 หรือเปล่าค่ะ
  2.นิดหน่อย ต้องยื่นแบบ ให้นาย ต้องการยอดเบื้องต้นว่าต้องจ่ายภาษี หรือไม่ ถ้าต้องจ่ายก็จะซื้อ กองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี ขอคำแนะนำค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 337. ตอบคุณอีโวลูชั่น

  1.ปี 2553 สรรพากรยังไม่ได้ทำออกมาครับ
  2.ต้องยื่นแบบ ภงด.90 ครับ ค่าคอมมิชชั่นถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) ซึ่งไม่จำเป็นต้องยื่นแบบครึ่งปีครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 338. อีโวลูชั่น says:

  เรียนคุณเกียรติชัย

  1.โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2553 มีออกมาแล้วหรือยังครับ ในหน้าเว็บของคุณเกียรติชัยมีถึงแค่ปี 2552 เองครับ

  2.ปีนี้ผมมีรายได้ 2 ทางคือ ได้รับเงินเดือนจากบริษัท A (เป็นพนักงานประจำ) และได้รับค่าคอมมิสชั่นจากบริษัท B โดยทางบริษัท B ระบุไว้ว่าเป็นค่านายหน้า (ไม่ได้รับเงินเดือนประจำ,โดยค่าคอมหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%) ผมจะต้องยื่นแบบภงด.90ใช่หรือไม่ครับ แล้วค่าคอมมิสชั่นแบบนี้เข้าข่ายรายได้ตามมาตราไหนครับ จำเป็นต้องยื่นภาษีทุกครึ่งปีหรือไม่

  ตอบกลับตอบกลับ
 339. ตอบคุณ petch

  กฎหมายให้สิทธิผู้มีเงินได้สามารถนำค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF หรือ LTF มาหักเป็นค่าลดหน่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  ถ้าภรรยาเป็นผู้มีเงินได้ ก็สามารถใช้ิสิทธิได้เช่นกัน กรณีภรรยาซื้อ RMF หรือ LTF สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ครับ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ (ประกันชีวิตก็สามารถนำมาหักลดหย่อนได้เช่นกัน)

  ตอบกลับตอบกลับ
 340. ขอบคุณมากค่ะท่ีตอบคราวท่ีแล้ว
  อยากถามเพิ่มค่ะ ทั้งสามีและภรรยา รายได้เป็น 40(6)ทั้งคู่ และรายได้ภรรยาถือเป็นรายได้สามีเพราะ ฉะนั้นเท่ากับสามีซื้อ LTF ได้ 500000 ส่วนภรรยาซื้อเพิ่มไม่ได้ใช่ไหมค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 341. ตอบคุณกระต่าย

  ได้ครับ สามารถขอคืนภาษีซื้อได้ ลองมาดูที่สรรพากรเคยตอบไว้นะครับ
  หากรถตู้ มีสภาพเป็นรถยนต์โดยสารตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และเป็นรถยนต์ที่ได้ออกแบบเพื่อใช้ขนคนโดยสาร และมีที่นั่งเกิน 10 คน แล้ว บริษัทมีสิทธินำภาษีซื้อที่เกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ดังกล่าวมาหัก ออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร และ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)

  ตอบกลับตอบกลับ
 342. กระต่าย says:

  ถ้าเราเช่ารถตู้บุคคลภายนอกมาใช้ในกิจของบริษัทแล้วเติมน้ำมันดีเซลโดยเปิดบิลเป็นชื่อของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถใช้ภาษีซื้อของบิลน้ำมันใบนี้ได้หรือไม่ ( เพราะในบิลใส่ทะเบียนรถที่ไม่ใช่ทะเบียนรถของบริษัท ฯ )

  ตอบกลับตอบกลับ
 343. ตอบคุณ petch

  สามารถซื้อ LTF และ RMF ได้ทั้งคู่ คนละไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15% ของรายได้ด้วยนะครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 344. ตอบคุณนลินี

  1.) ใครก็ตามที่มีเงินได้ต้องเสียภาษีทุกคนครับ (เป็นแม่บ้านก็ต้องเสียครับ) ยกเว้นว่าถ้ารายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปี (ภงด.90) ก็ไม่ต้องยื่นแบบ

  2) ถูกต้องครับ แต่ปกติเงินได้ของภรรยาให้ถือเป็นเงินได้ของสามีนะครับ ต้องให้สามีเป็นผู้ยื่นแบบครับ

  3) ลดหย่อนได้ตามปกติครับคือ ลดหย่อนส่วนตัว บุตร ประกันชีวิต LTF RMF ดอกเบี้ยเงินกู้ยื่มซื้อบ้าน อื่นๆ

  ตอบกลับตอบกลับ
 345. ทั้้งสามีและภรรยามีรายได้ทั้งคู่ จะซื้อ LTF ได้คนละ 500000 หรือรวมกัน 500000ค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 346. เรียนคุณเกียรติชัย

  1) สงสัยว่า ถ้าเป็นแม่บ้าน บางครั้ง หรือบางปี อาจมีรายได้จากการรับจ้างทำของ ขายของ นอกจากยื่นแบบ ภงด 90 ในช่วงต้นปี ของทุกปี ปีละครั้งแล้ว ต้องเตรียมจ่ายภาษีอะไรระหว่างปีหรือป่าวค่ะ

  2) ถ้าปีไหนไม่มีรายได้ ต้องยื่นภงด 90 หรือยื่นแบบอะไรหรือป่าวค่ะ

  3) มีค่าลดหย่อนอะไรบ้างค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 347. ตอบคุณกัลยา

  อธิบายหลักการก่อนนะครับ ทุกคนที่มีรายได้ต้องเสียภาษีทุกคน ถ้ารายได้มากก็เสียภาษีมาก รายได้น้อยก็เสียน้อยหรืออาจไม่เสียก็ได้

  กรณีคุณกัลยามีรายได้จากการขายของ ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) ต้องยื่นแบบ ภงด.90 ครับ ถ้าเอา ภงด.91 มา จะกรอกไม่ได้ครับเพราะไม่มีช่องให้กรอก

  ดูๆ แล้วอาจจะไม่ต้องเสียภาษีก็ได้ แต่ต้องยื่นแบบ ภงด.90 ถ้ารายได้ทั้งปีเกิน 30,000 บาท

  ตอบกลับตอบกลับ
 348. ภงด.90 นะค่ะ ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ ไม่เข้าใจขายของได้วันนึง 600-700 บางวันไม่ถึงด้วย แต่ต้องจ่ายภาษี ภงด.90

  ตอบกลับตอบกลับ
 349. ตอบคุณดา

  ค่าลดหย่อนจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ยกเว้นให้สำหรับการซื้อในระหว่างวันที่ 1 มค.-31 ธค.ปี 2552 ครับ ถ้าซื้อในปี 2553 ไม่ได้รับการยกเว้นครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 350. ตอบคุณมนูญ

  ไม่ได้แจ้งมาว่าเป็นรายได้ประเภทไหน แต่ดูแล้วไม่น่าจะเสียภาษี ทั้งนี้ยังมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภงด.90,91 อยู่นะครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 351. สวัสดีคะ
  ขอสอบถาม เรื่องการลดหย่อนภาษี คะ

  ปีนี้ ซื้อบ้านเงินสด สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษี (ค่าซื้ออาคารฯ) ได้ไหมคะ ถ้าได้ ลดหย่อนได้เท่าไรคะ

  ด้วยความเคารพ
  ดา

  ตอบกลับตอบกลับ
 352. ผมมีรายได้ประมาณ166.388.11บาทต่อปีผมต้องเสียภาษีรึเปล่าครับ
  ถ้าเสียผมจะลดหย่อนได้เท่าไรครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 353. ตอบคุณเสาวคนธ์ (แตน)

  ไม่แน่ใจว่าโหลดของปีล่าสุดหรือเปล่าครับ (แต่ละปีลดหย่อนอาจไม่เท่ากัน)
  ผมใช้อยู่หักลดหย่อนได้ 100,000 ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 354. เสาวคนธ์ (แตน) says:

  ทำไมโปรแกรมคำนวณภาษียังลดหย่อนค่าประกันชีวิตได้ไม่เกิน 50,000 อยู่เลย เพระาจะลองคำนวณว่าต้องซื้อประกันเพิ่มอีกหรือไม่ค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 355. ช่วยหน่อยน่ะค่ะ
  นายพงศกรเป็นวิศวกร ทำงานอยู่บริษัท อิตัลไทยจำกัด ได้รับเงินเดือนจากโครงการเดือน 55000 บาท(ถูกหักประกันสังคมตามกฎหมายและถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือนละ 2000 บาท) เปิดกิจการส่วนตัวมีรายได้ตลอดทั้งปี 650000 บาท (เป็นรายได้วิศวกร60% ส่วนที่เหลือเป็นการรับจ้าง) และได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎโดยได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 15000 บาทต่อปี มีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 35000 บาท (ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ15% ของยอดดอกเบี้ยที่ได้รับ)มีนางพรศรีภรรยา มีรายได้จากการเปิดรน้านมินิมาทร์ทตลอดทั้งปี 485000 บาท และมีรายได้จากการรับซักรีดเฉลี่ยเดือนละ 5000 บาท นอกจากนั้นมีรายได้จากกการเช่าบ้าน6หลังๆ ละ 3200 บาทต่อเดือน ทั้ง2ได้ทำประกันชีวิต โดยมีอายุกรมธรรม์ 8ปี จ่ายค่าดอกเบี้ยประกันปีละ 5000 บาทต่อคน และได้กู้เงินจากธนาคารเช่าซือบ้านหลังที่2 ไว้ให้ลูกสาวทำธุรกิจโดยต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อบ้านเดือนละ 3000 บาท มีบุตรด้วยกัย3 คน คือ
  น.ส.ศรีสุขอายุ23ปี กำลังศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  นายพรศักดิ์ อายุ21ปี กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท
  นายศักดิ์ศรีอายุ16ปี กำลังศึกษาส่วนกุหลาบวิทยาลัย

  ตอบกลับตอบกลับ
 356. ตอบคุณกระต่าย

  1.ค่าที่ปรึกษาถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) ต้องคำนวณภาษีตามแบบจ่ายเงินเดือนคือนำเงินได้มาหักค่าใช้จ่าย 40% ไม่เกิน 60,000 บาทหักลดหย่อน 30,000 บาท เหลือเท่าไหร่ก็ค่อยไปคำนวณภาษี
  2.บริษัทต้องยื่นแบบ ภงด.2
  3.ภาษีที่จ่ายแทนถือเป็นเงินได้ของบุคคลนั้นอยู่แล้วครับ บุคคลจึงทำเรื่องขอคืนภาษีได้

  ตอบกลับตอบกลับ
 357. บริษัทฯ จ่ายค่าที่ปรึกษาให้บุคคลภายนอก
  1. ถือเป็นเงินได้มาตราไหน ?
  2. บริษัทฯ ต้องยื่นแบบภงด.อะไร ?
  3. ถ้าบริษัทฯ เป็นคนออกภาษีให้ แล้วจ่ายเกิน บุคคลสามารถขอคืนภาษีได้หรือไม่ ?

  ตอบกลับตอบกลับ
 358. รับปรึกษากรณีต้องการทำประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษืเงินได้ฯครับ ติดต่อคุณวีรยุทธ โทร.083-135-4402 ยินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ทุกท่านฟรีครับ หรือถ้าสนใจเป็นตัวแทนเองเพื่อได้ผลประโยชน์สองต่อและต้องการรายได้เสริมก็ติดต่อมาได้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 359. ตอบคุณอัง

  ข้อ 1 ถูกต้องครับ ผมเคยลองคำนวณให้ลูกค้าแล้ว เงินเดือนรวมต่อเดือนไม่ถึง 20,000 บาท จะไม่มีภาษีต้องเสีย แต่ยังคงต้องยื่นแบบ ภงด.90 อยู่นะครับ (ภงด.91 สำหรับเงินเดือนค่าจ้าง นอกนั้นต้องยื่น ภงด.90)

  ข้อ 2 ถ้าเป็นการซื้อขายสินค้า จะถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) หักค่าใช้จ่ายเหมาได้ 80%

  ผู้มีเงินได้ทุกกรณี ถ้าเค้าจะตรวจสอบจริงๆ ก็ตรวจได้ครับ อาจจะใช้เวลา ซึ่งเค้าก็จะใช้วิธีสุ่มเอาครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 360. สวัสดีคะ รบกวนสอบถามหน่อยคะ
  1)ออกจากงานมาคะ เพิ่งมาเริ่มทำธุรกิจออนไลน์
  ถ้าเราจะยื่นภงด91 รายได้ไม่เกิน 20,000 ต่อเดือนไม่เสียภาษีใช่มั้ยคะ
  อยากทำให้ถูกต้องคะ
  2)การขายของบนอีเบย์ แล้วมีรายได้เราต้องเสียภาษีอย่างไรคะ (ถ้าไม่ได้เสีย เ้คาสามารถตรวจสอบได้หรือไม่คะ)

  ตอบกลับตอบกลับ
 361. ตอบคนหางาน

  เงินชดเชยเพราะเหตุออกจากงานได้รับการยกเว้นภาษี 3 แสนบาท (โดยคำนวณจากค่าจ้าง 300 วันสุดท้ายก่อนออกจากงาน)

  ส่วนเกินจาก 3 แสน ถ้าทำงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปีเลือกที่จะนำเงินชดเชยส่วนที่เหลือไปคำนวณแยกในใบแนบได้ แต่ถ้าอายุงานน้อยกว่า 5 ปี ต้องนำไปรวมคำนวณกับแบบ ภงด.91 ครับ

  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ http://www.kiatchai.com/archives/1016

  ตอบกลับตอบกลับ
 362. รับปรึกษากรณีต้องการทำประกันเพื่อหักลดหย่อนภาษีเงินได้ฯค่ะ ติดต่อ 086-3366-262,082-4863-140 ยินดีให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ทุกท่านฟรีค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 363. คนหางาน says:

  ถูกเลิกจ้างเมื่อ 30 กันยายน 2553 ได้เงินชดเชยตามกฎหมาย อายุงาน 4ปี เเยกยื่นภาษีโดยใบเเนบได้หรือไม่ ถามสรรพากรเค้าบอกไม่ได้เพราะอายุงานไม่ถึง 5 ปี

  ตอบกลับตอบกลับ
 364. ผมมีความเชี่ยวชาญด้านการยื่นภาษีส่วนบุคคลสามารถให้คำแนะนำและปรึกษาที่ดีกับทุกท่านได้ โทรมาได้ที่084-1077548 081-3114370

  ตอบกลับตอบกลับ
 365. เรียนถามคุณเกียติชัยค่ะ สามีและภรรยาแยกเสียภาษีกัน แต่ปัจจุบันสามีถึงแก่กรรม ภรรยาต้องเลี้ยงดูลูก 2คน มีส่วนไหนที่จะนำมาลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเติมไหมคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 366. ตอบคุณเป็ด

  ใบ 50 ทวิ ก็คือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ (พูดง่ายๆ ก็คือ หนังสือรับรองการหักภาษี) เนื่องจากคุณเป็ดมีรายได้เป็นเงินเดือน เพราะฉะนั้นต้องยื่นแบบ ภงด.91 ครับ (ภงด.90 สำหรับเงินได้ประเภทอื่นนอกจากเงินเดือน)

  ปกติ ภงด.90 หรือ 91 ผู้มีเงินได้ต้องเป็นผู้ยื่นแบบเองครับ ส่วนนายจ้างมีหน้าที่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษีให้

  ตอบกลับตอบกลับ
 367. รบกวนหน่อยนะคะ คือทำงานบริษัทของพี่สาว ได้รับเงินเดือนเป็นเงินสดแล้วเอาเข้าบัญชี แต่ไม่เคยยืนภาษี เงินเดือน 19,250 หักประกันสังคมแล้ว แล้วแบงค์จะเอาใบ 50 ทวิ คืออะไรค่ะ แล้วทำยังไงจึงจะได้ใบนี้มา แล้วยื่น 90,91 ย้อนหลังได้หรือป่าวคะเพื่อจะได้นำได้ราบได้ไปยืนกับแบงค์ 90 คืเรายืนเอง 91 คือนายจ้างยืนให้ ถูกไหมค่ะ

  ขอบคุณนะค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 368. ตอบคุณกระต่าย

  ผมเห็นบางคนก็ลาออก แล้วพอต้องเซ็นเป็นผู้ทำบัญชีก็ค่อยไปสมัครใหม่ก็ได้ ไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเข้ารับการอบรมย้อนหลังนะครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 369. กระต่าย says:

  แจ้งเป็นผู้จัดทำบัญชีเมื่อปี 2547 แต่ไม่ได้เข้าสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้เลย ปีนี้ ( 2553 ) ต้องเป็นผู้จัดทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้าง ต้องพัฒนาความรู้ของเก่าก่อนหรือไม่ แล้วต้องโดนค่าเบี้ยปรับหรือไม่

  ตอบกลับตอบกลับ
 370. ตอบคุณ toon

  1.สวัสดิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล รถรับส่งพนักงาน อื่นๆ ลองถามมาดีกว่าครับ
  2.เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 371. รบกวนสอบถาม 2 เรื่องค่ะ
  1.อยากทราบว่าค่าสวัสดิการประเภทใดบ้าง ที่ได้รับจากบริษัทฯ ไม่ต้องนำมาคำนวณรวมเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา?
  2.กรณีออกจากงานแล้วขอยื่นเป็นผู้ประกันตน แบบส่งเงินสบทบเองทั้งหมด
  ยอดที่นำส่งประกันสังคม สามารถนำมาลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นเดียวกับทำงานบริษัทฯ หรือไม่ค่ะ ?

  ตอบกลับตอบกลับ
 372. ไม่ทราบว่าต้องยื่น ภงด.94 ด้วยหรือเปล่าค่ะ แล้วถ้าจดทะเบียนเป็นห้างหรือบริษัทอะไรจะเสียภาษีมากกว่ากันค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 373. ตอบคุณ Daw

  ต้องยื่นแบบเสียภาษี ภงด.90 ครับ ผมดูแล้วเหมือนกับปล่อยกู้ แล้วรับดอกเบี้ย ซึ่งก็เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(4) ซึ่งจะหักค่าใช้ไม่ได้ครับ แต่หักลดหย่อนได้ตามปกติ

  ตอบกลับตอบกลับ
 374. ตอบคุณ Joke1234

  ทางประกันชีวิตจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ครับ ให้ดูตามนั้น จะหักลดหย่อนได้เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตเท่านั้น ส่วนประกันสุขภาพกับอุบัติเหตุจะนำมาหักลดหย่อนไม่ได้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 375. อยากทราบว่า จะเปิดร้านรับจำนำเล่มทะเบียนรถจักรยานต์ จดทะเบี่ยนเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องยื่นเสียภาษี ภงด.90 หรือ ภงด.91 ค่ะ และหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 376. ทำประกัน เบี้น 1 แสน จะรู้ได้ ไงว่าลดได้ 1 แสน เต็ม คิดกัน ยังไง

  คือ เอา รวมกับ รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังหักค่าใช้จ่าย

  เลยช่ายไหมครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 377. ตอบคุณสอิ้ง

  ผมแนะนำว่าให้คุณสอิ้ง ส่งจดหมายถึงกรมสรรพากร ให้เจ้าหน้าที่ตอบมาเป็นลายลักษณ์อักษรจะดีกว่าครับ ซึ่งคำตอบที่ผมตอบนั้นก็เอามาจากที่สรรพากรเคยตอบไว้เช่นกัน

  ตอบกลับตอบกลับ
 378. ขอถามเพิ่มเติมนะคะ พอดีถามเข้าไปในสรรพากร Call Center เค้าตอบว่าต้องยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะด้วย ก็เลยไม่เข้าใจ แล้วก็ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือนเค้าก็บอกว่าให้ไปยื่นจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยเพราะถือเป็นการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ รบกวนให้ความกระจ่างด้วยค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 379. ตอบคุณสอิ้ง

  ดอกเบี้ยรับ เมื่อถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ไปแล้ว กฎหมายให้เราเลือกไม่ต้องนำมารวมคำนวณตอนสิ้นปีก็ได้ หักแล้วจบเลยครับ

  ส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะ หากไม่ได้ได้มีการประกอบอาชีพให้กู้ยืมเงิน และการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวมิได้มีการหาเงินจากที่อื่น (พูดง่ายๆ ใช้เงินตัวเอง) การให้กู้ยืมเงินดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ตามมาตรา 91/2 (5) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่อย่างใด

  ตอบกลับตอบกลับ
 380. เป็นบุคคลธรรมดาให้บริษัทฯ กู้ยืมเงิน รับดอกเบี้ยทุกเดือน และถูกบริษัทฯหัก ณ ที่จ่ายไว้ 15% แต่ตอนสิ้นปีไม่ได้ยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ปี 2552 ) ต้องยื่นย้อนหลังหรือไม่ ถ้าต้องยื่นจะต้องเสียค่าปรับอย่างไรบ้างคะ แล้วต้องยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ ถ้าต้องยื่นต้องทำอย่างไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 381. ธิดารัตน์ คุ้มเขต says:

  เป็นผู้รับเหมาต่อเติมบ้านทั่วไป อยากทราบว่า ต้องเสียภาษีรูปแบบไหน ให้ถูกต้อง มีรายไม่แน่นอน ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 382. ตอบคุณกระต่าย

  บันทึกเป็นค่ารับรองเต็มจำนวน ไม่ต้องแยก Vat เพราะ Vat ขอคืนไม่ได้ กรณีนี้ตอนซื้อของ ต้องให้เค้าแยกบิล Vat ด้วยนะครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 383. กระต่าย says:

  ขอโทษที่ให้ข้อมูลไม่ครบค่ะ กาแฟ , น้ำตาล ซื้อมาให้แขกเท่านั้นไม่ใช่ให้พนักงาน แล้วแบบนี้ต้องบันทึกอย่างไรค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 384. ตอบคุณกระต่าย

  ทิซซู่ น้ำยาถูพื้น บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองสำนักงานได้ ส่วนค่ากาแฟ น้ำตาล บันทึกเป็นสวัสดิการพนักงาน ส่วน VAT สามารถขอคืนได้ทั้งหมด บันทึกเป็นภาษีซื้อ ตามปกติ

  ตอบกลับตอบกลับ
 385. กระต่าย says:

  ซื้อของใช้ในสำนักงาน เช่น ทิชชู่ , น้ำยาถูพื้น , กาแฟ ,น้ำตาล ฯ เวลาบันทึกบัญชี กาแฟ , น้ำตาล บันทึกเป็นค่ารับรอง , ส่วนอื่น ๆ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน แล้วยอด Vat ต้องบันทึกอย่างไรบ้าง

  ตอบกลับตอบกลับ
 386. ตอบคุณกระต่าย

  บริษัทที่จ่ายดอกเบี้ยให้น่าจะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 15% แล้ว เพราะฉะนั้นคุณกระต่ายมีสิทธิที่จะไม่นำเงินได้ดังกล่าวไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ประจำปี (ภงด.90) ก็ได้ กฎหมายให้สิทธิไว้ คือหักแล้วจบเลย

  เงินกู้ยืมหากบุคคลดังกล่าวมิได้มีการประกอบอาชีพให้กู้ยืมเงินมาก่อน และการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวมิได้มีการหาเงินจากที่อื่นมาโดยการกู้อยู่ด้วย (พูดง่ายๆ ใช้เงินตัวเอง) การให้กู้ยืมเงินดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ตามมาตรา 91/2 (5) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่อย่างใด

  ตอบกลับตอบกลับ
 387. กระต่าย says:

  ในปี 2552 เป็นบุคคลธรรมดาให้บริษัทกู้ยืมเงินตลอดปี ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน แต่ไม่ได้นำส่งภงด. 90 ต้องโดนเบี้ยปรับอย่างไรบ้าง และต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ ถ้าต้องจดมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

  ตอบกลับตอบกลับ
 388. ตอบคุณหน่อย

  ให้ยื่นแบบ ภงด.90 (ยื่นไม่เกิน 31 มีนาคม ของทุกปี) กับ ยื่น ภงด.94 (ไม่เกิน 30 กันยายน ของทุกปี)

  ตอบกลับตอบกลับ
 389. ดิฉันเปิดร้านขายเครื่องสำอางค์ในรูปแบบ francise เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ.2551 ยังไม่เคยเสียภาษ๊เลยค่ะ อยากเสียภาษีให้ถูกต้องค่ะ แต่ถามทางบริษัท เค้าก็ไม่ให้ความกระจ่าง รู้แต่ว่าต้องเสียภาษีในรูปแบบบุคคลธรรมดาค่ะ ยอดขายปีละ 1,400,000 บาทต้องทำอย่างไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 390. ตอบคุณ Tuk

  ประกันสังคม 6 แรกปี 2552 จำได้ว่าหัก 3% ส่วน 6 เดือนหลังหักเท่าเดิมคือ 5% เพราะฉะนั้นทั้งปีจะหักได้ไม่เกิน 7,200 บาท(สำหรับปี 2552 เท่านั้น)

  ตอบกลับตอบกลับ
 391. ตอบคุณ zygote

  มาจากการคำนวณภาษี พนักงานโสดที่มีเงินได้ไม่เกิน 20,000 บาท ผลคำนวณไม่มีภาษีต้องเสียครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 392. ดิฉันโหลด โปรแกรม ภงด. 91 ไปใช้ แต่ช่อง ประกันสังคม ไม่สามารถพิมพ์ 9000 บาท ได้คะ ไม่ทราบว่าต้องยังไงคะ โปรแกรมไม่ยอมให้ใส่ตัวเลขคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 393. ขอบคุณมากครับ

  -ตรงที่บอกว่าต่อเดือนไม่ถึง 20,000 ไม่ต้องเสียภาษีนี่ยังไงหรอครับ เพราะเคยมีคนบอกว่าเงินเดือนมากกว่า 15000 ต้องโดนหัก อีกอย่างผมไปดูในเว็บเค้าบอกว่าว่ารายได้ตั้งแต่ 12,500 ขึ้นไปต้องโดนหักครับ

  รบกวนด้วยครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 394. ตอบคุณมนป

  ภงด.94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) เพราะฉะนั้นเงินได้ของภรรยาให้ถือเป็นเงินได้ของสามี ยื่นรวมกัน การหักลดหย่อน LTF และประกันชีวิต หักลดหย่อนได้ทั้งคู่ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 395. ขอรบกวนถามค่ะว่า ภงด 94 สามีและภรรยามีเงินได้ทั้ง 2 คน ต้องแยกยื่น หรือต้องเอาของภรรยา ไปยื่นรวมกับสามีค่ะ แล้ว LTF ของภรรยาและเบี้ยประกันชีวิตของภรรยา จะหักได้หรือเปล่าค่ะ ถ้ายื่นรวม ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 396. ตอบคุณ zygote

  ปกติบริษัทที่จ้างคุณทำงานจะเป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งให้ (กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้เป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี)

  พอสิ้นปี คุณก็ยื่น ภงด.91 ไปตามปกติ รายได้เฉลี่ยไม่ถึง 20,000 หรือปีหนึ่งไม่ถึง 240,000 บาท ผลการคำนวณจะไม่มีภาษีต้องเสียนะครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 397. ถามแบบไม่รู้เรื่องเลยนะครับ

  ผมทำงานมา 3 ปี ไม่เคยยื่นเสียภาษีมาก่อนซึ่งก็คาดว่ารายได้คงยังไม่ถึง
  เงินเดือนปีที่1 – 9,000 บาท
  เงินเดือนปีที่2 – 10,000 บาท
  เงินเดือนปีที่3 – ปีนี้ทำกับ บ.ที่หักหัวคิวครับ ได้เงินเดือน 12,550 บาท (หักประกันสังคมแล้ว)
  คำถามแรกคือ ผมต้องเสียภาษีอะไรหรือไม่ครับ
  คำถามที่ 2 คือ ตอนนี้ผมย้ายมาทำงานที่ใหม่ เงินเดือน 17,000 หักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5 % ประกันสังคม 750 แล้วผมต้องเสียภาษีอีกเท่าไหร่อย่างไรบ้างครับ รบกวนตอบด้วยครับคือไม่รู้เรื่องเลยจริงๆครับ
  ขอบคุณมากครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 398. ตอบคุณ Sathit

  1.ถ้าจดทะเบียนสมรส ต้องถือเป็นเงินได้ของสามี แยกยื่นไม่ได้ครับ
  2.ต้องยื่นใหม่ครับ ควรจะยื่นเลย เพราะจะมีเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่จ่ายเพิ่ม ถ้าไปจ่ายปีหน้า เงินเพิ่มก็จะต้องจ่ายมากขึ้น

  ตอบกลับตอบกลับ
 399. รบกวนถามหน่อยครับ
  1. ภรรยามีรายได้แต่เป็นเงินได้มาตรา 40(2) สามารถยื่นแยกภาษีได้หรือไม่ครับ
  2. กรณีต้องยื่นภาษีใหม่เนื่องจากกรมสรรพากรบอกว่ายื่นแบบผิดต้องยื่นแบบ
  รวมคำนวนภาษี ต้องยื่นแบบภายในปีนี้หรือไม่ (เพราะต้องชำระเงินเพิ่ม)
  ขอบคุณครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 400. อภัย คงเพ็ชรศักดิ์ says:

  โปรแกรม มัน error

  Runtime Error ‘713’

  Class not registered

  You need the following file to be installed on your machine. MSSTDFMT.DLL

  มันขึ้นแบบนี้ครับ แก้ยังไงครับ ขอบคุณครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 401. ตอบคุณ katae

  1.ทำเรื่องขอคัดเอกสารที่สรรพากรได้เลย เดี่ยวนี้เค้ามีบริการคัดเอกสารแล้ว (มีเก็บค่าบริการ)
  2.ตามกฎหมายถือว่าเป็นเงินได้ต้องแสดงใน ภงด.90 ด้วยครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 402. ขอถามหน่อยค่ะ
  ข้อ 1. มีจดหมายมาจากสรรพากร ให้ไปพบบอกว่าขอเงินภาษีคืนเนื่องจากเรายื่นลดหย่อน บิดา มารดา ไปแต่อายุยังไม่ถึง 60 อยากทราบว่าเราจะขอดูแบบที่เรายื่นได้อย่างไร (นี่เป็นจดหมายครั้งที่ 2 ส่วนครั้งแรก สรรพากรให้ไปคืนเงินเนื่องจากว่าเรายื่นลดหย่อนเกี่ยวกับเบี้ยประกันสุขภาพ บิดา มารดา สรรพากรบอกไม่ได้แต่พอโทรไปคุยทางสรรพากรบอกไม่ต้องแล้วเรื่องเรียบร้อยไม่มีอะไรต้องคืนเงิน) แล้วแบบนี้จะทำอย่างไรได้บ้าง
  ข้อ 2. ถ้าเราเสียภาษีในแบบผู้มีเงินได้แบบเงินเดือน แล้วเราเกิดขายสินค้าได้ ทางบริษัทที่เราขายให้จ่ายเช็คเป็นชื่อเรา ๆ ควรต้องแสดงใน ภงด. 90/91 หรือ 94 ด้วยหรือไม่
  รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 403. รบกวนหน่อยนะคะ พอดีมีแนวข้อสอบถามเรื่องกฏหมายที่ออกใหม่ปี52 น่ะคะ เรื่องภาษีเงินดาวน์บ้านกับคนพิการ ช่วยอธิบายหน่อยนะคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 404. ตอบคุณเกตุชีวิต

  เงินค่าช่วยเหลือค่างานศพ เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 42(10) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ถือเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 405. ตอบคุณแตงโม

  ได้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 406. คุณวรพณา says:

  อยากรู้วิธีการคำนวณภาษีกรณีเลิกจ้างตามอายุงานค่ะ รบกวนหน่อยค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 407. เกตุชีวิน says:

  การจ่ายเงินเป็นเจ้าภาพงานศพบิดา,มารดา,บุตร ให้กับพนักงานถือเป็นเงินได้ของพนักงานหรือไม่ และต้องนำมารวมคำนวณหรือไม่อย่างไร

  ตอบกลับตอบกลับ
 408. ในการยื่นภาษี ภงด.91 สามารถแยกยื่นดังนี้.-
  1.เงินเดือนที่ได้รับ คำนวณในแบบ ภงด.91
  2.เงินชดเชย คำนวณในใบแนบ
  3.เงินกองทุน คำนวณในใบแนบ
  นำข้อ 1+2+3 หัก หนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย แล้วทำการยื่นแบบแสดงการชำระภาษี ได้หรือไม่

  ตอบกลับตอบกลับ
 409. ตอบคุณแตงโม

  1.นำมาภาษีที่คำนวณได้ตาม ภงด.91+ภาษีที่คำนวณได้ตามใบแนบ-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กองทุนหรือของบริษัท)
  2.ไม่มีครับ
  3.ต้องลองยื่นดูครับ เมื่อก่อนถ้าใช้ใบแนบยื่นไม่ได้ แต่ปัจจุบันไม่แน่ใจว่าเค้าปรับปรุงระบบหรือยัง

  ตอบกลับตอบกลับ
 410. 1.ในการยื่นภาษีดังกล่าว จะต้องนำภาษีที่คำนวณจากแบบ ภงด.91 บวก กับจำนวนภาษี ( กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ที่คำนวณในใบแบบ แล้วทำการยื่นภาษี
  2.ใบแบบ ภงด.91 ที่ใช้สำหรับคำนวณมีตัวอย่างหรือไม่
  3.กรณีนี้จะสามารถยื่นผ่านอินเตอร์เนตได้หรือไม่
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 411. ตอบคุณแตงโม

  ถ้าเป็นสมาชิกกองทุนเกิน 5 ปี สามารถใช้สิทธิแยกยื่นแบบได้ (ต้องใช้ใบแนบ ซึ่งจะคำนวณภาษีแยกกัน แล้วนำผลการคำนวณในใบแนบมารวมที่แบบ ภงด.91 อีกที)

  ตอบกลับตอบกลับ
 412. ตอบคุณปิ่นโต

  ถูกต้องครับ แต่ในส่วนของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้นำยอดเงินตามหนังสือรับรองการหักภาษีมาบวก หรือจะดูในแบบแสดงรายการคำนวณภาษีก็ได้ ซึ่งกองทุนจะให้มาพร้อมเช็ค

  ตอบกลับตอบกลับ
 413. เรียน คุณเกียรติชัย

  ในกรณีที่ได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น ในการยื่นแบบ ภงด.91 สามารถยื่นแบบแยกได้หรือไม่ เนื่องจากจะทำให้ฐานในการคำนวณภาษีต่ำลง

  ตอบกลับตอบกลับ
 414. เพิ่มเติม การยื่นแบบ ภงด.91 ในการคำนวณภาษี ให้นำเงินเดือนที่ได้รับ บวก รายได้จากการชดเชย (หัก 300,000.00บาท) บวก เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (หักเงินสมทบของตนเอง) ถูกต้องหรือไม่

  ตอบกลับตอบกลับ
 415. ตอบคุณปิ่นโต

  ยื่น ภงด.91 ในช่วงเดือนมีนาคม ของปีถัดไป

  ตอบกลับตอบกลับ
 416. เรียนคุณเกียรติชัย
  เนื่องจากถูกเลิกจ้าง ทำให้มีรายได้เงินชดเชยจำนวน 800,000.00บาท และเงินกองทุน 750,000.00บาท สอบถามว่าจะต้องยื่นเสียภาษีอย่างไรบ้าง ต้องยื่น ภงด.90 / 91.

  ตอบกลับตอบกลับ
 417. ขอบคุณสำหรับ ข้อมูลดี ๆ

  ตอบกลับตอบกลับ
 418. ตอบคุณเป็ด

  ปกติบริษัทต้องเป็นผู้คำนวณภาษีและหักภาษี ณ ที่จ่าย การรับเงินเดือนสามารถรับเป็นเงินสดได้ครับไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใด (เงินเดือนถ้าน้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือนจะไม่มีภาษีต้องเสียครับ)

  ตอบกลับตอบกลับ
 419. ตอนนี้เงินเดือน 19250 หักประกันสังคมไปแล้ว ต้องทำรื่องเสียภาษีหรือป่าวคะ แล้วถ้าทำต้องทำไงบ้างคะ ทำงานมา 4 เดือนรับเงินเดือนเป็นเงินสด จะมีปัญหาอะไรหรือป่าวคะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 420. ตอบคุณ KOB

  ควรจะศึกษาดูก่อน ถ้าไม่มั่นใจค่อนจ้างที่ปรึกษาก็ได้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 421. ขอถามความเห็นครับ ในกรณี ที่ มีการข้อเช่าที่ในระยะยาว 15 ปี ค่าเข่าทั้งหมด 10 ล้าน
  เราควรจะจ้างที่ปรึกษาช่วยในการวางแผนการเสียภาษีเงินได้ ภาษีที่จะประหยัดได้ จะคุ้มค่า กับ ค่าจ้างที่ปรึกษามั้ยครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 422. ตอนแรกแยกยื่นค่ะ แต่ไปยื่นที่เขต โดนบอกให้ยื่นรวมและให้กรอกใหม่เพราะมีค่าคอมเนี่ยค่ะ รมเสียค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 423. ตอบคุณ Antz

  ถูกต้องครับ แต่แนะนำว่าควรจะแยกยื่นดีกว่า จะประหยัดภาษีมากกว่า

  ตอบกลับตอบกลับ
 424. ขอบคุณนะคะ แบบนี้ก็แสดงว่า เวลาคิดหักค่าใช้จ่ายคือ (เงินเดือนสามี + ค่าคอมดิฉัน) x 40% บวกกับ (เงินเดือนดิฉัน x40%) ถูกรึปล่าวค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 425. ตอบคุณ Antz

  เนื่องจากเงินได้ของภรรยาให้ถือเป็นเงินได้ของสามี เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็จะหักได้ฝ่ายเดียวครับ ยกเว้นเงินได้ตามมาตรา 40(1)เงินเดือนหรือค่าจ้าง ถึงจะหักได้ฝ่ายละ 40% ไม่เกิน 60,000 บาท หรือจะแยกยื่นก็ได้

  ตอบกลับตอบกลับ
 426. กรณี ภงด90 เป็นสามีภรรยากัน ยื่นแบบรวมค่ะ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ยังไงค่ะ คนละ ร้อยละ 40 ของเงินได้คือไม่เกิน 60,000 บาท หรือ รวมกันแล้วไม่เกิน 60,000 บาทค่ะ เนื่องจากเป็นสามีภรรยาน่าจะหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น แต่ทางสรรพากรแจ้งว่าได้แค่ 60,000 บาท แบบรวมสองคนแล้ว

  ตอบกลับตอบกลับ
 427. ตอบคุณพรรณีกา

  ภงด.94 หรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) โดยยื่นปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนกันยายน

  ตอบกลับตอบกลับ
 428. นอกจากจะยื่นแบบ พภ.30 เป็นประจำทุกเดือน แล้วต้องยื่น แบบ ภงด.94 แบบครื่งปี กี่ครั้ง ในแต่ล่ะปีช่วงเวลาไหนค่ะ… นอกจากยื่นแบบที่ว่ามาแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรอีกหรือเปล่าค่ะ …หรือต้องยื่นแบบอะไรเพ่ิมเติมอีก

  ตอบกลับตอบกลับ
 429. จุไรรัตน์ says:

  ขอบคุณค่ะ ขณะนี้ได้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วค่ะ รอทางสรรพากรติดต่อมา
  อยากทราบว่าขั้นตอนการอุทธรณ์เค้าจะสอบถามข้อมูลเราอีกรึไม่คะ

  กลัวเอกสารหายค่ะ เพราะตอนที่เราไปอุทธรณ์ เค้าให้เพียงกระดาษเปล่า เอ4 มากรอก ไม่มีแบบฟอร์มใดๆเลย แล้วก็เซ็นต์ชื่อคนรับ พร้อมวันที่เท่านั้น
  ไม่ีมีอะไรที่ระบุว่าเป็นแบบฟอร์มราชการเลยค่ะ
  ที่สำคัญกลัวเจ้าหน้าที่ฮั้วกันด้วยค่ะ เพราะอยู่ตึกเดียวกัน คิดมากไปรึเปล่าไม่ทราบ

  ตอบกลับตอบกลับ
 430. ตอบคุณจุไรรัตน์

  ลองเอาวิธีกรอก ภงด.91 ไปให้เค้าดูก็ได้ครับ ในนั้นมีระบุไว้ แต่คุณจุไรรัตน์ต้องนำเงินชดเชยมารวมคำนวณด้วย และนำเงินชดเชยไปกรอกลดหย่อนในหมวด ข.ข้อ 6 (ที่จริงก็มีค่าเท่ากัน คือบวกในเงินได้ และหักออกด้วยจำนวนเท่ากัน)

  มาดูข้อความในวิธีกรอกแบบแสดงรายการ ภงด.ปี 2552 อยู่หน้าที่ 2 ข้อ ข.
  “เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน (ไม่รวมถึงค่าชดเชยที่ลูกจ้างหรือพนักงานได้รับเพราะเหตุเกษียณอายุหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง) เฉพาะส่วนที่ไม่เกินค่าจ้างหรือเงินเดือน ค่าจ้างของการทำงาน 300 วันสุดท้ายแต่ไม่เกิน 300,000 บาท ทั้งนี้มีระยะเวลาการทำงานน้อยกว่า 5 ปี

  กรณีที่มีระยะเวลาการทำงาน 5 ปีขึ้นไปและเลือกนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้กับเงินได้อื่นก็จะได้รับยกเว้นเช่นเดียวกัน

  กรณีเลือกไม่นำมารวมคำนวณภาษี ให้นำไปแสดงรายการใบแนบ”

  สรุปก็คือถ้าอายุงานเกิน 5 ปีขึ้นใช้สิทธิแยกคำนวณได้ หรือไม่แยกก็ได้ แต่ถ้าอายุการทำงานไม่ถึง 5 ปี ต้องนำมารวมคำนวณในแบบ ภงด.91 เท่านั้น

  ตอบกลับตอบกลับ
 431. จุไรรัตน์ says:

  เนื่องจากโดนเลิกจ้างเมื่อปี 52 ได้ทำการยื่นแบบโดยไม่นำเงินชดเชยการเิลิกจ้างมาคำนวณ เนื่องจากเงินชดเชยไม่ถึง 3 แสน แต่สรรพรกรแจ้งว่ายกเว้นทั้ง
  จำนวนไม่ได้ เนื่องจากอายุงานไม่ถึง 5 ปี (อายุงาน 1 ปีกว่า) ต้องคำนวณตามกม.แรงงานด้วย เลยเกิดความสงสัย เพราะเคยอ่านข้อยกเว้นการคำนวณภาษีกรณีเลิกจ้าง ไม่พบว่ามีอายุงาน มามีส่วนเกี่ยวข้อง
  ขอความกระจ่างด้วยค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 432. ตอบคุณ Por

  แนะนำว่า ให้แยกคำนวณภาษีตามใบแนบดีกว่า จะได้ไม่ต้องเสียภาษีเพิ่ม ภาษีน่าจะเท่ากับที่ทางกองทุนคำนวณมาให้ ลองเข้าไปอ่านตาม Link นี้นะครับจะได้เข้าใจ http://www.kiatchai.com/archives/242

  ตอบกลับตอบกลับ
 433. รบกวนถามเรื่องภาษีเงินได้จาก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยค่ะ
  ลาออกจากบริษัทเก่าตอนกลางปี อายุงาน 6 ปี ได้เงินจากกองทุน 860,995 บาท ตามรายละเอียดดังนี้ค่ะ

  ลูกจ้างสมทบ (1) 389,404
  บริษัทสมทบ (2) 389,404
  ผลประโยชน์ (3) 99,534
  หัก ณ ที่จ่าย (17,347)
  รวม 860,995

  กองทุนได้หัก ณที่จ่ายโดยการคำนวณดังนี้
  รายได้ (2) + (3) 488,938
  ค่าลดหย่อน ปีละ 7 พันบาท (42,000)
  446,938
  ค่าใช้จ่าย 50% (223,469)
  Net Income 223,469
  W/H Tax (17,347)

  ปัจจุบันย้ายมาอยู่บริษัทใหม่เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนเดิมค่ะ อยากทราบว่าจะต้องยื่นภาษีอย่างไรคะ
  แยกยื่นหรือแยกรวมกับเงินเดือนปกติ และ ต้องคำนวณภาษีอย่างไรคะ
  ถ้าหากจะต้องนำมารวมกับรายได้ปกติทั้งหมด จะต้องเสียภาษีขั้น 30% แปลว่าจะต้องเสีย 30% x 488,938 = 146,681บาท คือต้องจ่ายเภาษพิ่มอีก 129,314บาทหรือคะ (146,681 – 129,314)

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 434. ลงโปรแกรม 90/91 ไม่ได้ค่ะ เครื่อง Vista ลงได้หรือเปล่าคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 435. ตอบคุณ p

  ไม่มีผลกับการยื่นเสียภาษีก่อนหน้านี้ จะมีผลกับการยื่นเสียภาษีหลังจดทะเบียนสมรส คือเงินได้ของภรรยาให้ถือเป็นเงินได้ของสามี ยกเว้นเฉพาะเงินเดือนเท่านั้นที่จะใช้สิทธิแยกยื่นเสียภาษีได้

  ตอบกลับตอบกลับ
 436. เคยยื่นเสียภาษีแล้ว แต่คราวนี้จะไปจดทะเบียนสมรสจะมีผลอะไรหรือเปล่าคู่สมรสมีรายได้แล้วจะมีผลใดเกิดขึ้นกับคู่สมรสหรือไม่ ถ้ามีผลจะมีผล ทุกการยื่นแบบเสียภาษีเลยหรือเปล่า

  ตอบกลับตอบกลับ
 437. ตอบคุณ May

  1.ใช่ครับ
  2.การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ใช้ราคาประเมิน (เข้าใจว่าสรรพากรคงกลัวว่าจะขายต่ำกว่าราคาตลาดมากๆ ซึ่งจะเป็นการเลี่ยงภาษี)

  ตอบกลับตอบกลับ
 438. รบกวนอีกรอบค่ะ
  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ตอบมา คือ ผู้ขาย ในที่นี้หมายถึง ผู้จัดการมรดก (คุณลุง) ใช่หรือเปล่าค่ะ
  ถ้าใช่
  1. ต้องนำไปคำนวณรวมกับภาษีประจำปี คือ ภงด.90 ใช่ไหมค่ะ
  2. รายได้จากการขายคือ รายได้ที่เป็นราคาประเมิน หรือ ราคาขายตามสัญญาซื้อขาย
  ถ้าไม่ใช่ จะต้องทำอย่างไงต่อค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ซึ่งจะขอคืนด้วย ภงด. อื่น ได้หรือเปล่าค่ะ

  หมายเหตุ
  1. ใบเสร็จการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ออกจากกรมที่ดิน
  ระบุเป็นชื่อคุณตา (คู่สัญญา) เป็นชื่อของ May
  2. สินทรัพย์ที่ทำการขายเป็นมรดก โดยมีทายาทหลายคน

  ตอบกลับตอบกลับ
 439. ตอบคุณ MAY

  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จะหักจากผู้ขาย ถือเป็นเครดิตภาษี สามารถนำมาหักออกจากภาษีเงินได้ที่ยื่นประจำปีได้ (ขอคืนภาษีได้)

  ตอบกลับตอบกลับ
 440. ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
  ได้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง(ติดจำนองกับแบงค์อยู่) ของคุณตา(เสียชีวิตแล้ว) ซึ่งมีผู้จัดการมรดกเป็นคุณลุง ในราคา 700,000 บาท
  แต่เมื่อไปทำการโอนสิทธิ์และจำนองต่อกับแบงค์ เมื่อไปดำเนินเรื่องกับทางกรมที่ดิน พนักงานกรมที่ดิน ได้คำนวณราคาประเมินไว้ในราคา 1,184,160 บาท
  เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายการซื้อขายอสังหาฯ ตามนี้
  1.จดทะเบียนผู้จัดการมรดก
  2.ค่าธรรมเนี่ยมการโอน
  3.ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (49,208 บาท)
  4.อากรสแตมป์
  5.ค่าจำนอง (ได้ทำเรื่องจำนองต่อกับทางเเบงค์)

  อยากทราบว่า
  1.ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นี้สามารถขอคืนได้ไหม แล้วถ้าได้ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

  ตอบกลับตอบกลับ
 441. ตอบคุณเจี๊ยบ

  การขายสินค้าพร้อมติดตั้ง ไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ขายลิฟท์พร้อมติดตั้ง ขายเครื่องจักรพร้อมติดตั้ง ขายแอร์พร้อมติดตั้ง ขายอุปกรณ์โทรศัพท์และตู้สาขาอุปกรณ์โทรศัพท์พร้อมให้บริการติดตั้ง (เพราะเจตนาต้องการขายสินค้าเป็นหลัก แล้วโดยธรรมเนียมแล้วผู้ขายต้องเป็นผู้ติดตั้งให้ เพราะผู้ซื้อทำไม่เป็น)

  แต่ถ้ามีการแยกค่าติดตั้งออกมาจากราคาสินค้า ค่าติดตั้งหรือค่าประกอบถือเป็นค่าจ้างทำของต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ

  ส่วนเรื่องการเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล ไม่สามารถทำได้ครับ แต่สามารถจดทะเบียนเปิดบริษัทใหม่ได้ ถือเป็นคนละส่วนกัน จะมีทั้ง 2 แบบเลยก็ได้ หรือในส่วนบุคคลธรรมดาที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ จะแจ้งยกเลิกก็ได้

  ตอบกลับตอบกลับ
 442. รบกวนคุณเกียรติชัยอีกครั้งนะค่ะ
  1.เป็นบุคคลธรรมดาแต่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่อยากจะเปลี่ยนเป็นนิติบุคคล (บจก.) โดยใช้ชื่อเดิมได้รึเปล่าค่ะ ถ้าได้ต้องทำอย่างไรค่ะ
  ถ้าไม่ได้รบกวนคุณเกียรติชัยแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 443. รบกวนคุณเกียรติชัยด้วยนะค่ะ
  1.ดิฉันขายกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งค่ะ กำลังจะเปิดบิลไปเก็บเงินลูกค้าโดยจะเปิดบิลรายการขายหนึ่งใบ ค่าบริการอีกหนึ่งใบเพื่อให้ลูกค้าหัก ณ ที่จ่ายแค่ค่าบริการ แต่ลูกค้ายืนยันว่าต้องหักทั้งยอดขายและค่าบริการรวมกันค่ะ ถ้าจะให้หักเฉพาะค่าบริการให้นำหนังสือจากสรรพากรมาให้โดยระบุว่าเป็นการขายสินค้าไม่ใช่บริการ ดิฉันต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปค่ะ ใช้เวลานานรึเปล่าค่ะ
  2.ข้อนี้สงสัยค่ะถ้าคนขายกับคนบริการคนละคนกัน แล้วต้องหัก ณ ที่จ่ายค่าบริการลูกค้าไม่ต้องตามไปหัก ณ ที่จ่าย คนขายสินค้าด้วยหรือค่ะ
  ดิฉันจะโทรไปถามสรรพากรก็ติดวันหยุดพอดี ต้องรบกวนคุณเกียรติชัยด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 444. ตอบคุณอ๊อฟ

  น่าจะได้คืนภาษีทั้งหมดนะครับ เพราะยอดเงินไม่สูงมากไม่เกิน 150,000 บาท

  ตอบกลับตอบกลับ
 445. ตอบคุณแอน

  กรณีไม่ได้ยื่นแบบจะมีค่าปรับอยู่ 2 ตัวคือค่าปรับอาญาไม่ยื่นแบบ น่าจะปรับ 200 บาท กับเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของภาษีที่ค้างชำระ

  ตอบกลับตอบกลับ
 446. ตอบคุณจรี

  1.มีค่าปรับอาญาไม่ยื่นแบบ 200 บาท หากมีภาษีค้างชำระ จะมีเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
  2.ไม่ได้ครับ (แต่ถ้าไม่นำไปรวมแล้วเค้าตรวจไม่เจอก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร)

  ตอบกลับตอบกลับ
 447. สอบถามหน่อยครับ ผมไม่มีงานทำ แต่มีรายได้จากดอกเบี้ยจากเงินปันผล ประมาน 60000 บาท เเล้ว เงินฝากกิงทุนอีก 70000 บาท ผมโดนหัก ณ ที่จ่าย 10 กับ 15% ไป ขอคืนจะคุ้มไหมครับ

  เเล้วผมยังมีเงินคืนจากประกันชีวิต แต่มันไม่ต้องเสียภาษี อีก 2 แสนกว่าบาท

  ของคุนมากครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 448. ตอบคุณมน

  ยังต้องนำมายื่นเพื่อคำนวณภาษีใหม่ และนำภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายมาเครดิตออกได้

  ตอบกลับตอบกลับ
 449. รบกวนสอบถามด้วยค่ะ

  เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ได้ยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ตไป และได้แจ้งหมายเลขบัญชีให้คนรู้จักโอนเงินเข้าไปจ่ายภาษีให้ทางเอทีเอ็ม (เพราะตัวเองอยู่ต่างจังหวัด) และเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา นัดเจอกับคนที่ฝากไปจ่ายและจะขอ slip ที่ได้จ่ายภาษีไปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน คุยกันไปมาจนได้ความว่าภาษีของเรายังไม่ได้จ่ายเลย

  วันนี้ได้โทรไปถาม customer service ของกรมสรรพากรแล้วได้ความว่า เราจะต้องไปดำเนินการจ่ายที่สำนักงานเอง และจะต้องจ่ายค่าปรับอีก 1.5% ต่อเดือนและจะต้องมีค่าปรับทางอาญาอีกไม่เกิน 2,000 บาท อยากสอบถามว่านอกจากนี้แล้วเราจะมีความผิดอื่นใดหรือไม่คะ เพราะกะว่าคงจะลางานไปจ่ายได้ก็คงสัปดาห์หน้าเลย T__T

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 450. ปี 51 ดิฉันทำงานกับบริษัท A เดือน ม.ค – พ.ค ไม่เคยถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเลย แล้วลาออกมาทำงานกับที่บริษัท B เดือน มิ.ย – ธ.ค และถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกเดือน ขอถามว่า
  1. ดิฉันยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด 91 ถ้าดิฉันจะุไปยื่น จะมีความผิดและถูกปรับหรือไม่
  2. ถ้าดิฉันจะยื่นขอคืนภาษี แต่จะเอาเฉพาะรายได้และยอดหัก ณ ที่จ่าย จากบริษัท B ไปคำนวณได้หรือไม่

  หรือดิฉันควรทำอย่างไร รบกวนแนะนำด้วยคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 451. ขอบคุณค่ะ

  ขอถามเพิ่มเติมค่ะ กรณีที่เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไปแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องยื่นเป็นเงินได้ประจำปีอีกใช่หรือไม่

  ตอบกลับตอบกลับ
 452. ตอบคุณมน

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงส่วนที่ซื้อเพิ่มเติม RMF และ LTF ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่สรรพากรกำหนด จะได้รับการยกเว้นภาษีครับ
  ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(1) ลองอ่านเรื่องการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่นี่ดู http://www.kiatchai.com/archives/242

  ตอบกลับตอบกลับ
 453. อยากทราบว่าการออกจากงานและได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากนายจ้าง ถือเป็นเงินได้ประเภทใดคะ และนำมารวมเป็นรายได้เพื่อคำนวณการซื้อ LTF ด้วยได้หรือไม่ เพราะการซื้อ LTF เพื่อลดหย่อนภาษี จะได้สูงสุด 15% ของเงินได้ใช่ไหมคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 454. ตอบคุณนิติกานต์

  การสมัครสมาชิกกองทุนไม่มีข้อกำหนดแล้วแต่บริษัทจะเป็นผู้กำหนด แต่โดยปกติน่าจะสมัครใหม่ได้ไม่เกิน 2 ครั้งครับ บางครั้งที่ผมเคยเห็นมาไม่อนุญาตให้ลาออกจากกองทุนถ้าไม่ได้ลาออกจากงาน

  ตอบกลับตอบกลับ
 455. นิติกานต์ says:

  อยากทราบว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถลาออกสองครั้งแล้วมาสมัครอีกได้หรือเปล่า มีกฎอะไรบ้าง ทำงานมา23ปี ครั้งแรกที่ลาออกเพราะกองทุนขาดทุนมาก ครั้งที่สองเป็นความจำเป็น อยากทราบว่าถ้าครั้งที่สามจะสมัครได้หรือเปล่า

  ตอบกลับตอบกลับ
 456. แนะนำว่าให้เปิดเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนดีกว่าครับ (คณะบุคคล ปัจจุบันสรรพากรไม่รับจดให้แล้ว ยกเว้นเป็นองค์กรมูลนิธิ ที่ไม่ได้มุ่งหวังในการทางการค้าหากำไร)

  ตอบกลับตอบกลับ
 457. รบกวนถามค่ะ

  ดิฉันเปิดบริษัทจำกัดมา ประมาณ 5 ปี เพื่อรับสั่งทำออเดอร์จากลูกค้าซึ่งมีรายเดียว (ลูกค้าเดิมที่เคยติดต่อสมัยทำงานเป็นพนักงานบริษัท) ยื่นภาษีขาดทุนมาตลอด ถ้าต้องการปิดบริษัท (ทำส่งออก)เนื่องจากขาดทุนต่อเนื่อง ถ้าต้องเปิดใหม่ควรเป็นละกษระใดดีระหว่าง หจก หรือ คณะนิติบุคคล
  ขอบคุณค่ะ รชต

  ตอบกลับตอบกลับ
 458. ขอบคุณมากค่ะ สำหรับคำตอบ

  ตอบกลับตอบกลับ
 459. ตอบคุณเบน

  เป็นเรื่องปกติครับ ถ้ายื่นเป็นครั้งแรก ทางสรรพากรจะขอตรวจสอบเอกสาร โดยให้ส่ง Mail หรือ Fax เอกสาร ไป ถ้าทุกอย่างถูกต้องทางสรรพากรก็จะคืนภาษีให้

  ส่ง Mail เร็วกว่า แล้วก็สะดวกครับ

  ไม่ลงรายได้ของภรรยา อาจจะผิด ถ้าขอภาษีคืนเกินกว่าที่ควรจะได้รับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 460. รบกวนหน่อยนะค่ะ /ตอนนี้ได้ทำการยื่นแบบภวด.91 ของสามีผ่านเน็ดค่ะ ยื่นไปเมื่อต้นเดือน มี.ค. ดิฉันเข้าไปตรวจสอบการคืนภาษีตลอด แต่ระบบบอกว่ากำลังดำเนินการตรวจสอบเอกสาร… พอวันนี้เข้าไปตรวจสอบอีกรอบกรมสรรพกรบอกว่าขอเอกสารเพิ่ม 1.หนังสือรับรอง 40(1) ของผู้มีเงินได้(สามี) และ 2. ภรรยามีเงินได้ (คือตอนกรอกแบบดิฉันติด๊ว่าภรรยาไม่มีเงินได้ คือเมื่อปี52 ที่ผ่านมาดิฉันได้รับจ้างทำงาน ประมาณ 6 ด มีรายได้ประมาณ 70000 บาท บริษัทหัก ณ . ที่จ่ายไปแล้ว 3เปอร์เซ็น แต่ยังไม่เคยขอคืนภาษี) โทรไปสอบถามที่สำนักงานเขตตามเบอร์ที่บอกไว้ เขาบอกว่าให้ส่งเอกสารไปเพิ่มเติม และให้ส่งหัก ณ . ที่จ่ายของภรรยาที่บริษัทออกให้ตอนที่ทำงานปีที่แล้ว มีประมาณ 6 ใบค่ะ ตอนโทรไปเจ้าหน้าที่เหมือนไม่อยากคุยกับเรา พูดเร็วมากฟังไม่รู้เรื่อง เหมือนเรับพูดไห้จบ ๆ ไปแล้วก็วางหู โทรติดยากมาก … เลยอยากถามว่าต้องนำเอกสารไปส่งเองที่สรรพกรเขต หรือว่าส่งทางเมล์ดีค่ะ คิดว่าอย่างไหนเร็วกว่ากันค่ะ แล้วตอนแรกที่เราไม่ได้ลงรายได้ของภรรยาไม่ทราบว่ามีความผิดหรือเปล่าค่ะ /ขอบคุณมากสำหรับคำตอบน่ะคะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 461. ตอบคุณ Top

  เดี่ยวจะมาตอบให้นะครับ รบกวนคุณ Top สอนผมบ้างซิครับ กำลังสนใจเรื่องนี้อยู่เลย (Adsence,Amazon)

  1-2.ตอบคำถามที่ถามมานะครับ หลักการภาษีระบุไว้อย่างนี้ว่า แหล่งเงินได้ที่เกิดนอกประเทศ มีอยู่ 3 กรณีด้วยกันคือ
  ก. หน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ
  ข. กิจการที่ทำในต่างประเทศ
  ค. ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ
  โดยมีเงื่อนไขว่า เงินได้ที่เกิดจากแหล่งนอกประเทศ จะต้องเสียภาษีแก่รัฐบาลไทย ต้องมีองค์ประกอบครบ 2 ประการคือ (1)เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้น (อยู่ในประเทศไทยเกิน 180 วัน) และ (2) นำเงินได้ดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกัน

  ส่วนหลักฐานก็ใบแจ้งเข้าบัญชี ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ครับ และถ้าคุณ Top ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย ก็สามารถนำมาเป็นเครดิตภาษีได้ครับ

  3.ข้อนี้ผมขอตอบหลังไมท์นะครับ ติดต่อผมทาง eMail ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 462. ขอสอบถามครับ

  1.ผมเป็นพนักงานประจำของบริษัทแห่งหนึ่งมีรายได้ 70k ต่อเดือน ผมก็ยื่น ภงด 91 ปกติ ok ครับ
  แต่ /2. ผมทำอาชีพเสริมโดยหาเงินทางเน็ต โดยรับทำโฆษณาให้กับ บ.ที่อยู่ต่างประเทศและโฆษณาผมก็ปรากฏอยู่ที่ต่างประเทศ โดยผมรับค่าตอบแทนเมื่อผมขายสินค้านั้นได้ และเขาก็ส่งเงินมาให้ผมเป็นเช็คบ้าง โอนผ่านธนาคารข้ามประเทศบ้างและได้ทุกเดือน ทีนี้เรื่องภาษีผมต้องจ่ายแบบไหนครับ และต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ เพราะมันไม่มีหลักฐานอะไรเลย
  3.และถ้ไม่ได้ยื่นโอกาศที่เขาจะตรวจสอบมีมากน้อยแค่ไหนครับ

  ขอบคุณครับ

  top

  ตอบกลับตอบกลับ
 463. ตอบคุณสยาม

  1.น่าจะกรอกยอดเงินลงไปได้เลยนะครับ
  2.ใช่ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 464. ตอบคุณนฤมล

  1.ใช่ครับ
  2.ค่าธรรมเนียมโอน หักลดหย่อนไม่ได้
  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สามารถใช้สิทธินำมารวมคำนวณภาษีหรือไม่นำรวมคำนวณภาษีก็ได้
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีถือครองเกิน 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี จะได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 465. 1.อยากทราบว่า จะกรอก ภงด90 ในเน็ต ลดหย่อนอุปการะคนพิการ
  ต้องระบุอะไรบ้าง แค่หมายเลขบัตร13หลัก เหมือนลดหย่อนบิดามารดาหรืือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

  2. ถ้ามีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากประจำปีละ 20,000 บาท ไม่มีรายได้อื่น สามารถยื่น ภงด90 ได้ไหมครับ (เข้าใจว่ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะยื่นแบบ) เพราะว่าอยากได้คืนภาษีหัก ณ.ที่จ่าย15% ของดอกเบี้ยที่จ่ายไปครับ

  ขอบคุณล่วงหน้า
  สยาม

  ตอบกลับตอบกลับ
 466. ขอความรู้ค่ะ

  เป็นพนักงานบริษัท ผ่อนทาวน์เฮ้าส์ 4 ปี 2 เดือน แต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เตรียมตัวขายแต่ไม่ได้ซื้อบ้านใหม่ ได้ลองใช้โปรแกรมคำนวนค่าใช้จ่ายการซื้อขายอสังหาฯ ดังนี้
  1.ค่าธรรมเนียมโอน (0.01%) 143 บาท
  2.ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 25050 บาท
  3.ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ (3.3%) 47190 บาท

  อยากทราบว่า
  1.ถ้าจะยื่นแบบภาษี 53 ปีหน้า ต้องใช้ ภงด 90 ใช่ไหมคะ
  2.และมีรายการใดบ้างที่ลดหย่อน หรือได้คืนภาษี

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
  นฤมล

  ตอบกลับตอบกลับ
 467. ตอบคุณจิ๊บ

  นำโปรแกรมคำนวณภาษีมากรอกครับ ไม่ยากหรอก ทดลองทำดูก่อน

  ตอบกลับตอบกลับ
 468. อยากทราบว่าถ้ากรณีเงินเดือนภายใน 1 ปี รวมกันแล้วได้เงิน 156,000 บาท และในแต่ละเดือนจะโดนหักภาษี 650 บาท ( ภาษีที่โดนหักจะมีของประกันสังคมและบริษัทหักไว้ค่ะ รวมแล้วทั้งหมด 5 % ค่ะ ) อยากทราบว่าถ้าไปยื่นแบบเสียภาษีแบบ ภงด.91 แล้ว ต้องการจะขอเงินภาษีคืนจะมีวิธีการคิดอย่างไรค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 469. ตอบคุณอ้วน

  ถ้ายื่นทางอินเตอร์เน็ต ยังไม่ต้องส่งเอกสาร แต่ถ้าสรรพากรตรวจสอบแล้วมีข้อสงสัย เค้าจะให้เราส่งเอกสาร หรือ Fax เอกสาร เพื่อนำไปตรวจสอบ

  ตอบกลับตอบกลับ
 470. ตอบคุณ chaui

  ถ้ามีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ กฎหมายบังคับให้ยื่นแบบนะครับ ส่วนจะได้ภาษีคืนหรือไม่ ต้องดูที่ผลคำนวณ แต่ถ้ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 หรือปีละ 240,000 บาท ปกติจะไม่เสียภาษีครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 471. เนื่องจากต้องการหักลดหย่อนบิดา ต้องยื่นเอกสารให้กับทางสรรพากรหรือเปล่าค่ะ เพราะดิฉันยื่นเสียภาษีทางเน็ตค่ะ ตอนนี้บิดาอายุ 62 ปี แต่ที่ปีที่ผ่านๆ มายังไม่เคยหักลดหย่อนบิดาเลยค่ะ (บิดาอยู่ต่างจังหวัดด้วยค่ะ)

  ขอบคุณมากค่ะ
  อ้วน

  ตอบกลับตอบกลับ
 472. พอดีลาออกจากงานมาเกือบ ห้าปีตอนนี้รับเหมาจัดสวน ไม่เคยยื่นภาษีบุคุคลธรรมดาเลยคะ เพราะไม่ได้จดทะเบียนบริษัทอะไรเลย แต่เวลาลูกค้าจ่ายเงินเค้าจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตลอดคะ ดิฉันจะทำอย่างไรได้บางคะ เพื่อที่จะขอภาษีคืนได้บางคะ เพราะระหว่าง ห้าปีที่ ทำงานรับเหมามา ไม่คืนยื่นเลยคะ ช่วยตอบดฺฉันหน่อยนะคะ และ ก็กลัวที่ไม่ยื่นเพราะว่า จะต้องเสียเพิ่ม ประมาณนี้

  ตอบกลับตอบกลับ
 473. ตอบคุณ MoMOD

  เนื่องจากมีเงินได้ประเภทอื่นนอกจากเงินเดือนด้วยจึงต้องยื่น ภงด.90
  ภรรยาที่จะนำมาหักลดหย่อน ต้องจดทะเบียนสมรสครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 474. ตอบคุณ poona

  ถ้าเคยเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตอนสิ้นปี สามารถขอคืนภาษีได้ครับ (ต้องดูผลการคำนวณด้วย)

  ตอบกลับตอบกลับ
 475. ตอบคุณฝน

  รับเงินรายได้ในปีไหน ให้ถือเป็นเงินได้ของปีนั้นครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 476. ตอบคุณ kingyok

  เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่นำมาหักลดหย่อนได้ต้องไม่เกิน 15% ของรายได้ครับ
  การหักลดหย่อนเงินสะสมกองทุนต้องเป็นหนังสือรับรองของกองทุน

  ตอบกลับตอบกลับ
 477. ตอบคุณทิวลิป

  กรณีลืมนำค่าลดหย่อนมาหัก (ประกันชีวิต) ต้องยื่นแบบเพิ่มเติม

  ตอบกลับตอบกลับ
 478. รบกวนสอบถามเรื่องคู่สรมรส ถ้าไม่ได้จดทะเบียนจะสามารถนำมา
  หักภาษีได้หรือไม่ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

  ตอบกลับตอบกลับ
 479. จาก MOMOD รบกวนตอบด่วนด้วยนะค่ะ คือ ไม่เข้าใจว่าจะต้องเสีย 91 หรือ 90 ดี จะครบวันจ่ายแล้ว

  ตอบกลับตอบกลับ
 480. รบกวนสอบถามเรื่องภงด.90-91 คือว่า ช่วงเดือน มค.-กค.52 ทำงานที่บริษัท แต่ช่วงเดือน กย.-ธค.52 ออกจากบริษัทมารับทำงาน FREELANCE มีใบหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% ด้วย 2 ใบ ไม่ทราบว่าต้องนำเงินได้มาคำนวนภาษีด้วยหรือไม่ และ ต้องชำระภาษีประเภทไหน จะเป็นแบบ 90 หรือ 91 ดี

  ตอบกลับตอบกลับ
 481. ลืมบอกค่ะ โสด และไม่มีประกันอื่นๆค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 482. อยากทราบว่ามีเงินเดือนๆ ละ 10,000 บาท ยื่นภาษีแล้ว จะสามารถขอคืนภาษีได้หรือเปล่าคะ และได้ประมาณเท่าไหร่คะ ขอบคุณค่ะ ไม่รู้เรื่องเลย

  ตอบกลับตอบกลับ
 483. อยากถามว่า ในปี 52 ทำงานที่โบรกเกอร์ประกันแห่งหนึ่ง ประมาณ6เดือนคะ แล้วลาออกไปทำงานที่อื่น ประมาณ3 เดือน แต่งานที่ทำใหม่ไม่ถูกใจ เลยกลับมาทำที่เดิม จนถึงสิ้นปี52 คิดแล้วในปีภาษีนั้น ทำงานทั้งหมดประมาณ 8 เดือน รายได้ปี่52 เท่ากับ 66000 แต่พอปลายเดือนมีนา 53 ทาง บริษัทแจ้งว่า เราต้องจ่ายภาษี เพราะมีรายได้เกิน 60000 บาท แต่รายได้นั้นรวมค่าจ้างรายวันและคาคอมมิชชชั่นด้วย และรายได้นั้นยังไม่ได้หักค่าลดหย่อนใด ๆ ทั้งสิ้น (โดยตามหลักภาษีแล้วรายได้ที่เราทำ อยู่ ใน ม.40(2) )
  อยากรู้ว่า เราจะต้องเสียภาษีในปีนั้นหรือไม่คะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 484. ขอบคุณค่ะคุณเกียรติชัย
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีค่ะ

  ที่ไม่เข้าใจอย่างแรกเลยก็คือ ประโยคที่ว่า เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 490,000 หากเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2552 ไม่เกิน 10,000 บาท ให้นำเงินสะสมนั้นลงในรายการ ค ข้อ 8 ได้เลย

  แต่ว่าพอเอาตัวเลขไปกรอกแล้วมันขึ้นว่าเกินสิทธิที่ได้รับยกเว้น ค่ะ

  ก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเลขที่กรอกลงไปมันถูกต้องรึเปล่าค่ะ

  ต้องเอาตัวเลขตรงไหนของใบหัก ณ ที่จ่ายมาลงค่ะ ต้องมีการบวกลบคูณหารกับอะไรตรงไหนรึเปล่าค่ะ

  คือ ว่าย้ายที่ทำงานช่วงเดือนพฤษภาคม 52 ค่ะ แล้วก็ตอนนี้มีหัก ณ ที่จ่าย ของที่เก่าแล้วก็ที่ใหม่

  รบกวนหน่อยนะคะ มือใหม่จริงๆ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 485. ทิวลิป says:

  ขอถามว่ากรณ๊ที่ยื่นแบบเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วและลืมนำเอาประกันชีวิตไปคำนวณด้วยจะต้องทำอย่างไรคะขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 486. ตอบคุณ kingyok

  น่าจะหมายถึงเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกรอกครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 487. ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ เนื่องจากตอนอยู่ที่ทำงานเก่าเขาจะยื่นภาษีให้ แต่พอเปลี่ยนที่ทำงาน ต้องยื่นเอง ก็เลยลองเข้ามายื่นทางอินเตอร์เน็ตดู แต่พอเริ่มต้นเท่านั้นแหล่ะตันเลย แค่ขั้นตอนที่ 1 เท่านั้น งงเป็นไก่ตาแตก ที่บอกว่า ถ้ามีเงินสะสมฯกรุณากรอกหัวข้อ ข ก่อน แล้วมันต้องลงยังไงเอาตัวเลขตรงไหนมาลงอ่ะ ไม่เข้าใจเลยค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 488. ตอบคุณบุญมาก

  ปัญหาของคุณบุญมาก รบกวนติดต่อทางสรรพากรพื้นที่โดยตรงจะดีกว่านะครับ ส่วนเรื่องการขอหักลดหย่อน ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย รบกวนคุณบุญมาก โทรไปที่ RD Call Center เพื่อปรึกษาปัญหาและวิธีการแก้ไขดีกว่าที่เบอร์โทร 0-2272-8000

  ตอบกลับตอบกลับ
 489. บุญมาก says:

  คำถาม
  1. ผมมีสิทธิ(ชอบโดยกฎหมาย)ที่จะได้เงินคืนหรือเปล่าคับ
  2. ถ้าได้แล้วผมต้องใช้เอกสารอะไรในประกอบการยื่นขอคืนคับ
  3. ถ้าไม่ได้ แบบนี้ โครงการต้องรับผิดชอบใช่ไหมคับ
  4. ผมแจ้งความโครงการได้ไหมครับ

  สืบเนื่องจากผมนายบุญมาก ปานมาศ (084-3847139) ได้ขอคืนภาษีประจำปี 2552 เป็นเงินจำนวน 26,615.61 บาท
  โดยยืนเอกสารประกอบคือ

  1.เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย
  2.เอกสารรับรองเบี้ยประกันชีวิต
  3.เอกสารรับรองดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย
  4.สัญญาจดจำนองของกรมที่ดิน
  5.สัญญาซื้อขายของกรมที่ดิน
  6.สัญญาเงินกู้ซื้อบ้านกับ ธ.กรุงไทย

  แต่ว่าได้รับเช็คคืนภาษีมาเพียง 2,061.52 บาทเท่านั้น
  โดยระบุเหตุผลมาเพียงว่า “คืนภาษีน้อยกว่าที่ขอเนื่องจากหักลดหย่อนค่าซื้ออาคารไม่ถูกต้อง
  เนื่องจากหนังสือสัญญาขายที่ดินระบุว่าขายเฉพาะที่ดินสิ่งปลูกสร้างเป็นของผู้ซื้อปลูกสร้างเอง
  ดังนั้นจึงไม่……………………..”

  แต่ความเป็นจริงคือผมซื้อบ้านกับหมู่บ้านจดสรรค์ โครงการ ปิยวัฒน์ 1(อ่างศิลา)และในเอกสารประกอบอื่นคือ เอกสารรับรองดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคาร และสัญญาเงินกู้ที่ทำกับธนาคาร ก็ระบุว่า กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยว

  จากข้อความข้างต้นนี้เองตกลงกลายเป็นว่าผมขอคืนภาษีส่วนของการซื้อที่อยู่อาศัยไม่ได้
  เพราะ ข้อความในเอกสารไม่ตรงเนี้ยเหรอคับ ตกลงเจ้าหน้าที่ ที่ตรวจสอบเอกสารเค้าตรวจสอบความจริงของเอกสารหรือว่า
  ความถูกต้องของข้อความในเอกสารกันแน่คับ

  แล้วผมยืนเอกสารขอคืนไปตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2553 แล้วเนื่องต้องการนำเงินตรงส่วน
  มาใช้จ่ายภายในบ้าน แต่ถึงตอนนี้จะคบ 2เดือนแล้วนะคับ

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เนื่องจากหลังยืนแบบผ่าน Internet ได้มีการขอเอกสารประกอบการขอคืนภาษีมา
  แต่เนื่องจากเอกสารที่ผมมีอยู่ ขณะนั้นมี่ไม่ครบผมจึงได้ Fax เอกสารเท่าที่มีอยู่ก่อนไป
  เป็นครั้งแรกในประมาณวันที่ 10 ก.พ. 53 และส่งเอกสารเพิ่มเติมไปอีกครั้ง ในวันที่ 26 ก.พ. 53

  ต่อมาในวันที่ 9 มี.ค. 53 ได้รับ เช็คครั้งแรก ระบุจำนวนเงิน 2,0xx ระบุเหตุผลว่าไม่มีเอกสารการลดหย่อนซื้อที่อยู่อาศัย
  ผมก็เลยต้องลางาน วันที่ 10 มี.ค. 53 เพื่อไปติดต่อที่สำนักงานเพราะโทรไปแล้ว ตามเบอร์ระบุไว้ในเอกสารแต่ไม่มีคนรับเลย

  (ก่อนหน้านี้ได้โทรเข้าระบบ สรรพากรกลาง แจ้งว่าให้ติดต่อที่คุณ ศรนรินทร์ ผู้วิเคราะห์แบบ)

  เมื่อไปเจอคุณศรนรินทร์ ในวันที่ 10 มี.ค. เค้าก็แจ้งว่าได้ Canceled เช็คที่ผมได้รับไปแล้วเนื่องจากว่าผมส่งเอกสารมา 2 รอบ จึงได้เอกสารมาประกอบที่หลัง แล้วก็บอกว่า OK แล้วให้กลับไปได้ เพราะว่าได้รับเอกสารที่ส่งมาเพิ่มแล้ว
  แต่ว่าตอนที่ส่งเอกสารไปครั้งแรกหลังจากนั้นก็ได้รับจดหมายและขอความใน Web สรรพกร ว่าต้องการเอกสารเพิ่มคือ สัญญาขายที่แสดงการโอนกรรมสิทธิ์ในปี 52 และ เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งทางบริษัทให้มาที่หลัง พอได้รับจดหมายและเอกสารเพิ่มผมก็
  รีบ Fax ไปให้เลย คือ

  1.เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย
  2.สัญญาจดจำนองที่ดินเป็นประกัน
  3.สํญญาขายที่ดิน (เอกสารที่ได้รับในวันที่ไปโอนและจดจำนองกับ Bank)
  4.โฉนดที่ดิน หน้า-หลัง
  5.ใบเสร็จที่ได้รับจาก โครงการ

  **คือว่าไม่รู้ว่าเจ้าหน้าเค้าต้องการตรวจสอบอะไรก็เลยเอกสารไปก่อนจะได้ใช้ประกอบ
  การพิจารณาได้ คืออยากจะให้เห็นว่าผมเนี้ยซื้อบ้านในปี 52 ตามที่รัฐบาลประกาศจริงนะ
  (โอนกรรมสิทธิ์ วันที่ 23 มี.ค. 52)

  แต่พอวันที่ได้รับ เช็คครั้งที่ 2 กลายเป็นว่าในเอกสารสัญญาซื้อขายที่ดินไม่ Wording ว่าซื้อบ้านพร้อมที่ดินก็เลยตัดสินกันซะงั้น จริงๆแล้วในเอกสารอื่นก้อระบุอยู่ ทำไมถึงไม่ดูละครับ ??

  สิ่งสำคัญคือว่าผมซื้อและโอนบ้านภายในปี 52 ตามจริงหรือเปล่า ไม่ใช้เหรอคับ ???

  จากข้อความและเรื่องราวข้างต้น
  คำถาม
  1. ผมมีสิทธิ(ชอบโดยกฎหมาย)ที่จะได้เงินคืนหรือเปล่าคับ
  2. ถ้าได้แล้วผมต้องใช้เอกสารอะไรในประกอบการยื่นขอคืนคับ
  3. ถ้าไม่ได้ แบบนี้ โครงการต้องรับผิดชอบใช่ไหมคับ
  4. ผมแจ้งความโครงการได้ไหมครับ

  เบื้องต้นผมก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าซื้อบ้านพร้อมที่ดินจริงแล้วทำไมถึงไม่ได้ละ
  เพราะในเอกสารการกู้ก็ระบุเลขที่ โฉนดอยู่แล้วนี่คับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 490. บุญมาก says:

  ขอคืนภาษี
  คำถาม : จากข้อความและเรื่องราวข้างต้น
  คำถาม

  1. ผมมีสิทธิ(ชอบโดยกฎหมาย)ที่จะได้เงินคืนหรือเปล่าคับ
  2. ถ้าได้แล้วผมต้องใช้เอกสารอะไรในประกอบการยื่นขอคืนคับ
  3. ถ้าไม่ได้ แบบนี้ โครงการต้องรับผิดชอบใช่ไหมคับ
  4. ผมแจ้งความโครงการได้ไหมครับ

  เบื้องต้นผมก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าซื้อบ้านพร้อมที่ดินจริงแล้วทำไมถึงไม่ได้ละ
  เพราะในเอกสารการกู้ก็ระบุเลขที่ โฉนดอยู่แล้วนี่คับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 491. ตอบคุณกุ๊ก

  ต้องดูหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายว่า จ่ายให้บุคคล หรือร้านค้า
  ถือเป็นเงินได้ตามาตรา 40 (2) เงินได้จากการรับทำงานให้ ค่านายหน้า ค่าที่ปรึกษา
  ถ้ายื่นในนามร้านค้า หักลดหย่อนผู้เป็นหุ้นส่วนได้ ไม่เกิน 60,000 บาท มีแค่นี้ที่หักได้
  แต่ถ้ารายได้ทั้งปีไม่เกิน 30,000 บาท จะยื่นหรือไม่ยื่นเสียภาษีก็ได้

  ตอบกลับตอบกลับ
 492. ยึดตามหลักฐานที่นำมาหักลดหย่อนครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 493. มีข้อสงสัยอยากถามค่ะ ว่ากรณีจดทะเบียนพาณิชย์เป็นร้านค้าแล้วมีรายได้เป็นค่านายหน้าที่ขายสินค้าให้บ.ที่จำหน่ายรถมอเตอร์ไซด์,เครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ว่าเพิ่งจะจดทะเบียนเมื่อต.ค52 แล้วมีรายได้ของร้านในปี 52 ประมาณ 20,000 บาท(ถูกหักณที่จ่ายไว้ 3%) ร้านจดทะเบียนvat ด้วยค่ะ จะต้องยื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดายังไงคะ รายได้เป็นประเภทไหน แล้วหักค่าใช้จ่ายยังไง ลดหย่อนอะไรได้บ้างอ่ะค่ะ รบกวนตอบให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 494. บุญมาก says:

  สืบเนื่องจากผมนายบุญมาก ปานมาศ(084-3847139)ได้ขอคืนภาษีประจำปี 2552
  เป็นเงินจำนวน 26,615.61 บาท
  โดยยืนเอกสารประกอบคือ

  1.เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย
  2.เอกสารรับรองเบี้ยประกันชีวิต
  3.เอกสารรับรองดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย
  4.สัญญาจดจำนองของกรมที่ดิน
  5.สัญญาซื้อขายของกรมที่ดิน
  6.สัญญาเงินกู้ซื้อบ้านกับ ธ.กรุงไทย

  แต่ว่าได้รับเช็คคืนภาษีมาเพียง 2,061.52 บาทเท่านั้น
  โดยระบุเหตุผลมาเพียงว่า

  “คืนภาษีน้อยกว่าที่ขอเนื่องจากหักลดหย่อนค่าซื้ออาคารไม่ถูกต้อง
  เนื่องจากหนังสือสัญญาขายที่ดินระบุว่าขายเฉพาะที่ดินสิ่งปลูกสร้างเป็นของผู้ซื้อปลูกสร้างเอง
  ดังนั้นจึงไม่”

  แต่ความเป็นจริงคือผมซื้อบ้านกับหมู่บ้านจดสรรค์ โครงการ ปิยวัฒน์ 1(อ่างศิลา)
  และในเอกสารประกอบอื่นคือ เอกสารรับรองดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคาร และ
  สัญญาเงินกู้ที่ทำกับธนาคาร ก็ระบุว่า กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยว

  จากข้อความข้างต้นนี้เองตกลงกลายเป็นว่าผมขอคืนภาษีส่วนของการซื้อที่อยู่อาศัยไม่ได้
  เพราะ ข้อความในเอกสารไม่ตรงเนี้ยเหรอคับ
  ตกลงเจ้าหน้าที่ ที่ตรวจสอบเอกสารเค้าตรวจสอบความจริงของเอกสารหรือว่าความถูกต้อง
  ของข้อความในเอกสารกันแน่คับ

  แล้วผมยืนเอกสารขอคืนไปตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2553 แล้วเนื่องต้องการนำเงินตรงส่วน
  มาใช้จ่ายภายในบ้าน แต่ถึงตอนนี้จะคบ 2เดือนแล้วนะคับ

  แล้วแบบนี้ผมจะยังคงของคืนภาษีได้อยู่หรือเปล่าคับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 495. ตอบคุณ viriya
  ถือเป็นกรณี 2 ครับคือลาออกจากงานครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 496. คำถามของคุณนุชอ่านแล้วไม่เข้าใจ ค่าเบี้ยประกันที่จะนำมาหักลดหย่อนได้ต้องเป็นการประกันชีัวิตเท่านั้น และอายุกรมธรรม์ต้องเกิน 10 ปีขึ้นไป และการใช้สิทธิในการหักลดหย่อน ยึดตามวันที่จ่ายจริง (ใบเสร็จรับเงิน)

  ตอบกลับตอบกลับ
 497. ขอบคุณครับ ผมเข้าไปอ่านแล้วมีประโยชน์มาก
  แต่ประเด็นของการต้องออกจากกองทุน เพราะบริษัทออกหนังสือเลิกจ้างเพราะจะปิดบริษัท เป็นกรณีเดียวกันกับกรณีที่ 2 ใช่ไหมครับ ถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ยุติธรรมกับลูกจ้างเลยเพราะไม่ได้เป็นความผิดของลูกจ้าง น่าจะใ้ห้สิทธิพิเศษทางภาษีอะไรบ้าง เพราะไม่ได้อยากออกจากกองทุนหรืองานเลย ขอบคุณล่วงหน้า รบกวนอีกครั้งครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 498. สอบถามเรื่องหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกัน
  เบี้ยประกันชีวิต ครบรอบกรมธรรม์วันที่ 15 ธ.ค. 51 จ่ายเบี้ยให้บ. ประกันเมื่อ 17 ก.พ. 52 บ.ประกันออกใบรับของผู้รักษาเงินลงวันที่ 17 ก.พ. 52 ในเดือน มี.ค. 52 ได้รับใบเสร็จของ บ.ประกัน ลงวันที่ 15 ธ.ค.51 แต่ได้ยื่นภาษีปี 2551 ไปแล้ว ถามทางตัวแทนขายประกันแจ้งว่าในปี 2552 ใช้ใบรับใบนี้ยื่นภาษีได้ แต่เมื่อยื่นภาษีปี 2552 ไปแล้ว สรรพากรขอเอกสารเพิ่มเติมจึงได้ส่งใบรับของผู้รักษาเงินไป ซึ่งสรรพากรแจ้งว่าใช้ไม่ได้ ต้องเป็นใบเสร็จเท่านั้น
  จึงขอเรียนสอบถามว่ากรณีนี้ควรทำอย่างไร หรือกลับไปยื่นเพิ่มเติมของปี 2551 ได้หรือไม่

  ตอบกลับตอบกลับ
 499. ตอบคุณ viviya
  1.การออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มี 3 กรณีคือ
  กรณีที่ 1 ไม่ได้ลาออกจาก กรณีนี้จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
  กรณีที่ 2 ลาออกจากงาน ถ้าอายุงานไม่เกิน 5 ปี ไม่ยกเว้นภาษี ถ้าอายุงานเกิน 5 ปี ได้รับการยกเว้นเงินได้ครึ่งหนึ่ง และใช้สิทธิแยกยื่นภาษีได้
  กรณีที่ 3 เกษียณ ได้รับการยกเว้นเงินได้ไม่ต้องเสียภาษี
  อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kiatchai.com/archives/242

  ตอบกลับตอบกลับ
 500. ตอบคุณวรพจน์

  ยื่นแบบ ภงด.90 ครับ
  ใช้หนังสือรับรองการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ออกโดยผู้ขายครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 501. ตอบคุณอุ๋มอิ่ม

  ยื่นเสียภาษีตามแบบ ภงด.90

  ตอบกลับตอบกลับ
 502. ตอบคุณนิว

  เงินปันผล กรณีนำมารวมเป็นเงินได้ ให้กรอกให้ ข้อ 3 ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 503. ขอโปรแกรมคำนวนภาษี 2552 หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 504. ผมอยากรบกวนถามว่า
  1. การที่เราออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะออกจากงาน กับออกจากกองทุนสำรองเลียงชีพเพราะโดนจ้างออกเพราะจะปิดบริษัท ถามว่ามีข้อแตกต่างด้านสิทธิทางภาษีหรือไม่ เนื่องจากเราไม่ได้ตั้งใจลาออก
  2. หากมีการคำนวนหรือจะยื่นแบบด้วยวิธีใดจึงจะใช้สิทธินั้นได้ครับ
  รบกวนด้วยครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 505. ใบฟอร์มภงด90ที่เราลองทำทางเน็ตมีคำถามว่าในช่องภาษีเงินได้หักณและเครดิตภาษี—ทำไมในโปรแกรมถึงได้เอาเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาคำนวนเบิ้ลอีกครั้งค่ะ—เราลองทำทั้งแบบกระดาษกับเครื่อง–ทุกอย่างเหมื่อนกันหมดแต่ต่างกันตรงช่องหักณและเครดิตภาษีนี้แหละ—-งง—ช่วยเราด้วยค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 506. ขอเรียนสอบถาม ดังนี้
  1. ค่าเขียนบทความ
  2. ค่าบรรยาย
  3. ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)
  ทั้ง 3 รายการนี้ ยื่นภาษีอย่างไร ใช้ ภงด. แบบไหน
  และค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น (300,000 บาท) เท่าที่จ่ายจริงใช้ข้อมูลตามใบเสร็จไม่รวมดอกเบี้ยธนาคาร ใช่หรือไม่
  ขอบคุณครับ
  วรพจน์

  ตอบกลับตอบกลับ
 507. นายสุรพล ศิวานนท์ says:

  ขอแบบคำนวนภาษี

  ตอบกลับตอบกลับ
 508. อุ๋มอิ๋ม says:

  คุณเกียรติชัยค่ะ
  ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ
  1. ได้จดทะเบียนพาณิชย์ แบบบุคคลธรรมดา เพื่อจำหน่าย+ซ่อม ขายอะหลั่ยรถมอเตอร์ไซค์ ประมาณเดือนตุลาคม 2551
  2. ถ้าในปี2552 มีรายได้ประมาณ 700,000 – 1,200,000 บาท รายได้นี้มาจากการขายอะหลั่ย และค่าบริการซ่อมรถ
  3.ใบเสร็จรับเงินจากการสั่งซื้ออะหลั่ยเข้าร้าน มีทั้งแบบมีVAT7% และใบเสร็จธรรมดา
  4. ภายในร้านไม่ได้ทำstock สินค้าไว้
  ช่วยแนะนำด้วยค่ะว่าต้องเสียภาษีอย่างไรบ้าง

  ตอบกลับตอบกลับ
 509. เงินปันผลที่ได้จากกองทุน LTF และถูกหัก ณ ที่จ่าย สามารถนำมาเครดิตภาษี ได้หรือไม่ และจะลงในข้อใดได้

  ตอบกลับตอบกลับ
 510. ส่งภาษีเพิ่มทางatm ทำไม่ถูก

  ตอบกลับตอบกลับ
 511. ตอบคุณ Antz
  กรณีสมรส เงินได้ทุกประเภทของภรรยาให้ถือเป็นเิงินได้ของสามีครับ
  ยกเว้นเงินได้มาตรา 40(1) เงินเดือนค่าแรง เท่านั้น ที่จะใช้สิทธิแยกยื่นได้ (หรือจะยื่นรวมก็ได้)

  ตอบกลับตอบกลับ
 512. รบกวนสอบถามว่า คือตอนนี้สมรสแล้วค่ะ งานที่ทำอยู่จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทที่ทำอยู่ คำถามคือ เมื่อเช้าไปยื่นภาษีที่สรรพากรมา ทางสรรพากรบอกว่า ที่เป็นค่าคอมมิชชั่นเนี่ยจะต้องใส่เข้าไปในเงินได้ของสามี และให้สามีกรอกเป็นใบ ภงด.90 แทน 91 และให้ยื่นรวมกันเลยค่ะ ถ้าเราต้องการจะแยกยื่น และเอาค่าคอมมิชชั่นมาใส่ในส่วนของเราได้มั้ยค่ะ เนื่องจากสามีมีฐานเงินเดือนสูงประมาณ 600,000 bht แต่เรามีฐานเงินเดือนแค่ 200,000 กว่าเองค่ะ หรือควรจะทำอย่างไรดีค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 513. ค่าน้ำมันถือเป็นรายได้ประจำครับ เพราะไม่ว่าจะจ่ายจริงน้อยกว่าหรือมากกว่าก็รับเท่านี้ เพราะฉะนั้นต้องนำมารวมเป็นเงินได้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 514. ผมลืมแจ้งครับว่าบริษัทผมไม่ได้หักภาษีไว้ในแต่ละเดือนครับทำให้สิ้นปีต้องมาทำเองทั้งหมดครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 515. ผมรบกวนอีกครั้งครับ ในกรณีที่ผมเติมน้ำมันโดยที่ไม่ต้องเอาใบเสร็จมายื่นเบิกกับออฟฟิต แต่ทางออฟฟิตจ่ายค่าน้ำมันให้ผ่านบัญชีธนาคารพร้อมเงินเดือนในแต่ละเดือนและสลิปเงินเดือนแยกรายรับส่วนนี้ไว้เป็นค่าน้ำมัน 8,000 บาทครับ ผมต้องนำมาคำนวณภาษีไหมครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 516. ตอบคุณโย
  ปกติ ถ้าเป็นการเบิกโดยมีใบเสร็จ ก็ไม่ต้องนำมารวม แต่ในหนังสือรับรองการหักภาษีต้องไม่นำค่าน้ำมันมารวมด้วยนะครับ ถ้าเค้านำมารวมก็ต้องถือเป็นรายได้ประจำที่ต้องนำมาคำนวณภาษีครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 517. ตอบคุณปิง
  ไม่ได้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 518. ตอบคุณตองอู
  ต้องเป็นบ้านสร้างใหม่ ไม่เคยโอนกรรมสิทธิมาก่อนครับ ถึงจะได้รับการยกเว้น

  ตอบกลับตอบกลับ
 519. ตอบ G_ant
  1.ได้ครับ
  2.ตามข้อกำหนด ต้องเป็นจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
  3.หักลดหย่อนได้คนละครึ่ง แต่รวมกันไม่เกิน 300,000 บาท

  ตอบกลับตอบกลับ
 520. รบกวนสอบถามว่า หากสามีทำประกันชีวิตของตนเอง แล้วจ่ายเบี้ยประกัน 200,000 บาทต่อปี จะนำส่วนที่เกิน 100,000 บาท มาหักลดหย่อนในส่วนของภรรยาได้หรือไม่คะ แล้วจะมีผลต่างกันหรือไม่ระหว่างกรณีรวมคำนวณภาษีและแยกคำนวณกัน ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 521. ผมรบกวนถามหน่อยครับ
  ผมทำงานตำแหน่ง sales แล้วทั้งปี 2552 มีรายได้ เงินเดือน+คอม+น้ำมัน+โบนัส อยู่ประมาณ 550,000 บาท ผมไม่แน่ใจว่าค่าน้ำมันนั้นต้องนำมาคิดไหมเพราะเป็นค่าใช้จ่ายจริงทุกเดือน (ค่าน้ำมันเดือนละ 8,000 บาท) รบกวนหน่อยครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 522. ซ์ออาคารพาณิชย์จากทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร มีการจ่ายเงินดาวน์และโอนกรรมสิทธิ์ในปี พ.ศ. 2552 สามารถนำมาหักค่าลดหย่อน 300,000 บาทได้หรือไม่ค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 523. เรียนสอบถาม
  ข้อ1 ซื้อบ้านหลังที่สองสามารถลดหย่อนภาษีได้ใช่หรือไม่
  ข้อ 2 ซื้อและโอนบ้านในปี ซื้งได้รับค่าลดหย่อน 3แสนบาท ดูจากส่วนไหน ค่าผ่อนดาว์น ค่าโอน หรือราคาซื้อ
  ข้อ 3ในกรณีแยกยื่นกับภรรยาต้องแยกลดหย่อนคนละครึ่งหรือไม่ ชื่อโอนเป็นคนเดียว
  ขอบคุณ

  ตอบกลับตอบกลับ
 524. ยื่นแบบใหม่ (ติ๊กที่ยื่นเพิ่มเติม) คำนวณภาษีที่ถูกต้อง และจะมีช่องให้กรอกยอดภาษีเดิมที่เคยยื่นไว้ นำมาหักกันจะได้ยอดเงินที่ต้องชำระเพิ่ม

  สรุปคือจ่ายเงินค่าภาษีที่ำคำนวณผิดคืนไป ส่วนอันเดิมที่ได้เงินคืนเค้าก็จะคืนให้ตามปกติ

  ตอบกลับตอบกลับ
 525. แต่ได้รับเงินเกินมาครับ ถ้าเอา 30000 บาทของบิดาออกก็จะไม่ได้รับเงินภาษีคืน ต้องทำไงครับ

  ขอบคุณครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 526. ภงด.90 รายได้ทั้งปีเกิน 30,000 บาทขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์ต้องยื่นแบบครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 527. อยากทราบว่า ถ้ากรณีมี รายได้ได้ไม่ถึง 5,000 บาท/เดือน หรือได้เงิน 5,000 บาทไม่ครบทุกเดือน ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
  1.อยากถามคือต้องยื่นเรื่องกับสรรพากรหรือไม่
  2.ถ้าเป็นเจ้าของกิจการแผงเล็ก แต่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี จะต้องมีการยื่นเอกสารอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ หรือให้ส่งแบบฟอร์มเสียภาษีอย่างเดียว

  ตอบกลับตอบกลับ
 528. ยื่นแบบเพิ่มเติมครับ โดยยื่นแบบใหม่คำนวณภาษีที่ถูกต้อง แล้วนำยอดภาษีจากแบบเก่ามากรอก ก็จะได้ยอดภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่ม

  ตอบกลับตอบกลับ
 529. อยากทราบว่า กรณีที่ไม่ทราบว่า บิดาที่อายุไม่เกิน 60 ปีไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ แต่กรอกไปแล้วและได้รับเช็คคืนภาษีมาแล้ว ควรดำเนินการยังไงครับ

  ขอบคุณครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 530. ตอบคุณสุรสิทธิ์
  ยื่นแบบ ภงด.90 ครับ การจะได้ภาษีคืนหรือจ่ายเพิ่ม ต้องดูผลการคำนวณภาษี กับภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ว่าอย่างไหนมากกว่ากันครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 531. สุรสิทธิ์ says:

  ไม่มีเงินเดือน ค่าจ้าง ตามข้อ 1. ได้รับเงินค่าคอมมิชชั่น ตามข้อ 5. ถูกหักภาษี ค่าคอมมิชชั่น ถ้าจะขอคืนภาษี ได้หรือไม่ครับ ต้องยื่น ภงด. อะไรครับ ขอบคุณครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 532. ศุภัทรชัย says:

  ผมเป็นคนโสดได้รับค่าลิขสิทธ์ จำนวน 200000 บาท และมีเงินได้จากการก่อสร้างต่อเติม 1500000 บาท
  อุปการะบิดามารดาถูกต้องตามเกณฑ์ และทำประกันสุขภาพตามหลักเกณฑ์ ทำประกันชขีวิติประกันภัย กรมธรรม์ระยะเวลา 10 ปี จ่ายเยี้ยประกัน 50000 บาท จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้สร้างที่อยู่อาศัย จำนวน 60000 บาท และบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษา 1000บาท
  (โปรดแสดงการคำนวณภาษีที่จะเสียครับ)

  ตอบกลับตอบกลับ
 533. ตอบคุณศิริพร
  กรณีหารเฉลี่ย 3 คนจะสามารถหักลดหย่อนดอกเบี้ยตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 534. ศิริพร says:

  ขอถามอีกรอบนะคะ(คำถามต่อเนื่องจากข้างบน) หมายความว่า อันที่กู้สองคน 60222 บาท หารสอง เท่ากับ 30111 บาท อันที่กู้ 3 คน 226195 บาท หาร 3 เท่ากับ 75398 บาท รวมสองอันเป็น 105509 บาท เท่ากับดิฉันหักได้สูงสุด 100000 บาท อย่างนั้นใช่หรือไม่คะ เพราะว่าพี่สาวบอกว่า อันที่ดอกเบี้ย 226195 บาท ให้เอาแค่ 100000 มาหารสาม เท่ากับว่าหักได้แค่คนละสามหมื่นกว่าบาท รวมกับ 30111 บาท เท่ากับว่าดิฉันจะเอาดอกเบี้ยกู้ยืมมาหักได้แค่ 63444 บาทเท่านั้น

  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 535. ตอบคุณศิริพร
  ดอกเบี้ยที่กู้ร่วมกับผู้อื่นให้หารเฉลี่ยกันครับ ถ้ากู้ร่วม 2 คนก็หาร 2 ถ้ากู้ร่วม 3 คนก็หาร 3 แต่รวมทุกแห่งแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

  ตอบกลับตอบกลับ
 536. ขอเรียนถามคุณกียรติชัยว่า ดิฉันได้กู้ซิ้อบ้าน 2 หลัง หลังแรกกู้ร่วมกับน้องชาย 1 คน ดอกเบี้ยเงินกู้ 60222 บาท หลังที่สอง กู้ร่วมกับพี่ชายและน้องชาย(รวมเป็น 3 คน) ดอกเบี้ยเงินกู้ 226195 บาท อยากทราบว่าดิฉันสามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้ไปหักภาษีได้เท่าไหร่คะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 537. ตอบคุณทิพวรรณ
  ได้ครับ ไม่มีปัญหากับปีก่อนๆ (ไม่เกี่ยวกัน)

  ตอบกลับตอบกลับ
 538. เรียนถามค่ะ
  ปกติทุกปี ดิฉันจะมีรายได้จากเงินเดือน และ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ซึ่งที่ผ่านมาดิฉันจะยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 (ไม่นำดอกเบี้ยเงินฝากมาคำนวณ เนื่องจากดิฉันเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20)
  แต่ว่าในเดือน ภุมภาพันธ์ ปี 52 ดิฉันได้ลาออกจากงาน นั่นคือในปี 52 ดิฉันมีเงินดือนแค่เดือนมกราคมเพียงเดือนเดียว (ซึ่งคำนวณสุทธิแล้วไม่ต้องเสียภาษีค่ะ)
  เรียนถามนะคะ ถ้าในปี 52 ดิฉันจะเปลี่ยนไปยื่นแบบเป็น ภ.ง.ด. 90 (เพื่อขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝาก และ เงินเดือน จะได้ไหมคะ และจะมีผลกระทบเกี่ยวกับการยื่นแบบในปีที่ผ่าน ๆ มา หรือไม่คะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 539. ตอบคุณน้ำ
  ภงด.90,91 ถ้ามีรายได้และรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ต้องยื่นแบบครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 540. อยากสอบถามว่าถ้ามีรายได้จากการเหมาถมดินเดือนกพ.53จะต้องยืนเสียภงด.94 ตอนสิ้นปีแล้ว ปกติไม่มีรายได้ประจำค่ะ พอปี 54 ต้องยื่นเสียภาษี ภงด.90 อีกหรือเปล่าค่ะ ถ้าหากหลังจากยื่นเสียภาษีภงด.94แล้วไม่ได้รับงานอีกเลย รบกวนช่วยตอบข้อสงสัยด้วยค่ะ พึ่งจะรับงานเป็นชื่อตัวเองครั้งแรก ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 541. ตอบคุณเค
  ถ้าตรวจสอบพบ ก็อาจจะต้องเสียส่วนที่ชำระขาดไป และเงินเพิ่ม

  ตอบกลับตอบกลับ
 542. รบกวนถามคุณเกียรตอชัยค่ะ
  คือดิฉันทำงานกับบริษัทตั้งแต่ ก.ย.-ธ.ค.52 ได้รับเงินเดือนเท่ากันทุกเดือน และมีรายได้จากค่านายหน้า เวลาคำนาณ ภงด.90
  เงินเดือนที่นำมาคำนวน ให้เสมือนว่าได้รับทั้งปี เช่น(12,000X12)
  หรือว่าเอา(12,000X4)ค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 543. ถามต่อนะครับ

  ผมลองใช่โปรแกรมสำหรับภงด90
  โดยเอารายได้ เงินเดือน โบนัส และ เงินสะสมจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ไปกรอก รวมเป็นเงินได้ตาม มาตร 4 (1)(2)
  ส่วนเงินรายได้จากการขายสินค้าบนเว็บ ไปกรอก เงินได้ มาตร 4(8)
  หักลดหย่อน คำนวณออกมาแล้ว ไม่มีภาษีที่ต้องเสีย
  แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ตอนจะยื่นแบบออนไลน์
  มีช่องให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จ่ายเงินได้
  ซึ่งในส่วนของเงินได้จากบริษัทผมมีเลขประจำตัวผู้เสียของบริษัทจากเอกสาร
  แต่ในส่วนของเงินได้จากการขายสินค้าในเว็บผมไม่สามารถกรอกข้อมูลตรงนี้ได้เนื่องจากเป็นการขายสินค้าให้บุคคลหลาย ๆ คนตามประกาศในเว็บไซท์
  ซึ่งทำให้ยื่นแบบไม่ผ่านเพราะไม่มีข้อมูลในส่วนนี้
  ผมเลยตัดปัญหาโดยการยื่นแบบ ภงด91 ไปแทน
  โดยไม่เอารายได้จากการขายสินค้ามารวม
  ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาภายหลังหรือเปล่าคับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 544. ตอบคุณกวาง
  ยื่น ภงด.90 ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 545. ตอบคุณทามะ
  ที่ด้านขวาบน ของใบแนบ จะมีช่องให้กรอกชื่อนายจ้างและจำนวนปีที่ทำงาน

  ตอบกลับตอบกลับ
 546. ตอบคุณเค
  ใช่ครับ ต้องยื่น ภงด.90 รายได้ทุกข้อยกเว้นข้อ 4 ส่วนข้อ 3 รายได้จากการขายสินค้า สามารถหักค่าใช้จ่ายเหมาได้ 80%

  ตอบกลับตอบกลับ
 547. รบกวน ถามคุณเกียรติชัย หน่อยคะว่า
  ค่าจ้างที่หัก ภงด 3 ทุกเดือน พอสิ้นปี ให้กรอกแบบภงด.91หรือภงด.90 ค่ะ
  ช่วยตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 548. สวัสดีค่ะ
  ลาออกจากงานที่ทำมานาน 9ปี ได้provident fund คืนมา ประมาณ1 ล้านบาท
  ไม่ทราบว่าเวลายื่นผ่าน internet ต้องกรอกในส่วน provident fund ยังไงคะ
  ได้ยินว่า ต้องclick ตรงใบแนบ แต่ไม่ทราบว่าต้องกรอกยังไงถึงจะระบุว่าทำงานเกิน5ปีค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 549. มีรายได้ในปีภาษีตามนี้ครับ

  1 จากเงินเดือนและโบนัส
  2 จากเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง 6 เดือน อายุงาน 4 ปี
  3 รายได้จากการขายสินค้าประเภทเสื้อผ้าในเว็บไซท์ของตัวเอง
  ( รับมาขายไม่ได้ผลิตเอง)
  4 รายได้จากเงินชดเชยของประกันสังคมกรณีว่างงาน
  5 เงินสะสมจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท

  ต้องยื่นแบบ ภงด 90 ใช่มั้ยครับ ต้องนำรายได้ข้อไหนมาคำนวณบ้าง
  รายได้ข้อ 3 หักต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ใช่มั้ยคับ และต้องกรอกในส่วนไหน

  ตอบกลับตอบกลับ
 550. ตอบคุณออย
  1.ต้องลองคำนวณดูว่าแบบไหนจ่ายภาษีน้อยกว่า แต่เท่าที่ดู แยกยื่นน่าจะประหยัดภาษีกว่า
  2.ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้าน เนื่องจากความเป็นสามีภรรยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี กฎหมายให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน คนละ 100,000 บาท (ถ้าความเป็นสามีภรรยามีอยู่ตลอดปีภาษี ต่างฝ่ายต่างหักได้คนละครึ่ง แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท)
  ส่วนเรื่องของประกันชีวิตหักได้คนละไม่เกิน 100,000 บาทครับ
  3.ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นคนละเรื่องกัน บริษัทก็ต้องยื่นเสียภาษีครับไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่

  ตอบกลับตอบกลับ
 551. 1. จดทะเบียนสมรสเดือน กย. 2552 สามีมีเงินได้ปี 2552 ประมาณ 900,000 บาท ส่วนดิฉันมีเงินได้ประมาณ 500,000 บาท ควรยื่นภาษีแบบรวมหรือแบบแยกคะ
  2. ซื้ออาคารพาณิชย์ไว้ช่วง พย. 2552 โดยยื่นกู้ร่วมกันระหว่างดิฉันกับสามี และเดิมเคยหักลดหย่อนภาษีเงินประกันชีวิตและเงินกู้ซื้อบ้านแยกกัน สามารถนำมาคิดรวมกันได้หรือไม่คะ
  3. สามีจดทะเบียนบริษัทไว้ประมาณ พย. 2552 แต่ยังไม่ได้เริ่มประกอบกิจการ ต้องยื่นภาษีหรือไม่คะ และมีผลกับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่คะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 552. ถ้ามีรายได้เงินเดือนประเภทเดียวทั้งปีไม่เกิน 50,000 บาท ไม่อยู่ในบังคับต้องยื่นแบบครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 553. อยากสอบถามครับว่า ตั้งแต่มค.ปี52 ทำงานเป็นเดือนสุดท้ายและได้ลาออกมา (เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย) เพื่อเตรียมศึกษาต่อ คิดว่ารายได้ไม่เกิน 50000 อย่างแน่นอน ต้องยื่นแบบที่ได้มามั้ยครับ ส่วนที่หัก ณ ที่จ่ายก็ไม่ต้องการเอาคืน เพราะแต่เดิมเสียภาษีมา2ปีแล้วถ้าปีนี้ไม่ได้เสียจะโดนเรียกหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่ การยื่นควรไปที่เขต หรือว่ายื่นทางอินเตอร์เน็ตได้ครับ ขอบพระคุณมาก

  ตอบกลับตอบกลับ
 554. ตอบคุณดา
  1.ต้องลองคำนวณดูครับ แต่ถ้าแยกยื่นแล้วใช้สิทธิหักลดหย่อนไม่หมด ก็ควรยื่นรวมครับ
  2.ถ้าจดทะเบียนสมรสแล้วหย่า หรือได้จดทะเบียนรับรองบุตรไว้ สามารถหักลดหย่อนได้เต็มจำนวนครับ แต่ถ้าไม่ ไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 555. ตอบคุณเจี๊ยบ
  1.รายได้ตั้งแต่ มค.-ธค.2552
  2.ตรงกับข้อ 25 การขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่น ซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต หักเหมาในอัตราร้อยละ 80
  3.ค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายในปี 2552 นำมาหักลดหย่อนได้
  4.ปกติถ้ามีเงินได้ตามมาตรา 40(5)-(8) ที่รับมาในเืดือน มค.-มิย. ต้องยื่นเสียภาษีครึ่งปีด้วย
  5.ถูกต้องครับ แต่ยังต้องทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย และสต๊อคนะครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 556. ขอรบกวนตามนี้ค่ะ

  – ดิฉันคลอดลูกแฝด2 เดือน พ.ค.52 และจดทะเบียนสมรส มิ.ย. 52
  – ดิฉันมีเงินเดือนตั้งแต่ต้นปี ถึง ส.ค. 52 จึงลาออกมาเลี้ยงลูก
  – สามีทำงานเต็มปี มีถูกหักภาษีเดือนละประมาณ 700 บาท
  และมีรายได้จากการรับจ๊อบ 4 เดือน ถูกหัก 3% แล้ว
  – สามี มีบุตรกับภรรยาเก่า 1 คน อายุ 8 ขวบ และส่งเสียเงินให้
  – ภรรยาเก่าของสามีค้าขาย ไม่ได้ยื่นภาษีค่ะ

  ขอถามว่า
  1. ดิฉันควรยื่นภาษีรวมกับสามี หรือแยกยื่นจึงจะประหยัด และได้คืนบ้างคะ
  2. ลูกที่เกิดจากภรรยาเก่าของสามีสามารถนำมาหักลดหย่อนได้หรือไม่
  ถ้าได้ หักได้เต็ม หรือครึ่งหนึ่งคะ

  ขอขอบพระคุณมากค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 557. รบกวนคุณเกียรติชัยหลายข้อหน่อยนะค่ะ
  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในนามบุคคลธรรมดาช่วง มิ.ย.52
  1.รายได้ที่นำมาคำนวณภาษีตอนสิ้นปี (ภ.ง.ด.90) คือรายได้ตามรายงานภาษีขายที่ยื่นแต่ละเดือนใช่หรือไม่ค่ะ
  2.ร้านประกอบธุรกิจ ซื้อ-ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตรงกับเงินได้พึงประเมิณตามมาตรา 40(8) รึเปล่าค่ะ (ถ้าตรง ตรงกับข้อไหนค่ะ ต้องหักค่าใช้จ่ายร้อยละเท่าไหร่) และถ้าไม่ตรง รบกวนช่วยอธิบายให้ด้วยนะค่ะ
  3.มีจ่ายประกันชีวิตด้วยค่ะ นำมาลดหย่อนได้ใช่มั้ยค่ะ แต่เวรคืนไปเมือตอนต้นปี 2553
  4.ปี 2553 ต้องยื่นภาษีครึ่งปีด้วยรึเปล่าค่ะ
  5.บุคคลธรรมดาแต่จดvat ไม่ต้องทำบัญชีใช่รึเป