เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของของการเลือกรูปแบบองค์กร | รับทำเงินเดือน เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของของการเลือกรูปแบบองค์กร | รับทำเงินเดือน

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของของการเลือกรูปแบบองค์กร

รูปแบบธุรกิจข้างต้นต่างมีทั้งส่วนดีส่วนเสีย ขึ้นกับความเหมาะสมของขนาดและประเภทธุรกิจ ดังนั้นก่อนการเริ่มต้นธุรกิจ เจ้าของธุรกิจควรตัดสินใจว่า ควรจะจัดตั้งธุรกิจแบบใดจึงจะเหมาะสมกับธุรกิจของท่าน เพื่อให้กิจการมีต้นทุนต่ำและมีกำไรสูงสุด

 1. ธุรกิจบุคคลธรรมดา  เป็นเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว ไม่ได้ร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น ทำให้มีอิสระในการดำเนินงานและการตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ ผลกำไรที่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องแบ่งให้ใคร แต่เจ้าของธุรกิจจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นไม่จำกัดจำนวน
  • การจัดทำบัญชีและเสียภาษี   ข้อดีของธุรกิจบุคคลธรรมดาคือไม่ต้องยุ่งยากในการจัดทำบัญชี แต่ต้องเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าตามฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ  เป็นการตกลงทำกิจการร่วมกันและแบ่งกำไรกันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในหนี้สินของกิจการโดยไม่จำกัดจำนวน ซึ่งห้างหุ้นส่วนชนิดนี้กฏหมายไม่ได้บังคับให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จึงเสมือนมีสภาพเป็นคณะบุคคล ซึ่งหากเลือกจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะเรียกว่า "ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล" ซึ่งความรับผิดในหนี้ของหุ้นส่วน จะจำกัดเพียง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกจากการเป็นหุ้นส่วนเท่านั้น
  • การจัดทำบัญชีและเสียภาษี   ไม่ต้องยุ่งยากในการจัดทำบัญชี เหมือนกรณีบุคคลธรรมดา แต่การเสียภาษีเงินได้ของคณะบุคคลจะเสียภาษีเงินได้เหมือนกับบุคคลธรรมดาที่แยกออกจากตัวบุคคล ถือเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งตามมาตรา 56 วรรค(2) ของประมวลรัษฏากร นอกจากนี้เงินส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ด้วย
 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนชนิดนี้จะต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฏหมาย ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถโอนหุ้นให้บุคคลอื่นได้ไม่เหมือนกับห้างหุ้นส่วนประเภทแรก ลักษณะของห้างหุ้นส่วนประเภทนี้จะมีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 ประเภทด้วยกัน คือ หุ้นส่วนที่เป็นต้องรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการไม่จำกัดจำนวน และหุ้นส่วนที่รับผิดชอบในหนี้สินของกิจการจำกัดจำนวนไม่เกินจำนวนเงินที่ตนได้ลงทุนไป
  • การจัดทำบัญชีและเสียภาษี มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีเหมือนกรณีตั้งบริษัท และเสียภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
 4. บริษัทจำกัด  การจัดตั้งกิจการจะต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 คน โดยการแบ่งเงินลงทุนออกเป็นหุ้น มีมูลค่าหุ้นละเท่าๆกัน ผู้ถือหุ้นจำกัดความรับผิดไม่เกินจำนวนค่าหุ้นที่ยังส่งไม่ครบ ดำเนินโดยคณะกรรมการบริษัท ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากกว่า
  • การจัดทำบัญชีและเสียภาษี มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชี และเสียภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

  
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการเลือกรูปแบบองค์กร

  รายละเอียด เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
1. เงินลงทุน มีเงินทุนจำกัด ระดมทุนได้มากขึ้น ระดมทุนได้ง่ายและมาก
2. การบริหารงาน มีอำนาจเต็มที่ ต้องปรึกษากับหุ้นส่วน บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท
3. ความรับผิดในหนี้สิน เต็มจำนวน เต็มจำนวน/จำกัด เฉพาะมูลค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบ
4. ผลกำไรขาดทุน ไม่ต้องแบ่งใคร เฉลี่ยให้ผู้เป็นหุ้นส่วน จ่ายเป็นเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ถือ
5. ภาษีเงินได้ ตามอัตราก้าวหน้า สูงถึง 37% ตามอัตราก้าวหน้า สูงถึง 37% ถ้าจดเป็นนิติฯ จะเสีย 15%-30% กรณีขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (SME เสียภาษีตามอัตราก้าวหน้า 15%-30%) ในกรณีขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี
6. ความน่าเชื่อถือ น้อย ปานกลาง มาก

Comments

 1. ตอบคุณดาว

  แนะนำให้เปิดเป็นบริษัทครับ

 2. รบกวนขอคำปรึกษาค่ะ กิจการที่บ้าน คือทำรับเหมา ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ซึ่ง มีลูกน้องทำงานหั้ย ทำมาประมาน 5 ปีแล้วค่ะ
  และมีความคิดที่จะจัดตั้งเป็น หจก.
  * อยากรบกวนช่วยแนะนำ ว่าควร จะเปิดเป็นบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ดีค่ะ ราคาที่ประมูลงานค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันค่ะ

  ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ^^

 3. ตอบคุณน้ำตาล

  แนะนำให้ทำแบบเดิมไปก่อนดีกว่าครับ เนื่องจากถ้าจดเป็น หจก. หรือบริษัท จะต้องจัดทำบัญชี เนื่องจากต้องเสียภาษีจากฐานกำไรสิทธิ ถ้าไม่ทำบัญชีก็จะไม่รู้ว่ากำไรหรือขาดทุน

 4. รบกวนปรึกษาค่ะ เปิดร้านรับซื้อของเก่ามาประมาณ 10 เดือน ทำกันเองกับแฟน และลูกน้อง 2 คน ที่ผ่านมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คนเดียว หากเราจดเป็น หจก. จะดีมั้ย หจก.สามัญดีรึเปล่า เพื่อ ไม่ยุ่งยากเรื่องบัญชี แนะนำหน่อยนะคะ

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.