จดทะเบียนบริษัท คำถามที่ถูกถามบ่อย | รับทำเงินเดือน จดทะเบียนบริษัท คำถามที่ถูกถามบ่อย | รับทำเงินเดือน

จดทะเบียนบริษัท คำถามที่ถูกถามบ่อย

คำถาม ผู้ร่วมลงทุนไม่ถึง 7 คนได้หรือไม่

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป กฎหมายได้เปลี่ยนจำนวนผู้เริ่มก่อการและถือหุ้นบริษัทจากอย่างน้อย 7 คน เหลือ อย่างน้อย 3 คน (มาตรา 1097)

คำถาม ทุนจดทะเบียนไม่ถึง 1,000,000 บาทได้หรือไม่

บริษัทจำกัด ตามกฎหมาย (ป.พ.พ.) กำหนดมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหุ้นละ 5 บาท ฉะนั้น ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำสุดของบริษัท คือ 15 บาท ก็สามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้แล้ว (ผู้ถือหุ้น 3 ราย ถือคนละ 1 หุ้นๆ ละ 5 บาท) ห้างหุ้นส่วน กฎหมายไม่ได้กำหนดทุนขั้นต่ำไว้

ผมเคยเข้าไปตรวจสอบทุนจดทะเบียน เคยเห็นมีบริษัทที่จดทะเบียนทุนไว้ 10,000 บาทอยู่ 2-3 ราย จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนในเดือนนั้น 1,000 กว่าบริษัท (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร)

การกำหนดทุนจดทะเบียนขึ้นอยู่กับ งบกระแสเงินสด (Cashflow) ต้องเพียงพอต่อการทำดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ต้องดูประเภทของธุรกิจด้วยว่าเป็นธุรกิจแบบไหน เป็นธุรกิจซื้อมาขายไป บริการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม แต่ละธุรกิจก็มีความจำเป็นในการใช้เงินแตกต่างกัน เช่น

 • โรงงานอุตสาหกรรม อาจจะต้องเงินลงทุนมากเนื่องจากต้องสร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักร วัตถุดิบ
 • กิจการซื้อมาขายไป ก็ต้องดูในเรื่องสต๊อค ต้องเก็บสต๊อคไว้มากน้อยแค่ไหน การหมุนเวียนเป็นเงินสดเร็วช้าแค่ไหน
 • กิจการบริการ อาจไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนทุนไว้สูง เนื่องจากไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อลงทุน

คำถาม ทุนจดทะเบียน ต้องชำระอย่างน้อยเท่าไหร่

ต้องชำระค่าหุ้นอย่างน้อย 25% ของมูลค่าหุ้น ตัวอย่างเช่น ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท ยอดเงินลงทุนที่ต้องเรียกชำระขั้นต่ำ 25% เท่ากับ 125,000 บาท จึงจะสามารถไปจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ได้

หลังจากกิจการได้ประชุมผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งกรรมการชุดแรก เพื่อบริหารงานและกรรมการชุดแรกนี้ต้องเรียกชำระค่าหุ้น เพื่อนำไปจดทะเบียนบริษัทต่อไป

คำถาม กรณีจดทะเบียนทุน 1 ล้านแต่ไม่กรรมการยังไม่ได้นำเงินเข้าบัญชีบริษัทได้หรือไม่

ในขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท กรรมการชุดแรกจะต้องเรียกชำระค่าหุ้น และมีหลักฐานการรับชำระค่าหุ้น จึงจะสามารถจดทะเบียนบริษัทได้ ต่อมาภายหลัง กรรมการไม่ได้นำเงินที่รับชำระค่าหุ้นเข้าบัญชีบริษัท ต้องถือว่า กรรมการได้ยืมเงินของกิจการไปใช้ ในทางบัญชีจะต้องบันทึกกรรมการ เป็นลูกหนี้เงินให้ยืมกรรมการ และคิดดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (กรณีกิจการกู้ยืมเงินมาใช้ในการดำเนินงาน)

คำถาม ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนหรือชำระค่าหุ้นตามจริง (บางส่วน) อย่างไหนดีกว่า

กฎหมายอนุญาตให้มีการเรียกชำระค่าหุ้น เป็นระยะได้และไม่ได้กำหนดเวลาไว้ว่าจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นเมื่อใด เพียงแต่กำหนดการเรียกชำระค่าหุ้นในครั้งแรกไว้ว่าต้องไม่ต่ำกว่า 25%

การบันทึกบัญชีทั้ง 2 กรณี มีวิธีบันทึกที่แตกต่างกันไป ดังนี้

กรณีชำระเต็มจำนวนและกรรมการไม่นำเงินเข้าบัญชี แต่นำไปใช้ส่วนตัว ก็ต้องบันทึกกรรมการเป็น ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ และคิดดอกเบี้ย

กรณีชำระบางส่วนและกรรมการนำเงินเข้าบัญชีจริง ส่วนที่ผู้ถือหุ้นยังชำระค่าหุ้นไม่ครบก็ต้องบันทึกผู้ถือหุ้น เป็น ลูกหนี้ค่าหุ้น อันนี้ไม่ต้องคิดดอกเบี้ย (แต่ผู้ถือหุ้นยังคงมีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าหุ้นอยู่ ตามจำนวนเงินที่ค้าง)

Comments

 1. ขอสอบถามนะคะ เป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ปี5 สามารถเป็นกรรมการบริษัทได้ไหมคะ ในตอนจดทะเบียนบริษัทค่ะ

 2. ตอบกลับคุณ Kah
  หุ้นส่วน(ของห้างหุ้นส่วนจำกัด) ผู้ร่วมก่อตั้ง/ผู้ถือหุ้น(ของบริษัทจำกัด) สามารถเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดอื่นๆ ได้ไม่จำกัดครับ

 3. เมื่อเป็นหุ้นส่วนของหจก.หนึ่งแล้ว จะสามารถจดทะเบียนเพิ่มเป็นหุ้นส่วนของหจก.ที่สองได้หรือไม่

 4. เมื่อเป็นหุ้นส่วนของบริษัท ก.แล้ว จะสามารถจดทะเบียนเป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการอีกหจก.ข.ได้อีกหรือไม่

 5. ตอบคุณวรา

  คิดค่าบริการจดทะเบียนบริษัท 10,000 บาทครับ (รวมค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้ว)

 6. อยากถามสั้น ๆ ครับ ผมหาราคา จดทะเบียน บ.จำกัด ไม่เจอ

  อยากทราบว่า ค่าฯลฯ รวมกัน แบบแล้วเสร็จ เท่าไหร่ครับ

 7. ตอบคุณทราย

  ให้ขึ้นทะเบียนนายจ้างก่อน แล้วค่อยแจ้งพนักงานเข้าใหม่ครับ

 8. อยากทราบว่า ถ้าไปจดทะเบียนบริษัท แล้วจะทำประกันสังคมให้กับพนักงานในบริษัทจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ

 9. ขอบคุณมากค่ะ

  ในกรณีผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล เข้าซื้อหุ้นเพื่อเป็นหุ้นส่วนใหญ่ก็น่าจะเหมือนกันใช่มั๊ยค่ะ (ซื้อหุ้นเพื่อให้เป็นบริษัทในเครือ)

 10. ตอบคุณ sujittra

  ให้ทำการซื้อขายหุ้น โดยทำหนังสือสัญญาโอนหุ้น อาจจะสำเนาเช็คจ่ายค่าหุ้นไว้ด้วยก็ได้ หลังจากนั้นให้แก้ บอจ.5 (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)

 11. ถ้าจะเข้าไปซื้อหุ้นของบริษัทจำกัด (เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเก่าออกโดยการเข้าไปซื้อหุ้นของคนเก่า)
  คำถาม
  1.นิติบุคคลที่เข้าไปซื้อหุ้นต้องทำอย่างไรบ้าง มีเงินทุนพร้อม
  2.ขั้นตอนและวิธีการซื้อหุ้นเป็นอย่างไร
  3.หลักฐาน นอกจากเอกสารรับ-จ่ายเงิน เป็นใบโอนหุ้นด้วยหรือเปล่า
  4.โอนหุ้นกับขายหุ้นต่างกันมั๊ยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 12. ตอบคุณ sujittra

  1.สามารถทำได้หลายแบบครับ คือ ควบกิจการแล้วตั้งเป็นบริษัทใหม่ หรือรวมกิจการเหลือบริษัทเดียวก็ได้ แต่จริงๆ แล้ว เราอาจจะให้บริษัทแม่ถือหุ้นก็ได้ ถือเป็นบริษัทเครือ
  2.ไม่ต้องเคลียร์ครับ ก็โอนมาทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน ครับ
  3.ตามที่แจ้งตามข้อ 1
  4.ใช้หลักฐานการซื้อขายหุ้น ก็พอครับ
  5.ได้ครับ
  6.ไม่แน่ใจว่า เพิ่มทุนในบริษัท หรือแค่เข้าไปซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม ถ้าแบบนี้จำนวนทุนจะไม่เพิ่มครับ

 13. ขอถามหน่อยนะคะ
  บริษัทประสงค์จะรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ข ซึ่งทั้งบริษัทของดิฉันและบริษัท ข ก็ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเหมือนกัน
  1.บริษัท ข ต้องทำการยกเลิกกิจการใช่มั๊ยค่ะ(ทั้ง 2 บริษัท ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันเลย)
  2.หลังจากที่ประชุมลงมติให้รับโอนแล้ว ทำเรื่องที่ BOI เสร็จแล้ว BOI อนุมัติให้รับโอนได้ บริษัท ข ต้องเคลียร์ตัวเองอย่างไรบ้างคะ ถึงจะทำการโอนให้บริษัทดิฉันได้
  3.หรืออีกวิธีคือการซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ข จำง่ายกว่ามั๊ยค่ะ
  4.ถ้าบริษัทซื้อหุ้นของบริษัท ข ตอนเซ็นสัญญาซื้อขายหุ้นต้องมีหลักฐานอื่นนอกเหนือจากสัญญาซื้อขายมั๊ยค่ะ
  5.ซื้อหุ้นแล้วออก บอจ.5 ใหม่ แล้วเข้าบริหารกิจการบริษัท ข ได้เลยหรือเปล่า
  6.สมมุตเงินลงทุนตอนนี้ 75 ล้านบาท ถ้าเพิ่มทุนเท่ากับ 30 ล้านบาท(เท่ากับทุนบริษัท ข) 75+30 = 105 ล้านบาท หลังจากซื้อหุ้นบริษัท ข แล้วในงบดุลจะปรากฎในลักษณะใดค่ะ

  รบกวนตอบให้หน่อยนะคะ (ไม่ค่อยมีความรู้ค่ะ) ถามกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเค้าก็ไม่ตอบค่ะแถมพูดจาไม่เข้าหูอีกค่ะ

 14. ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ แต่ยังไม่กระจ่างสำหรับคำถามยาวๆ ที่ผมถามก่อนหน้านี้ครับ รบกวนด้วยนะครับ

 15. ตอบคุณอาร์ต

  ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ถือเป็นนิติบุคคล ชื่อที่จดทะเบียนจะซ้ำกันไม่ได้ครับ

  ค่าธรรมเนียมจดห้างหุ้นส่วนจำกัดจะถูกกว่าจดบริษัทครับ

 16. ผมลืมถามครับว่าถ้าจะทะเบียนเป็น หสม.หรือหจก.แล้วต่อมามีคนมาจดทะเบียนบริษัทจำกัดโดยใช้ชื่อเดียวกันกับที่เราได้จดเป็น หสม.หรือหจก.นั้น เขาสามารถกระทำการดังกล่าวได้หรือไม่

 17. ขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับ กล่าวคือผมต้องการจดทะเบียนบริษัทไว้ก่อนเพื่อไม่ต้องการให้ใครมาใช้ชื่อบริษัทที่ผมต้องการจะจัดตั้งน่ะครับ ส่วนในเรื่องธุรกิจผมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการใน1-2ปีนี้ ในช่วงนี้ผมกำลังศึกษาการทำธุรกิจ การตลาด การบริหาร เพื่อเวลาที่ดำเนินการจริงจะได้ผิดพลาดน้อยที่สุด ครั้นจะปรึกษาทนายก็เกรงว่าเขาจะเรียกค่าที่ปรึกษาแพง และเวลาที่ผมอ่านหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทอื่นผมรู้สึกว่าจะใช้ภาษากฎหมายในการเขียน ความต้องการของผมคือต้องการทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้า และไฮเปอร์มาร์เก็ต แล้วทุนจดทะเบียน15บาท สามารถจดได้ทุกกิจการเลยหรือครับ คืออย่างที่เรียนให้ทราบไว้แล้วว่าจะจดไว้ก่อนแล้วผมจึงจะผมทุนในภายหลังครับ แล้วถ้าให้ทางทนายความจัดการทั้งหมดเขาคิดค่าบริการขั้นต่ำสุดประมาณเท่าไร และถ้าว่าจ้างสำนักงานบัญชีจัดทำงบการเงินต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ คือผมยังเป็นนักศึกษาอยู่ครับ แต่ต้องการเปิดบริษัทครับ(แต่มีคนแนะนำว่าเปิดเป็นหจก.ก็ได้จะได้ไม่ยุ่งยากมาก) หากผมมีข้อสงสัยอื่นๆอีกที่จะปรึกษาท่าน จะเป็นการรบกวนมากเกินไปหรือไม่ครับ ขอบคุณมากครับที่ไขข้อข้องใจของผม

 18. ตอบคำถาม

  เมื่อจดทะเบียนบริษัทแล้ว ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่ บริษัทมีหน้าที่ต้องส่งงบการเงินที่กระทรวงพาณิชย์และสรรพากรครับ

  กรณีที่กรรมการไปจดทะเบียนด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องให้ทนายความเซ็นรับรอง

 19. ถ้าจดทะเบียนบริษัทเพียง15บาทได้ แล้วถ้าจดแล้วไม่ดำเนินกิจการใดๆเลย คือจดไว้เฉยๆเพื่อรักษาชื่อที่จดไว้เฉยๆ จะเป็นอะไรหรือไม่ และต้องส่งบัญชีให้สรรพากรทุกปีหรือไม่ จำเป็นหรือไม่ว่าหนังสือบริคณห์สนธิต้องให้ทนายจัดทำให้
  ขอบคุณครับ

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.