มาตรฐานการบัญชี | รับทำเงินเดือน มาตรฐานการบัญชี | รับทำเงินเดือน

มาตรฐานการบัญชี

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ (มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ ปี 2549 และ 2550 จนถึงปัจจุบัน ที่มีผลบังคับใช้แล้ว)  ประกาศเหล่านี้จัดเก็บในรูป pdf ไฟล์ สามารถคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

ประการสภาวิชาชีพบัญชี

Comments

  1. ตอบคุณ Por

    เอาลงให้แล้วนะครับ

  2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
    ไม่ทราบว่าจะมีให้ดาว์นโหลดนะคะ

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.