มาตรฐานการบัญชี

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ (มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ ปี 2549 และ 2550 จนถึงปัจจุบัน ที่มีผลบังคับใช้แล้ว)  ประกาศเหล่านี้จัดเก็บในรูป pdf ไฟล์ สามารถคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

ประการสภาวิชาชีพบัญชี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง ใน ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

Comments

  1. ตอบคุณ Por

    เอาลงให้แล้วนะครับ

    ตอบกลับตอบกลับ
  2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
    ไม่ทราบว่าจะมีให้ดาว์นโหลดนะคะ

    ตอบกลับตอบกลับ

Speak Your Mind

*

Before you post, please prove you are sentient.

(เขียนตัวเลข) หนึ่งร้อยสิบห้า

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.