คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | รับทำเงินเดือน คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | รับทำเงินเดือน

โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90/91 ของสรรพากร

ในช่วงต้นเดือนที่ต้องมีการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.91) เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงานให้ฟัง เนื่องจากผมเองทำงานบริษัทในเครือ (มีบริษัทแม่) นโยบายส่วนใหญ่ก็มักจะเอามาจากบริษัทแม่ ผมเองทำงานอยู่แผนกบัญชี นอกจากเรื่องของการจัดทำบัญชี ปิดงบรายเดือนแล้ว แผนกบัญชีที่นี่ต้องทำบัญชีเงินเดือนให้พนักงานด้วย โดยมีพนักงานในบริษัทประมาณ 500 กว่าคน คิดดูนะครับว่า ถ้าต้องยื่นแบบ ภงด.91 ให้แล้วนี่ มันจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก และในช่วงสิ้นปีที่แผนกบัญชีเองก็มีงานทำค่อนข้างมาก ต้องปิดงบประจำปี เช็ค Stock สิ้นปี มีการตรวจงบประจำปีของผู้สอบบัญชีภายนอก (External Auditor)

ผมเองก็เลยปฏิเสธที่จะไม่ยื่น ภงด.91 ให้พนักงาน โดยถือว่าแบบ ภงด.91 เป็นหน้าที่ของผู้มีเงินได้ที่จะต้องเป็นผู้จัดทำและยื่นแบบเสียภาษีเอง แต่ก็ยังมีหน้าที่ต้องพิมพ์รายงานแสดงผลการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีของพนักงานออกมา โดยในครั้งแรกที่ทำแบบนี้ ทางแผนกบุคคลรับที่จะเป็นคนยื่นแบบ ภงด.91 ให้พนักงานรายวันเอง ส่วนพนักงานรายเดือนต้องไปยื่นแบบเสียภาษีกันเอง ทั้งนี้ผมยกเว้นให้ในส่วนของระดับบริหาร (ผู้จัดการ) โดยผมยังคงเป็นผู้จัดทำและยื่นแบบให้

ผลจากการที่ผมทำแบบนี้ ที่จริง..งานน่าจะลดลงนะครับแต่ที่ไหนได้ งานกลับมากขึ้นแล้วก็ดูวุ่นวายมาก ผมเองต้องรับโทรศัพท์และมีพนักงานมาขอพบเพื่อสอบถามการกรอกแบบบ่อยมากโดยเฉพาะช่วงใกล้ปิดรับแบบ ทำเอาไม่เป็นอันทำงานกันเลย อีกทั้งพนักรายเดือนยังบ่นให้ได้ยินอีกว่า ทำไมยื่นแบบให้แต่ฝ่ายบริหาร (ผู้จัดการ) ไม่ยุติธรรมเลย

สุดท้ายในปีต่อมาผมก็ต้องยกเลิก แต่ตกลงกับทางแผนกบุคคลว่า พนักงานรายวันทางบุคคลจะเป็นผู้กรอกแบบ ภงด.91 ให้เอง โดยผมจะเป็นผู้พิมพ์แบบแสดงการคำนวณภาษีเงินได้ส่งให้พร้อมกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่วนพนักงานรายเดือนและผู้จัดการ ทางแผนกบัญชีจะเป็นคนจัดการให้เอง ซึ่งก็ Happy กันทุกคน งานเพิ่มขึ้นแต่ดูจะเป็นระเบียบมากกว่า

มาตอนหลังสรรพากรเปิดให้ยื่นแบบเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต ผมก็เลยยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ตซึ่งก็สะดวกดีและได้ภาษีคืนไวมาก (2-3 วันก็ได้เช็คกันแล้ว)  นอกจากนี้สรรพากรยังเปิดให้ download โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ซึ่งผมก็มักจะนำมาทดสอบผลการคำนวณก่อน ก่อนนำไปยื่นต่อในอินเตอร์เน็ต ซึ่งก็ประหยัดเวลาตอนยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต เนื่องจากโปรแกรมทำงานในแบบ offline และสามารถ upload ไฟล์ที่ save ไว้จากโปรแกรมได้ด้วย

ผมเองมีโปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ดาวน์โหลดมาไว้ตั้งแต่ปี 2547-2551

 • pnd91_47vbsetup โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด. 91 ปี 2547
 • pnd91_48vbsetup โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 ปี 2548
 • pnd90_setup(2548) โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 ปี 2548
 • pnd91_49vbsetup โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 ปี 2549
 • pnd90_49vbsetup โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 ปี 2549
 • pnd91_50vbsetup โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 ปี 2550
 • pnd90_cal50setup โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 ปี 2550
 • pnd91_cal08setup โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 ปี 2551
 • pnd90_com51setup โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 ปี 2551
 • pnd91_cal52 โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 ปี 2552
 • pnd90_cal52 โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 ปี 2552
 • pnd91_cal53 โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 ปี 2553
 • pnd90_cal53 โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 ปี 2553
 • pnd91_cal54 โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 ปี 2554
 • pnd90_cal54 โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 ปี 2554
 • Pnd9091_SetUp_14012556 โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 และ ภงด.91 ปี 2555
 • PND9091Setup_V255700 โปรแกรมคำนวณภาษีเงินไ้ด้บุคคลธรรมดา ภงด.90 และ ภงด.91 ปีภาษี 2556 (New) สำหรับยื่นแบบระหว่าง 1 มค.-31 มีค.2557

ลิงค์หน้าคำนวณภาษี ภงด.91 ของธนาคาร ใช้ง่ายดีเหมือนกัน ลองดูนะครับ คลิ๊ก

สำหรับใครที่ยังไม่ได้ยื่นภาษีในปีใด ก็สามารถนำไปใช้เพื่อคำนวณภาษีย้อนหลังได้นะครับ เพราะค่าลดหย่อนในแต่ละปี ไม่เท่ากันจะได้ไม่ต้องไปเช็คอีกว่าปีไหนได้ค่าลดหย่อนเท่าไหร่

ซึ่งผมเองก็เอามาช่วยงานที่ผมรับทำให้ลูกค้า งานรับทำบัญชี รับทำเงินเดือน สำหรับลูกค้าบางรายที่ต้องการให้ช่วยคำนวณภาษีในปีก่อนๆ