แนะนำตัว | รับทำเงินเดือน แนะนำตัว | รับทำเงินเดือน

แนะนำตัว

business-2

สำนักงานบัญชีเรา ให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท รับทำเงินเดือน รับจัดทำบัญชี, วางระบบบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, ให้คำปรึกษาด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากรทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รวมถึงบริการทางกฎหมาย เรามุ่งเน้นคุณภาพผลงาน การตอบสนองลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจ อาทิเช่น การจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง  ทำให้ทราบกำไรขาดทุนที่แน่ชัด สามารถวางแผนภาษีอากรได้เป็นอย่างดี ประหยัด และเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จของธุรกิจ, เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ, เพื่อวางแผนกำไร และควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท, เพื่อเป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุน หรือเป็นสัญญาณเตือนภัยของกิจการก็ดี ดังนั้นประโยชน์เหล่านี้ จึงให้คุณค่าที่ดี ของหลักการทำบัญชีที่ถูกต้อง

เพราะอะไรถึงเลือกสำนักงานบัญชีเรา

จากประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร มากกว่า 15 ปี ในหลายธุรกิจทำให้เข้าใจถึงปัญหาของผู้ประกอบการ สามารถจัดทำบัญชีได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรามีลูกค้าที่ใช้บริการรับทำบัญชี รับทำเงินเดือน เป็นบริษัทต่างชาติ บริษัทมหาชน องค์การต่างประเทศ ฯลฯ

เราเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เรามียุทธวิธีต่างๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจท่านสามารถวางแผนธุรกิจเพื่อที่เสียภาษี อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการวางแผนภาษีเราจะพยายามคิดหาเทคนิคจ่ายภาษีในอัตรา “ต่ำสุด” นักธุรกิจ พ่อค้า วิชาชีพอิสระ และประชาชนผู้มีเงินได้ทุกท่าน สามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์การเสียภาษีที่ถูกต้อง และประหยัดเงินได้ในระยะเวลาอันสั้น ถ้าเรารู้วิธี  และเดินถูกทาง ทั้งนี้ทั้งนั้น กลยุทธ์การวางแผนภาษีมีมากมายหลายร้อยแปดเทคนิควิธี แต่ถ้าเราสามารถค้นพบเทคนิคการวางแผนภาษีอย่าง “โดน!” สิ่งนั้นก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลแก่ธุรกิจของท่านแล้ว ดังนั้นจึงมั่นใจได้กับบริการของเราโดยทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชี นักบัญชี นักการเงิน

ยุติธรรม  ชัดเจน และมีระเบียบวินัย

หลักปฏิบัติด้วย ความยุติธรรม ชัดเจน และมีระเบียบวินัย เป็นหลักยึดของการบริการเรา  ความตรงต่อเวลาเป็นส่วนนึงของความมีระเบียบวินัย เพราะเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง กับธุรกิจบริการ เฉกเช่นเดียวกับธุรกิจสำนักงานบัญชี ที่มีการติดต่อส่วนราชการบ่อยครั้ง และความซับซ้อนของระบบการทำงาน สำนักงานบัญชีจึงต้องวางแผนโครงสร้างการดำเนินงาน ทั้งนี้ ทำให้เกิดศักยภาพความคล่องตัวการทำงานได้อย่างราบรื่น เป็นหลักปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า  รวมถึงการจัดเก็บเอกสาร สภาพแวดล้อมการทำงาน และเรื่องใดๆ ของลูกค้า สิ่งเหล่านั้นล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น

เทคโนโลยี

สำนักงานบัญชี มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ ผสานระบบเทคโนโลยีกับสำนักงานบัญชีเรา ให้เกิดความสมบูรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดขั้นตอนการความยุ่งยาก  ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และการบริการด้านอื่นๆ  ด้วยรูปแบบที่เป็นระบบแบบแผน โดยการเลือกเฟ้น คัดสรรระบบเทคโนโลยีที่ดี จึงทำให้เรามั่นใจถึงความถูกต้อง รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจ เรานำระบบจัดเก็บเอกสารแบบ Paperless มาใช้ เพื่อให้การค้นหาเอกสารสะดวกรวดเร็ว

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราทราบถึงความสำคัญในการเคารพความคุ้มครอง สงวนข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และข้อมูลภายในสำนักงานบัญชี โดยมีการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของระบบการทำงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ สำนักงานบัญชี มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็นเรื่องที่ลูกค้าเป็นห่วง ทางสำนักงานบัญชี จึงมีความรับผิดชอบต่อการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้เรายังมีระบบ Backup ข้อมูลทุกงวดบัญชี ทุกเดือน และทุกปี สามารถขอดูข้อมูลย้อนหลังได้ไม่จำกัดปี (เคยมีลูกค้าขอข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี)

บริการโดย

  • บริษัท เพย์โรล แอนด์ แท็ค เซอร์วิส จำกัด ( Payroll and Tax Service Company Limited )
  • คณะบุคคลสำนักงานบัญชีและที่ปรึกษา เอ็คเซล