มีนบุรี | รับทำเงินเดือน มีนบุรี | รับทำเงินเดือน

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท และห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และขึ้นทะเบียนประกันสังคม)

จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า จดทะเบียนคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ

จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ, เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงาน, เพิ่มทุน / ลดทุน อื่นๆ

จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท

ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของคณะบุคคล หรือนิติบุคคล

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทั้งจดเปลี่ยนแปลงภาษีต่างๆ ต่อกรมสรรพากร ได้แก่ แจ้งย้ายเข้า-ออก, ย้ายที่อยู่, แจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจ ฯลฯ

ขึ้นทะเบียนประกันสังคม : นายจ้าง, ลูกจ้าง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อสำนักงานประกันสังคม

บริการขอหนังสือรับรอง จากกระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี้เรายังให้บริการรับทำบัญชี รับทำเงินเดือน ยื่นแบบเสียภาษี และยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม

แนะนำสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ผมทำงานบริษัทด้านบัญชีการเงินมาหลายปี เคยรับ Job โดยรับงานทำบัญชีมาทำบ้าง แต่ก็ไม่บ่อยนัก ส่วนใหญ่ก็เป็นคนรู้จักกันขอให้ช่วยทำ สาเหตุที่ไม่รับก็เนื่องมาจากงานประจำที่ทำอยู่ค่อนข้างหนักและงานมากอยู่แล้ว โดยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบฝ่ายบัญชีการเงิน ทำให้ไม่สะดวกที่จะรับงานพิเศษมาทำ สำหรับที่ำทำงานล่าสุดทำมา 11 ปี เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าส่งออก ยอดขายต่อปีประมาณห้าร้อยล้านบาท

โปรแกรมบัญชีที่เคยใช้ ใช้โปรแกรมบัญชีมาหลายตัว แต่ที่ทำงานล่าสุดใช้โปรแกรมบัญชี express 5.5 Lan โปรแกรมนี้ไม่สนับสนุนการทำงานในแบบผลิต ที่ต้องมีการเก็บต้นทุนในแบบ Job Order Cost แต่เนื่องจากเป็นนโยบาย และคนจัดหาโปรแกรมบอกว่า พอใช้ได้ให้ใช้ไปก่อน แล้วค่อยมาเปลี่ยนที่หลัง ผมก็เลยต้องศึกษาและหาวิธีดึงข้อมูลจาก Express ออกมาสรุปต้นทุนใหม่ (จะได้ไม่ต้องคีย์ใน excel ซ้ำอีกรอบ)

ปัจจุบันลาออกมาเปิดสำนักงานบัญชีเอง ได้เกือบปีแล้ว มีลูกค้าที่ไว้วางใจโดยเฉพาะบริษัทมหาชนใช้บริการในส่วนของ payroll outsouce ส่วนงานทำบัญชีก็เริ่มมีลูกค้าติดต่อเข้ามาบ้างแล้ว ส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทที่อยู่แถวบ้านมากกว่า 70%

สำหรับงานที่รับ มีทั้งงานรับทำบัญชีและรับทำเงินเดือน (Payroll Outsource) งานจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับเว็บนี้ก็พยายามจะเข้ามาเขียนเอง และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีและภาษีอาการ มาตรฐานการบัญชี มาเก็บไว้ เพื่อเป็นข้อมูล บางเรื่องลูกค้าก็โทรมาถามก็เลยหาเอามาลงไว้ให้ บางเรื่องก็เอาประสบการณ์ในการทำงานมาเขียนลงไว้

สำหรับท่านใดมีคำแนะนำ ติชม สามารถโพสคำถามไว้ได้นะครับ แล้วจะเข้ามาตอบ หรือสนใจใช้บริการได้นะครับ

ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน