เบี้ยประกันชีวิตกรณีมีเบี้ยอื่นรวมอยู่ด้วย | รับทำเงินเดือน เบี้ยประกันชีวิตกรณีมีเบี้ยอื่นรวมอยู่ด้วย | รับทำเงินเดือน

เบี้ยประกันชีวิตกรณีมีเบี้ยอื่นรวมอยู่ด้วย

ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไป ค่าลดหย่อยเบี้ยประกันชีวิตได้ปรับจาก 50,000 บาทไปเป็น 100,000 บาท เมื่อ 2-3 วันก่อนไปเห็นข่าวเกี่ยวกับกรมสรรพากรเป็นห่วงว่า ผู้ประกันตนไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการหักลดหย่อนทางภาษี จนเป็นเหตุให้มีการเสียภาษีผิดพลาด โดยเฉพาะการทำประกันชีวิตควบคู่กับประกันอื่น เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุับัติเหตุ หรือบางทีก็พ่วงเรื่องของออมทรัพย์เข้ามาด้วย ก็มี

ผมเองก็พอรู้เรื่องนี้อยู่ เคยถามไปทางบริษัทประกัน ให้ช่วยแยกระหว่างประกันชีวิต กับประกันอื่นออกมาได้หรือไม่ เค้าก็บอกมาว่าทำไม่ได้ แบบฟอร์มถูกกำหนดมาเป็นแบบนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ ผมก็เลยลองถามคนทำประกันดูเผื่อจะรู้ บางคนก็ทำไว้เยอะมาก ถามเค้าไปว่า เป็นประกันชีวิตเท่าไหร่ ประกันสุขภาพเท่าไหร่ รู้หรือเปล่า เค้าก็ตอบผมมาว่า ไม่รู้ (จำไม่ได้) แล้วเค้าก็ถามผมกลับว่า เค้าจะรู้ได้ไงว่าแบ่งเป็นอะไรบ้าง ตัวเค้าเองก็อยากรู้เหมือนกัน ใบเสร็จเอามาให้ผมดูก็ไม่ได้แยกไว้ หนังสือรับรองการหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตก็ไม่ได้แยกไว้ให้

ผมเองในฐานะที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีให้ เมื่อไม่สามารถแยกให้ได้ ก็ต้องใช้ตามหลักฐานตามที่มีอยู่ เบี้ยประกันถึงจะรวมเบี้ยอื่นก็ต้องยื่นไปตามนั้น มาปีนี้ ไม่รู้ว่าสรรพากรนึกยังไง ถึงอยากจะให้บริษัทประกันช่วยแยกด้วยว่ากรมธรรม์ที่ลูกค้าซื้อไป เป็นส่วนของค่าเบี้ยประกันชีวิตเท่าไหร่ เป็นส่วนของค่าประกันประเภทอื่นเท่าไหร่ เช่น สุขภาพ เท่าไหร่ เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าวงเงินที่ผู้เอาประกันภัย จะสามารถนำไปใช้หักเป็นค่าลดหย่อนทางภาษีได้เป็นจำนวนเท่าใด

อ่านข่าวสรรพากรคลิ๊กที่นี่

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.