อบรมปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแนวคำพิพากษา | รับทำเงินเดือน อบรมปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแนวคำพิพากษา | รับทำเงินเดือน

อบรมปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแนวคำพิพากษา

TaxSemenar001R

ศาลภาษีอากรกลาง

จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร แก่ประชาชน ประจำปี 2555

เรื่อง “ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแนวคำพิพากษา”

วิทยากรโดย อ.ประภาศ คงเอียด ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
ในประเด็นเรื่อง

  • รายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณภาษี
  • การเสียภาษีสำหรับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ
  • การเสียภาษีสำหรับบริษัทต่างประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทย
  • การเสียภาษีสำหรับการจ่ายดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าสิทธิระหว่างประเทศ
  • ปัญหาเกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อน

ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ (ชั้น 7) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ขอเชิญประชาชนทั่วไป ผู้สนใจลงทะเบียน สมัครเข้าอบรมได้ที่ www.taxc.coj.go.th

เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 26 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 2512 8303, 0 2514 2123 , 0 2512 8112

ด่วน!! รับจำนวนจำกัด 400 ที่นั่ง สมัครก่อนมีสิทธิก่อน

หมายเหตุ: มีเอกสาร อาหาร เครื่องดื่ม บริการฟรี..!!

ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

คลิ๊กเพื่อดูเอกสารการจัดอบรม

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.