การยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สำหรับผู้สูงอายุ | รับทำเงินเดือน การยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สำหรับผู้สูงอายุ | รับทำเงินเดือน

การยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สำหรับผู้สูงอายุ

ตามที่คุณสุ ได้โพสถามมาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับผู้สูงอายุ ผมนำมาสรุปให้

หลักเกณฑ์วิธีการ และเงือนไข มีดังนี้

1. ต้องเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจำในประเทศ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

2. จำนวนเงินรวมทุกบัญชีเงินฝากประจำ ไม่เกิน 30,000 บาท

3. ผู้มีเงินได้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี

4. ต้องเป็นชื่อบัญชีผู้มีเงินได้คนเดียว

5. ใช้แบบฟอร์ม “หนังสือแจ้งการขอใช้ สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่มีระยะเวลา การฝากตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปและผู้มีเงินได้มีอายุไม่ต่ำกว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์” แจ้งต่อธนาคารก่อนรับดอกเบี้ย

เนื่องจากเป็นดอกเบี้ยที่ได้รับการยกเว้นภาษี เพราะฉะนั้นทางธนาคารจะไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายตอนจ่ายดอกเบี้ย

ที่มา..ประกาศกรมสรรพากรฉบับที่ 137

Comments

  1. จินนี่ says:

    สงสัยเรื่องหักภาษี ณ ที่จ่าย ถ้าเราจ้างทำป้าย+ค่าติดตั้ง ผู้ว่าจ้างจ่ายมัดจำล่วงหน้าและจ่ายส่วนที่เหลือเมื่องานเสร็จ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไรคะ
    จ่ายส่วนแรกก็คิด 3% ของส่วนที่จ่ายได้เลยเพื่อจะยื่นเสียภาษีแล้วค่อยคิดส่วนที่เหลือภายหลัง น้องเข้าใจถูกไหมคะ ช่วยอธิบายให้กระจ่างที่

    ขอบพระคุณมากคะ

  2. ประทับใจเวปไซค์นี้มากค่ะ ส่วนตัวอยู่ในสายงานบัญชีและตรวจสอบอยู่แล้ว แต่เวปนี้เป็นที่พึ่งพิงในเรื่องภาษีได้ดีอย่างมาก โดยเฉพาะเวลาที่โทรไปหาสรรพากรสายไม่เคยว่าง รู้สึกเวปนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตัวเองในสายอาชีพบัญชีได้อย่างมาก ขอบคุณมากเลยนะคะ

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.