ใบกำกับภาษี เอกสารทางบัญชี ต้องเก็บกี่ปี | รับทำเงินเดือน ใบกำกับภาษี เอกสารทางบัญชี ต้องเก็บกี่ปี | รับทำเงินเดือน

ใบกำกับภาษี เอกสารทางบัญชี ต้องเก็บกี่ปี

ตามกฏหมายภาษี – กำหนดให้ผู้เสียภาษีต้องเก็บเอกสารทางบัญชีและภาษีไม่น้อยกว่า 5 ปี  ภายใต้เงื่อนไขต้องยื่นแบบทุกปี ทั้งนี้ไม่ว่าผู้เสียภาษีจะยื่นแบบภาษีถูกหรือยื่นผิดก็ตาม โดยปกติเจ้าพนักงานมีสิทธิประเมินย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี (ไม่นับปีปัจจุบัน) เช่น ถ้าปัจจุบันปี 2551 ก็ย้อนหลังได้คือปี 49 – 50 เป็นต้น แต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษี เจ้าพนักงานสรรพากรมีอำนาจประเมินขยายระยะเวลาได้ถึง 5 ปี  ดังนั้นผู้เสียภาษีจึงควรเก็บเอกสารให้เกิน 5 ปี (ทำลายเอกสารในปีที่หก) แต่ถ้าผู้เสียภาษีไม่เคยยื่นแบบเลย สรรพากรสามารถประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี

ตามกฏหมายบัญชี – กำหนดให้ต้องเก็บเอกสารทางบัญชีไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

Comments

 1. ณัชชาเปิดบริษัทปี 48 ปัจจุบัน ปี55ณัชชาจ่ายภาษีและยื่นถูกต้องทุกปีต้องเริ่มทำลายเอกสารปีไหนบ้างคะ
  อ่านแล้วเข้าใจอยู่แต่อยากให้ตอบให้แน่ใจอีกทีเป็นเอกสารของภาษีพลาดมาแล้วเรื่องยาวค่ะ ขอบพระคุณมากนะคะ

 2. ตอบคุณกมลชนก

  ปกติเราไม่ต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้นายทะเบียน แต่ถ้าเค้าต้องการตรวจสอบ เราต้องสามารถส่งเอกสารให้ได้ทันที ในเอกสารชำระบัญชี จะมีข้อความระบุไว้ว่า

  “ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะเก็บรักษาสมุดบัญชีและสรรพเอกสารทั้งหลายของห้างหุ้นส่วน/บริษัทดังที่กล่าวข้างต้นนี้ ซึ่งจะต้องส่งมอบแก่นายทะเบียนตามความในมาตรา 1271 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ จะส่งมอบต่อนายทะเบียนทันทีที่ประสงค์จะตรวจสอบ”

 3. ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1271 บัญญัติว่า “เมื่อเสร็จการชำระบัญชีแล้วท่านให้มอบบรรดาสมุดและบัญชี และเอกสารทั้งหลายของ…บริษัท ซึ่งได้ชำระบัญชีนั้นไว้แก่นายทะเบียนภายใน 14 วัน…และให้นายทะเบียนรักษาสมุดและบัญชี และเอกสารเหล่านั้นไว้ 10 ปี นับแต่วันถึงที่สุดแห่งการชำระบัญชี…”

  ในทางปฏิบัติต้องดำเนินการอย่างไรกับบรรดาเหล่าเอกสาร หลังจากชำระบัญชี ปิดบริษัทจบไปเรียบร้อยแล้วคะ ต้องนำเอกสารเหล่านั้นไปให้นายทะเบียนเก็บตามกฏหมายบัญญัติจริงๆหรือไม่ หรือหาต้องหาสถานที่เก็บเอาเอง แล้วค่อยแจ้งต่อนายทะเบียนคะ รบกวนช่วยชี้แนะแนวทางปฏิบัติด้วยค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

 4. ผมไม่ค่อยเข้าใจคำถาม แต่ถ้าเป็นการขายไปตั้งแต่แรกแล้ว ก็ไม่จำต้องยื่นแล้ว เว้นถ้ามีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มอีก ก็ต้องยื่นครับ

 5. สุดารัตน์ ตราหยก says:

  การขาย package included breakfast หรือ voucher แล้วเรานำส่ง Vat ขายไปแล้วตอนขาย package แล้วเราจำเป็นต้องยี่น Vat ขายตอนแขกเลือก Breakfast voucher อีก

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.